RSSEnergi

#EnergyUnion - Erbjudanden om effektivitetsmål och styrning

#EnergyUnion - Erbjudanden om effektivitetsmål och styrning

| Juni 22, 2018

Ett nytt 32.5% energieffektivitetsmål för 2030 och ett nytt instrument för att hjälpa medlemsländerna att leverera på energi och klimatmål har godkänts av Europaparlamentet och rådet. Ett första informellt avtal som träffades på tisdagskvällen (19 juni) av parlamentets och rådets förhandlare fastställer ett 32.5% energieffektivitetsrubrikmål på EU-nivå, [...]

Fortsätt läsa

#FORATOM - Kärnkraftverk på lång sikt hjälper Europa att uppnå sina klimatmål

#FORATOM - Kärnkraftverk på lång sikt hjälper Europa att uppnå sina klimatmål

| Juni 22, 2018

FORATOM, den europeiska kärnenergiindustrins röst, uppmanade Europeiska kommissionen och andra EU-institutioner att erkänna och belöna den långsiktiga operationen (LTO) för kärnreaktorer, med tanke på dess roll i att uppfylla Europas långsiktiga klimamål under en workshop hållen i Bryssel. "Nuclear LTO lönar sig av ett antal skäl. Det förekommer [...]

Fortsätt läsa

EU ger Storbritanniens #WylfaNewydd kärnprojekt positiv miljömässig uppfattning

EU ger Storbritanniens #WylfaNewydd kärnprojekt positiv miljömässig uppfattning

| Juni 20, 2018

Europeiska kommissionen har utfärdat en "positiv" åsikt om ett brittiskt kärnkraftverksprojekt som ska byggas av Hitachi Horizon och säger att det inte skulle ha hälso- eller miljöpåverkan på andra medlemsstater, skriver Sabina Zawadzki. Horizon sa att den positiva åsikten var en "viktig faktor" för brittiska miljötillstånd som den sökte före [...]

Fortsätt läsa

Europa leder global #CleanEnergy-övergång: Kommissionen välkomnar ambitiöst överenskommelse om vidareutveckling av förnybar energi i EU

Europa leder global #CleanEnergy-övergång: Kommissionen välkomnar ambitiöst överenskommelse om vidareutveckling av förnybar energi i EU

| Juni 18, 2018

Ett ambitiöst politiskt avtal om ökad användning av förnybar energi i Europa nådde förra veckan mellan förhandlare från kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Avtalet innebär att två av 8: s lagstiftningsförslag i paketet Clean Energy for All Europeans (antagen av Europeiska kommissionen på 30 November 2016) har [...]

Fortsätt läsa

Caspian: nyckelregion för EU-utveckling av energisektorn

Caspian: nyckelregion för EU-utveckling av energisektorn

| Juni 15, 2018

I juni 12, i den turkiska staden Eskişehir, inledde presidenten i Turkiet Recep Tayyip Erdoğan och hans asiatiska motsvarighet Ilham Aliyev TANAP-projektet (Transanatolian Natural Gas Pipeline). Det är den andra delen av den södra gaskorridoren (SGC, som omfattar den operativa sydkaukasiens rörledning, den beställda TANAP, och den transatriatiska rörledningen (TAP), [...]

Fortsätt läsa

Tysklands # energiövergång: en försiktighetspresent för Europa

Tysklands # energiövergång: en försiktighetspresent för Europa

| Juni 12, 2018

Tyskland har blivit hyllad som en djärv pionjär för sin energiövergångspolitik - eller Energiewende i Berlins jargong - och framför allt lovordade för sitt engagemang att sluta kärnkraftsanvändningen helt och hållet de närmaste fem åren. Och ändå, även om en "kolutgångskommission" är inställd att sammankalla på 30 maj för att ge en [...]

Fortsätt läsa

#CleanEnergy: EU: s drivkraft för förnybar energi och energieffektivitet

#CleanEnergy: EU: s drivkraft för förnybar energi och energieffektivitet

| Juni 6, 2018

Att bekämpa klimatförändringen fortsätter att vara en av EU: s prioriteringar. Ta reda på hur parlamentsledamöterna vill öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. I 2016 lade Europeiska kommissionen fram en rad förslag på ren energi som syftar till att bekämpa klimatförändringen och minska EU: s beroende av fossilt bränsle [...]

Fortsätt läsa