RSSEkonomi

#EUTradeAgreements - Vad EU arbetar med

#EUTradeAgreements - Vad EU arbetar med

| Februari 15, 2019

EU förhandlar om olika handelsavtal över hela världen, men de är beroende av Europaparlamentets godkännande. Läs vår översikt över pågående förhandlingar. På 13 februari röstade parlamentsledamöterna för handels- och investeringsskyddsåtgärder mellan EU och Singapore, vilket kommer att eliminera nästan alla tullar inom fem år. Detta [...]

Fortsätt läsa

Parlamentet ger grönt ljus till #Singapore handel och investeringar skyddsåtgärder

Parlamentet ger grönt ljus till #Singapore handel och investeringar skyddsåtgärder

| Februari 15, 2019

Frihandel och investeringsskydd kommer att öka handel och öppen dörr för vidare handel med SE Asia © CC0 av chuttersnap på Unsplash Parlamentet godkände frihandels- och investeringsskyddsavtalet mellan EU och Singapore, som tjänar som en blueprint för vidare samarbete med sydöstra Asien. Frihandelsavtalet, som parlamentet gav sitt samtycke till [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen banar väg för första gemensamma försvarsindustriprojekt under #EUBudget

Kommissionen banar väg för första gemensamma försvarsindustriprojekt under #EUBudget

| Februari 14, 2019

Europeiska kommissionen har formellt inlett ett arbete med medlemsstaterna för att finansiera gemensamma industriprojekt på försvarsområdet. Efter några veckor kommer kommissionen, efter medlemsstaternas åsikter, att anta arbetsprogrammet och inleda ansökningsomgångar för det europeiska försvarets industriella utvecklingsprogram enligt EU-budgeten för 2019-2020. [...]

Fortsätt läsa

#MobilityPackage - Kommissionen välkomnar preliminärt avtal om rena fordon i offentlig upphandling

#MobilityPackage - Kommissionen välkomnar preliminärt avtal om rena fordon i offentlig upphandling

| Februari 14, 2019

Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om Europeiska kommissionens förslag att reformera direktivet om rena fordon. Det ingår i Clean Mobility Package, som syftar till att bidra till att påskynda övergången till låg- och nollkörningsfordon. Transportkommissionär Violeta Bulc välkomnade avtalet: "Vi levererar på [...]

Fortsätt läsa

Nya regler för att främja #WaterReuse i #Farming

Nya regler för att främja #WaterReuse i #Farming

| Februari 13, 2019

Vattenbrist är ett växande problem i Europa. MEP-medlemmar vill säkra EU: s sötvattenkällor genom att främja vattenåtervinning inom jordbruket. Befolkningstillväxt, urbanisering och turism har alla bidragit till vattenbrist och torka som alltmer påverkar många områden i Europa, särskilt Medelhavsområdet. Vattenkällor är stressade och [...]

Fortsätt läsa

#NATO - Ansiktet av fredliga och vänliga Europa har förändrats

#NATO - Ansiktet av fredliga och vänliga Europa har förändrats

| Februari 13, 2019

Europa försöker inte ens mer att ha en mask av tidigare tolerans. Spänningar ökar ständigt. Oroa sopar över hela Europa som ett bränder. Genom upplopp orsakade av olika händelser och beslut gör politiska kramper att européerna känner sig obekväma. Människor är trötta på att vara ohejdade av myndigheterna, skriver Viktors Domburs. Missförstånd mellan vanliga människor [...]

Fortsätt läsa

#Brexit - Verhofstadt föreslår att det kan vara guillotinen för Brexiteers

#Brexit - Verhofstadt föreslår att det kan vara guillotinen för Brexiteers

| Februari 12, 2019

Chefen för Europaparlamentets styrgrupp, Brexit Guy Verhofstadt, meddelade att han kommer att träffas med statssekreteraren för utträdet av Europeiska unionen Stephen Barclay och kansler av hertigdömet Lancaster David Lidington, som Verhofstadt betecknade som den effektiva vice premiären minister, skriver Catherine Feore. Verhofstadt hade hoppats att cross-party [...]

Fortsätt läsa