RSSFörsvar

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

| Februari 18, 2019

Idag (18 februari) har kommissionen antagit sin nya lista över tredjeländer i 23 med strategiska brister i sina finansieringsramar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med denna lista är att skydda EU: s finansiella system genom att bättre förhindra penningtvätt och risker för terrorismfinansiering. Till följd av noteringen har banker och andra [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om nya regler för #ExplosivePrecursors

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om nya regler för #ExplosivePrecursors

| Februari 18, 2019

Medlemsstaterna har godkänt avtalet mellan Europaparlamentet och rådet om kommissionens förslag att stärka EU: s regler om explosiva prekursorer. De förstärkta reglerna kommer att garantera starkare skydd och kontroller vid försäljning av farliga kemikalier som kan missbrukas för framställning av hemmagjorda sprängämnen. Välkomna avtalet, Migration, inrikes frågor [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga penningtvätt och #TerroristFinancing-regimer

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga penningtvätt och #TerroristFinancing-regimer

| Februari 14, 2019

Kommissionen har antagit sin nya lista över 23-tredjeländer med strategiska brister i sina finansieringsramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med denna lista är att skydda EU: s finansiella system genom att bättre förhindra penningtvätt och risker för terrorismfinansiering. Till följd av noteringen har banker och andra enheter som omfattas av [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen banar väg för första gemensamma försvarsindustriprojekt under #EUBudget

Kommissionen banar väg för första gemensamma försvarsindustriprojekt under #EUBudget

| Februari 14, 2019

Europeiska kommissionen har formellt inlett ett arbete med medlemsstaterna för att finansiera gemensamma industriprojekt på försvarsområdet. Efter några veckor kommer kommissionen, efter medlemsstaternas åsikter, att anta arbetsprogrammet och inleda ansökningsomgångar för det europeiska försvarets industriella utvecklingsprogram enligt EU-budgeten för 2019-2020. [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar överenskommelse om förbättrade regler för att bekämpa #TerroristFinancing

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar överenskommelse om förbättrade regler för att bekämpa #TerroristFinancing

| Februari 14, 2019

Europaparlamentet och rådet har nått en politisk överenskommelse om kommissionens förslag att underlätta gränsöverskridande tillgång till finansiell information från brottsbekämpande myndigheter. En politisk prioritering för 2018-2019, kommer de nya åtgärderna att tillåta polisen att snabbt få tillgång till viktig finansiell information för brottsutredningar, öka EU: s reaktion mot terrorism och andra allvarliga [...]

Fortsätt läsa

#USEuropeanCommand hosts #SHAPE personalsamtal

#USEuropeanCommand hosts #SHAPE personalsamtal

| Februari 8, 2019

Ledande befattningshavare från US European Command (EUCOM) och Supreme Headquarters Allied Power Europe (SHAPE) träffades i EUCOMs högkvarter i veckan för att diskutera en rad viktiga frågor av gemensamt intresse som en del av det pågående engagemanget mellan de två personalerna för att förbättra förståelsen och öppenheten. Hosted av General Curtis Scaparrotti, befälhavare, USA: s europeiska kommando och [...]

Fortsätt läsa

#JuniperFalcon2019 börjar

#JuniperFalcon2019 börjar

| Februari 8, 2019

USA: s kommando (USEUCOM) och Israels försvarsmakt (IDF) genomför den bilaterala utövandet Juniper Falcon 2019 från 7-14 februari. Övningen är utformad för att förbättra vår interoperabilitet mellan båda nationernas militarer och se till att våra män och kvinnor är redo och förberedda för eventuella händelser, särskilt de för ballistiska missilförsvar och krishantering. [...]

Fortsätt läsa