Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

RSSEnergi

#EnergyUnion: Konsumenterna har mer val och större energi

#EnergyUnion: Konsumenterna har mer val och större energi

| Februari 22, 2018

Mer energi på elmarknaden, bättre information till konsumenter och små energiproducenter och planer på att hantera brister under kriser behandlas i detta energipaket. Utskottet för industrifrågor och energi strävar efter regler som leder till effektivare konkurrens och priser på marknaden. Europaparlamentsledamöterna ändrade också förslag för att bemyndiga och skydda konsumenterna [...]

Fortsätt läsa

Skapa en sann EU #electricity-marknad för att gynna konsumenterna

Skapa en sann EU #electricity-marknad för att gynna konsumenterna

| Februari 22, 2018

"Vi vill göra undan med statliga subventioner och istället låta marknaden göra jobbet med att leverera industrier och hushåll med överkomlig och säker energi inom EU", säger EPP-gruppens talesman i branschutskottet, Krišjānis Kariņš MEP, efter 20 Februari omröstning om både en förordning och ett direktiv om [...]

Fortsätt läsa

Nya elregler: Jämför priser, byta leverantörer, producera hemma

Nya elregler: Jämför priser, byta leverantörer, producera hemma

| Februari 21, 2018

Nya EU-regler om el är avsedda att ge konsumenterna större befogenheter © AP Images / European Union - EP Konsumenterna kommer att njuta av ytterligare rättigheter för el tack vare nya EU-regler om tillgång till prissammanställningswebbplatser, användning av hemproducerad energi och energimonitorer. De nya reglerna måste godkännas av parlamentet innan de kan [...]

Fortsätt läsa

#EUAuditors publicerar bakgrundspapper om vindkraft och solkraftproduktion

#EUAuditors publicerar bakgrundspapper om vindkraft och solkraftproduktion

| Februari 21, 2018

Europeiska revisionsrätten har publicerat en bakgrundsblankett om EU-stöd och statligt stöd för vindkraft och solenergi (PV) kraftproduktion. Bakgrundsunderlag följer meddelandena om revisioner och ger information om pågående revisionsuppgifter. De är en källa till information för de som är intresserade av politiken och / eller programmen som granskas. Den [...]

Fortsätt läsa

Designer #Westwood stadier London fashion #fracking protest

Designer #Westwood stadier London fashion #fracking protest

| Februari 19, 2018

Modedesigner Vivienne Westwood tog modeller utanför catwalken och på gatorna i London i ett protest mot protester på torsdagen (15 februari), skriver Helena Williams. Punk-ikonen förenades av hennes son Joe Corre utanför centrala London-kontoren för British Petrochemicals firm Ineos, som försöker utveckla skiffergasprojekt i [...]

Fortsätt läsa

Förnybar energi: EU har kostnadseffektiv potential att använda mer #renewables

Förnybar energi: EU har kostnadseffektiv potential att använda mer #renewables

| Februari 19, 2018

På 19 februari kommer kommissionären Climate Action and Energy, Miguel Arias Cañete, och generaldirektören för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) Adnan Amin att inleda en ny rapport om förnybar energi i Europeiska unionen i Bryssel. Utarbetad av Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) identifieras i rapporten kostnadseffektiva alternativ för förnybar energi över alla [...]

Fortsätt läsa

#EnergyConsumption2016: Över energieffektivitetsmål

#EnergyConsumption2016: Över energieffektivitetsmål

Europeiska unionen (EU) har förbundit sig att minska energiförbrukningen med 20% av 2020 jämfört med prognoser. Detta mål är också känt som 20% energieffektivitetsmål. Med andra ord har EU lovat att uppnå en primär energiförbrukning på högst 1,483 miljoner ton oljekvivalent (Mtoe) och en slutlig [...]

Fortsätt läsa