RSSEnergi

Europa leder global #CleanEnergy övergång: Senaste #Eurostat data bekräftar att EU är på rätt väg för att möta sitt 2020-mål för förnybar energi

Europa leder global #CleanEnergy övergång: Senaste #Eurostat data bekräftar att EU är på rätt väg för att möta sitt 2020-mål för förnybar energi

| Februari 14, 2019

När Jean-Claude Juncker blev president för Europeiska kommissionen lovade han att göra blocket till en global ledare inom förnybar energi. Att uppnå 20% energi från förnybara källor i 2020 är ett av huvudmålen för Europa 2020-strategin. En ökande andel förnybar energi är inte bara nödvändigt för att dämpa vår ekonomi [...]

Fortsätt läsa

EU behöver #NuclearEnergy för att säkerställa en hållbar framtida koldioxidutsläpp

EU behöver #NuclearEnergy för att säkerställa en hållbar framtida koldioxidutsläpp

| Februari 8, 2019

Kärnenergi kan hjälpa Europeiska unionen att uppnå en hållbar och koldioxidsnål framtid, samtidigt som människor ger tillförlitlig och överkomlig el. I ett dedikerat positionsbrev framhäver FORATOM kärnkrafts tre fördelar i detta sammanhang: miljöhållbarhet, energibeslut och ekonomiskt bidrag. Kärnkrafts roll kommer att spela i Europas [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - Klimatåtgärder och energikommissionären håller fjärde EU-Norge-konferensen

#EnergyUnion - Klimatåtgärder och energikommissionären håller fjärde EU-Norge-konferensen

| Februari 5, 2019

4th Energikonferensen EU-Norge äger rum i Bryssel den 5 februari 2019. Under temat "Att arbeta tillsammans för en framgångsrik energiövergång" kommer den att vara värd för klimataktionen och energikommissarie Miguel Arias Cañete, och norska olje- och energiministeren Kjell Børge Freiberg. Diskussionerna kommer att inriktas på de ansträngningar som krävs för att modernisera kraften [...]

Fortsätt läsa

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

#EnergyUnion - EU investerar ytterligare € 800 miljoner i prioriterad energiinfrastruktur

| Januari 25, 2019

Medlemsstaterna har röstat om ett förslag från kommissionen att investera nästan € 800 miljoner i viktiga europeiska energiinfrastrukturprojekt med stora gränsöverskridande fördelar. EU-finansieringen kommer från Connecting Europe Facility (CEF), det europeiska stödprogrammet för transeuropeisk infrastruktur. Prioritering ges till projekt som ökar konkurrenskraften, förbättrar EU: s energiförsörjning genom [...]

Fortsätt läsa

#TSO uppnår #Homologering av sina flexibla solpaneler i #Dubai

#TSO uppnår #Homologering av sina flexibla solpaneler i #Dubai

| Januari 9, 2019

TSO, South Oracle, anlände i slutet av 2018 med goda nyheter: Homologationen av DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) av dess ultralätta flexibla solpaneler. Därför har det blivit det första företaget som erbjuder en flexibel panel inom Emiraten i Dubai, där ett ambitiöst projekt har utvecklats sedan oktober i oktober. [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om ingående av #CleanEnergyForAllEuropean-paketet

Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om ingående av #CleanEnergyForAllEuropean-paketet

| December 21, 2018

Nya regler för att göra EU: s elmarknad bättre, har avtalats preliminärt av förhandlare från rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Detta avslutar de politiska förhandlingarna om paketet Clean Energy for All Europeans och är ett viktigt steg mot att slutföra energifunionen och bekämpa klimatförändringarna och leverera [...]

Fortsätt läsa

Deal på #EUElectricityMarket regler för att gynna både konsumenter och miljö

Deal på #EUElectricityMarket regler för att gynna både konsumenter och miljö

| December 21, 2018

Parlaments- och rådsförhandlarna gick med på att gå vidare mot en verklig europeisk elmarknad. Inrättandet av en äkta EU-elmarknad för att bättre integrera förnybar energi fastställdes preliminärt mellan parlamentsledamöter och EU-medlemsstater i veckan. En översyn av EU: s elmarknadsregler antogs informellt om att hantera hinder för gränsöverskridande handel med [...]

Fortsätt läsa