RSSEnergi

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

#EnergyUnion - Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka ambitionen i planer på att genomföra Parisavtalet

| Juni 19, 2019

Kommissionen har offentliggjort sin bedömning av medlemsstaternas utkast till planer för att genomföra EU: s energibeslutsmål, särskilt de överenskomna EU-energiförsättningarna och klimatmålen för EU. Kommissionens bedömning visar att de nationella planerna redan utgör betydande ansträngningar men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, särskilt vad gäller [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

#StateAid - Kommissionen öppnar en fördjupad undersökning av #Lithuania elstrategisk reservåtgärd

| Juni 4, 2019

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija i samband med en strategisk reservåtgärd, som var på plats i Litauen fram till 2018, kan ha otillbörligt gynnat företaget och snedvrider konkurrensen i Inre marknaden, i strid med EU: s regler om statligt stöd. [...]

Fortsätt läsa

Tidig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

Tidig implementering av #Ukraine #ElectricityMarketReform

| Kan 31, 2019

Energisektorn är grunden för den ukrainska ekonomin. Tyvärr är energin fortfarande ett högt politiserat ämne i Ukraina och den nuvarande politiska osäkerheten innebär att det finns en väldigt stor fara att den vitala processen för liberalisering av energimarknaden kommer att drivas tillbaka. Detta kommer att få betydande konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och säkerheten för [...]

Fortsätt läsa

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

Skyller på #Brexit, #BritishSteel kollapsar och sätter 25,000-jobb i fara

| Kan 24, 2019

Av Ivana Kottasová, CNN Business Storbritanniens näst största ståltillverkare kollapsade på onsdag (22 maj), vilket sätter 5,000-jobb direkt i företaget och hotar en annan 20,000 hos leverantörer. Företaget sökte en statlig räddningsaktion, men samtal slutade utan överenskommelse. Högsta domstolen beordrade bolaget till tvångslikvidation, enligt regeringens insolvens [...]

Fortsätt läsa

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

#ESG - Mot tillväxt genom hållbar utveckling

| Kan 22, 2019

Den nuvarande volatila affärsmiljömiljön präglas alltmer av värderingar som drivs av känslor. Investerarens uppmärksamhet och intresse kring ämnet Miljö, Samhälle och Styrelseformer (ESG). Medan fasta företagets fundament är kärnan i berättelsen är det avgörande för ett företag att forma en positiv allmänhet och investerares uppfattning. De största globala investerarna redan [...]

Fortsätt läsa

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

#EnergyCharterTreaty - Kommissionen begär mandat att förhandla om modernisering av investeringsbestämmelser

| Kan 16, 2019

Kommissionen har antagit ett utkast till mandat för att på Europeiska unionens vägnar delta i förhandlingarna om att modernisera energistadgefördraget (ECT), ett plurilateralt handels- och investeringsavtal som gäller för energisektorn som EU ingår i. Dessa förhandlingar syftar till att revidera bestämmelserna i fördraget på ett sätt [...]

Fortsätt läsa

#StateAid - Kommissionen godkänner preliminär åtgärd som garanterar säkerheten för lokal elförsörjning i #Slovakien

#StateAid - Kommissionen godkänner preliminär åtgärd som garanterar säkerheten för lokal elförsörjning i #Slovakien

| Kan 13, 2019

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler om statligt stöd godkänt Slovakiens ersättning till elverktyget Slovenské Elektrárne för att tillfälligt tillhandahålla en obligatorisk mängd elektricitet från inhemska bränslekällor till elnätet i Bystričany i Slovakien. Slovakien anmälde kommissionen sina planer att överlåta elverktyget Slovenské [...]

Fortsätt läsa