RSSMiljö

#EPP - Mer pengar att bekämpa #ClimateChange

#EPP - Mer pengar att bekämpa #ClimateChange

| Oktober 15, 2019

En resolution som antogs den 14 oktober av Europaparlamentets budgetutskott ekar och stöder resultatet av omröstningen om 1365-ändringsförslag till rådets läsning av 2020-budgeten. ”Innovation, forskning och konkurrenskraft är viktiga prioriteringar för nästa års EU-budget. Vi vill ha mer pengar till Horizon 2020, för forskning och innovation inom […]

Fortsätt läsa

#ClimateChange-aktivister riktar sig mot Londons finansdistrikt

#ClimateChange-aktivister riktar sig mot Londons finansdistrikt

| Oktober 14, 2019

Klimatförändringsaktivister riktade sig mot Londons finansdistrikt på måndag (14 oktober) och blockerade korsningen i banken och lovade en dag av störningar för stora institutioner som de sa att de finansierade en miljökatastrof, skriver Guy Faulconbridge. Utrotning Uppror protestanter blockerade gatorna runt banken i hjärtat av London City. “City of London är en […]

Fortsätt läsa

Skydda # miljön genom strafflagstiftning: Europeiska kommissionen inleder offentligt samråd för att utvärdera EU: s regler

Skydda # miljön genom strafflagstiftning: Europeiska kommissionen inleder offentligt samråd för att utvärdera EU: s regler

| Oktober 11, 2019

Europeiska kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att utvärdera om direktivet om miljöskydd genom straffrätt har uppnått sina mål. Enligt direktivet ska EU: s medlemsstater behandla vissa aktiviteter som skadar miljön som brott, till exempel handel med hotade arter, förstörande skyddade livsmiljöer, produktion, tillverkning eller hantering [...]

Fortsätt läsa

Europeiska domstolen beslutar att #Finland måste skydda sin vargpopulation

Europeiska domstolen beslutar att #Finland måste skydda sin vargpopulation

| Oktober 11, 2019

EU: s högsta domstol har upprätthållit strikta skyddsregler som fastställs i EU: s livsmiljödirektiv som de nationella myndigheterna bör följa för att stoppa fångst och dödande av hotade arter i naturen. Målet hänskjutits till EU-domstolen av Finlands högsta förvaltningsdomstol efter att en icke-statlig organisation har ifrågasatt [...]

Fortsätt läsa

Plenumsdebatt: ledamöter för att pressa #EuropeanInvestmentBank för att bli grönare

Plenumsdebatt: ledamöter för att pressa #EuropeanInvestmentBank för att bli grönare

| Oktober 9, 2019

Du kan titta på plenumsdebatten via EP Live och EbS +. Mer information Explainer om ökande gröna investeringar i EU: s kommitté för ekonomi och valutafrågor

Fortsätt läsa

Hur man ökar #GreenInvestment i EU

Hur man ökar #GreenInvestment i EU

| Oktober 9, 2019

EU är angelägen om att driva miljövänliga projekt © Mikel Martinez De Osaba / 123RF / Europeiska unionen - EP En övergång till en mindre förorenande ekonomi kräver betydande investeringar. EU vill locka fler privata pengar eftersom offentliga medel är otillräckliga. EU-investeringar EU behöver cirka 180 miljarder euro per år av ytterligare investeringar i energieffektivitet och förnybar energi för att minska [...]

Fortsätt läsa

#EndTheCageAge - Frivilligorganisationer, ledamöter och EU-medborgare förenas för att fira framgången för det europeiska medborgarinitiativet #ECI

#EndTheCageAge - Frivilligorganisationer, ledamöter och EU-medborgare förenas för att fira framgången för det europeiska medborgarinitiativet #ECI

| Oktober 8, 2019

Idag (8 oktober) sammanträdde icke-statliga organisationer, ledamöter och EU-medborgare i Bryssel - EU: s hjärta - för att fira slutet på ett historiskt europeiskt medborgarinitiativ (ECI) och skicka ett starkt och tydligt meddelande till EU-kommissionen och rådet av EU. Medkänsla i världsodling och företrädare för andra […]

Fortsätt läsa