RSSEkonomi

EU antar omställningsåtgärder som reaktion på amerikanska #Steel- och #Aluminium-avgifter

EU antar omställningsåtgärder som reaktion på amerikanska #Steel- och #Aluminium-avgifter

| Juni 22, 2018

Europeiska kommissionen har antagit förordningen om att EU: s ombalanseringsåtgärder införs på grund av de amerikanska tullarna på stål och aluminium. Åtgärderna kommer omedelbart att rikta sig till en lista över produkter värda € 2.8 miljarder och träder i kraft idag (22 juni). Listan över import från USA som nu kommer att möta en extra [...]

Fortsätt läsa

#EuropeanFiscalBoard publicerar årlig rapport om #Eurozone finanspolitikens riktning

#EuropeanFiscalBoard publicerar årlig rapport om #Eurozone finanspolitikens riktning

| Juni 20, 2018

Den oberoende europeiska skatterådet (EFB) har publicerat sin bedömning av den allmänna inriktningen av finanspolitiken i euroområdet. Rapporten drar slutsatsen att de gynnsamma ekonomiska utsikterna är ett utmärkt tillfälle att bygga upp skattebuffertar. Särskilt euroländer med en hög statsskuldsättning måste göra mer än bara att uppnå budgeten [...]

Fortsätt läsa

Viktor Prokopenya: #AI-revolutionen bör fira

Viktor Prokopenya: #AI-revolutionen bör fira

| Juni 19, 2018

I november 1970 förutspådde en grupp forskare att inom en 15-år skulle en artificiell hjärna skapas som kunde lära sig i en förvånande takt, överträffar mänskliga förmågor. De var överens om att sådan artificiell intelligens skulle "fälla ut den tredje industrirevolutionen, utplåna krig och fattigdom och rulla upp århundraden av tillväxt i vetenskapen [...]

Fortsätt läsa

MEPs rösta om översyn av #EURoadTransportregler i juli

MEPs rösta om översyn av #EURoadTransportregler i juli

| Juni 18, 2018

Europaparlamentsledamöterna har beslutat att rösta om förslagen till förarens viloperioder, utstationering av förare och regler för att hantera olagliga rutiner vid vägtransporter vid plenarsammanträdet i juli. Europaparlamentsledamöterna kommer att hålla en fullständig debatt och rösta om förslag om tillämpning av utstationering av arbetstagarnas regler på vägtransportsektorn, förbättring av viloperioderna [...]

Fortsätt läsa

Första steget mot att begränsa # CO2Emissions från lastbilar

Första steget mot att begränsa # CO2Emissions från lastbilar

| Juni 14, 2018

Lastbilar avger mer än 40% av Europas vägtransportutsläpp, men ändå har de, till skillnad från bilar, hittills inte haft Caps på CO2. Europaparlamentet förväntar sig idag att bekräfta ett avtal som uppnåddes i mars i mars mellan de tre institutionerna om vad som anses vara ett första och nödvändigt steg för att införa gränser för CO2-utsläpp från lastbilar. [...]

Fortsätt läsa

#AntiDumpingPolicy: Hur EU bekämpar orättvisa handelspraxis

#AntiDumpingPolicy: Hur EU bekämpar orättvisa handelspraxis

| Juni 12, 2018

EU bekämpar dumpning för att skydda europeiska jobb och företag © Foto av Tobias A. Müller på Unsplash Ta reda på vilka åtgärder EU kan vidta mot dumpad import, hur ofta den fungerar och hur EU: s antidumpningspolitik förbättras. Antidumpningslagstiftningen är ett handelsskyddsåtgärd som EU kan använda mot [...]

Fortsätt läsa

#Transport Council - Ministrarna stöder tre initiativ från kommissionen för ren och konkurrenskraftig rörlighet

#Transport Council - Ministrarna stöder tre initiativ från kommissionen för ren och konkurrenskraftig rörlighet

| Juni 11, 2018

Vid mötet i Luxemburg enades de europeiska transportministrarna om tre förslag som kommissionen lade fram för att stödja rörlighetssektorns konkurrenskraft och hållbarhet. Detta kommer att möjliggöra öppnandet av interinstitutionella förhandlingar med Europaparlamentet ("trilog") med tanke på en snabb antagande. När vi talade efter mötet sade transportkommissionär Violeta Bulc: "Vi har nått [...]

Fortsätt läsa