RSSEkonomi

#Agriculture - Senaste rapporten visar inkomstökningen inom EU: s jordbrukssektor

#Agriculture - Senaste rapporten visar inkomstökningen inom EU: s jordbrukssektor

| Oktober 22, 2018

Kommissionen har publicerat den senaste rapporten om Farm Economics Overview som visar att inkomsterna inom EU: s jordbrukssektor växte i 2014 och 2015, vilket ökar omvänt nedgången ses i 2013. Särskilt stark inkomstökning ses inom trädgårds- och vinsektorerna och för permanenta grödor (främst frukt- och bärträd, buskar, vinodlingar [...]

Fortsätt läsa

# GigEconomy- Employment Committee MEPs vill öka arbetstagarnas rättigheter

# GigEconomy- Employment Committee MEPs vill öka arbetstagarnas rättigheter

| Oktober 22, 2018

Nya anställningsregler för arbetstagare i efterfrågan, värdepappersbaserad eller plattformsanställning, såsom Uber eller Deliveroo, godkändes av sysselsättningskommittén. Sysselsättningskommitténs ledamöter sade på torsdagen att en person som under en viss period utför tjänster för och under ledning av en annan person mot ersättning bör omfattas [...]

Fortsätt läsa

Europas handel känner till en östvind i seglen

Europas handel känner till en östvind i seglen

| Oktober 19, 2018

Det har pågått årtionden, men ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Gulfstaternas samarbetsråd kunde nu ligga inom räckhåll. De sex GCC-länderna har nu etablerat sin egen tullunion och syftar nu till att skapa en inre marknad. Detta kommer utan tvekan att bidra till smidiga förhandlingar med EU, [...]

Fortsätt läsa

EU: s budgetförslag saknar ambition som behövs för att ta itu med både traditionella och nya EU-prioriteringar

EU: s budgetförslag saknar ambition som behövs för att ta itu med både traditionella och nya EU-prioriteringar

| Oktober 18, 2018

Konferensen för perifera maritima regioner (CPMR) har uttryckt sin oro över att kommissionens förslag till EU-budget efter 2020 inte lyckas med den långsiktiga vision och ambition som krävs för att forma Europas framtid. CPMR välkomnar kommissionens förslag att införa nya egna medel, som överensstämmer med CPMR: s egna förslag, och noterar att [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen välkomnar rådets gröna ljus för #EUSingapore handels- och investeringsavtal

Kommissionen välkomnar rådets gröna ljus för #EUSingapore handels- och investeringsavtal

| Oktober 17, 2018

EU: s medlemsstater i rådet har godkänt undertecknande och ingående av handels- och investeringsavtal mellan EU och Singapore. Handelskommissionär Cecilia Malmström sa: "Jag är mycket nöjd med att medlemsstaterna har formellt stöd för dessa avtal. Att öppna nya möjligheter för europeiska producenter, jordbrukare, tjänsteleverantörer och investerare är [...]

Fortsätt läsa

#SRB meddelar nästa steg för #BancoPopular att höra från borgenärer och aktieägare

#SRB meddelar nästa steg för #BancoPopular att höra från borgenärer och aktieägare

| Oktober 16, 2018

Registrerade aktieägare och fordringsägare som anses berättigade kommer att uppmanas att lämna sina skriftliga kommentarer till SRB från 6 November 2018. Single Resolution Board (SRB) håller för närvarande på att slutföra sina förberedelser så att berörda aktieägare och fordringsägare kan utöva sin rätt att bli hörda. Denna process gör det möjligt för de berörda att lämna synpunkter på [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar ny högnivågrupp på #EUAfricaRelations

Europeiska kommissionen välkomnar ny högnivågrupp på #EUAfricaRelations

| Oktober 12, 2018

Europeiska kommissionens vice ordförande Ansip och kommissionsledamöterna Mimica, Hogan, Stylianides och Vella har deltagit i lanseringen av en hög grad av personligheter som sammankallas av Friends of Europe, Mo Ibrahim Foundation och ONE-kampanjen. Högnivågruppen omfattar nuvarande och tidigare chefer för internationella organisationer och stiftelser, tidigare presidenter och premiärministrar för [...]

Fortsätt läsa