RSSFörsvar

Försvar: EU #EuropeanArmy

Försvar: EU #EuropeanArmy

| Juni 26, 2019

Foto av Europeiska försvarsbyrån Även om det inte finns någon EU-armé och försvar kvarstår enbart för medlemsstaterna, har EU nyligen tagit stora steg för att öka försvarssamarbetet. Sedan 2016 har det gjorts betydande framsteg inom EU: s säkerhet och försvar med flera konkreta EU-initiativ för att främja samarbete [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - EU stärker reglerna för hemmagjorda sprängämnen och bekämpar finansiering av terrorism

#SecurityUnion - EU stärker reglerna för hemmagjorda sprängämnen och bekämpar finansiering av terrorism

| Juni 17, 2019

Rådet har antagit två viktiga prioriterade aktörer inom säkerhetsunionen som stärker EU: s regler om prekursorer för sprängämnen och underlättar brottsbekämpningens tillgång till finansiell information. De förstärkta reglerna om sprängämnena kommer att garantera starkare skydd och kontroller, inklusive online, försäljning och marknadsföring av farliga kemikalier som har använts för att producera [...]

Fortsätt läsa

Ett Europa som skyddar: Bra framsteg när det gäller att ta itu med #HybridThreats

Ett Europa som skyddar: Bra framsteg när det gäller att ta itu med #HybridThreats

| Kan 31, 2019

Europeiska unionen och medlemsstaterna har gjort goda framsteg när det gäller att hantera hybridhot genom ett antal samordnade åtgärder inom ett brett spektrum av sektorer för att avsevärt öka kapaciteten, visar den senaste rapporten som antagits av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. 22-åtgärderna som identifierats enligt 2016-ramverket för bekämpning av [...]

Fortsätt läsa

#USEUCOM - USA: s europeiska kommando börjar Europa utöva serier

#USEUCOM - USA: s europeiska kommando börjar Europa utöva serier

| Kan 15, 2019

USA: s europeiska kommando (USEUCOM) började sin Europa-serie på 10 maj i början av gemensam övning omedelbart svar i Kroatien, Ungern och Slovenien. Omedelbar respons, en rörelsefrihet, är den första av sex, långplanerade USEUCOM-övningar som är planerade att inträffa i Europa mellan maj och september 2019. USEUCOMs träningsserie sammanför [...]

Fortsätt läsa

#EuropeanDefenceUnion - Ny vägledning för att hjälpa medlemsländerna att driva gemensamma försvarsupphandlingar

#EuropeanDefenceUnion - Ny vägledning för att hjälpa medlemsländerna att driva gemensamma försvarsupphandlingar

| Kan 13, 2019

Europeiska kommissionen har publicerat riktlinjer för samarbetsförsvarsupphandling för att hjälpa medlemsstaterna att konsekvent tillämpa direktivet om försvarsupphandling (direktiv 2009 / 81 / EG) och utnyttja alla samarbetsmöjligheter som erbjuds. Detta kommer att underlätta medlemsstaternas deltagande i samarbetsprojekt inom ramen för den framtida Europeiska försvarsfonden och dess nuvarande prekursorprogram. Inre marknaden, industri, entreprenörskap [...]

Fortsätt läsa

#SEAD - Slår där det gör ont

#SEAD - Slår där det gör ont

| Kan 9, 2019

Det indiska flygvapnet nya NARGM-strålningsraketten lovar en stegförändring för kraftens SEAD-doktrin. Arbetet med försvarsforsknings- och utvecklingsorganisationens (DRDO) New Generation Anti-Radiation Missile (NGARM) inleddes i 2012 med en initial budget på $ 62 miljoner, skriver Thomas Withington. Öppna källor anger att vapnet har ett intervall mellan 54 [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - Efter #Christchurch, #EUInternetForum diskuterar operativa åtgärder för att hantera terroristinnehåll online

#SecurityUnion - Efter #Christchurch, #EUInternetForum diskuterar operativa åtgärder för att hantera terroristinnehåll online

Europeiska kommissionen har varit värd för ett högt tjänstemöte i Bryssel, med företrädare för EU-medlemsstater, Europol och de viktigaste teknologibolagen inom ramen för EU: s Internetforum. Forumet har drivit åtgärder för att hantera terroristinnehåll online sedan 2015. Samlingen äger rum före ett möte med en grupp av [...]

Fortsätt läsa