RSSMiljö

#UNDP och icke-statliga organisationer riktar sig till ökade insatser av regeringar och företag på landsektorn för att hantera klimatförändringar

#UNDP och icke-statliga organisationer riktar sig till ökade insatser av regeringar och företag på landsektorn för att hantera klimatförändringar

| Juni 20, 2018

På den första dagen på toppmötet om klimatförändringar (MOCA) inledde FN: s utvecklingsprogram (UNDP) och fem icke-vinstdrivande initiativ ett initiativ som krävde samordnade åtgärder för att hantera ett försummat område av klimatförändringar - landsektorn. På den första dagen av ministeriet för klimatåtgärder (MoCA), FN: s utvecklingsprogram (UNDP) [...]

Fortsätt läsa

Första steget mot att begränsa # CO2Emissions från lastbilar

Första steget mot att begränsa # CO2Emissions från lastbilar

| Juni 14, 2018

Lastbilar avger mer än 40% av Europas vägtransportutsläpp, men ändå har de, till skillnad från bilar, hittills inte haft Caps på CO2. Europaparlamentet förväntar sig idag att bekräfta ett avtal som uppnåddes i mars i mars mellan de tre institutionerna om vad som anses vara ett första och nödvändigt steg för att införa gränser för CO2-utsläpp från lastbilar. [...]

Fortsätt läsa

Stoppande spridning av #DrugResistance från djur till människor: Deal med rådet

Stoppande spridning av #DrugResistance från djur till människor: Deal med rådet

| Juni 8, 2018

Planer för att begränsa användningen av antibiotika på gårdarna, för att hålla resistenta bakterier ur mänskliga livsmedel, informerades av parlamentsledamöter och ministrar denna vecka informellt. "Detta är ett viktigt framsteg för folkhälsan", säger föredragande Françoise Grossetête (PPE, FR). "Förutom jordbrukare eller djurägare gäller bruket av veterinärmedicin [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen uppmanar ansökningar om nya #European SustainabilityAward

Kommissionen uppmanar ansökningar om nya #European SustainabilityAward

| Juni 7, 2018

Europeiska kommissionen lanserar det första europeiska europeiska hållbarhetspriset för att erkänna de europeiska människornas, företagens och organisationernas ansträngningar och kreativitet som arbetar för att nå FN: s hållbara utvecklingsmål. Priset kommer att inspirera till inspirerande initiativ som ger konkreta lösningar för att uppnå målen. Första vice ordföranden Frans Timmermans sa: "EU ledde [...]

Fortsätt läsa

#EESC: 27 återvunna flaskor för att göra en T-shirt

#EESC: 27 återvunna flaskor för att göra en T-shirt

| Juni 7, 2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att en framgångsrik plaststrategi måste sträva efter effektiva utbildnings- och utbildningsåtgärder, eftersom respekten för biosfärens dynamiska balans inte förekommer alls. Dessutom är det nödvändigt att skapa design- och beteendemässiga incitament samt gemensamma tekniska och regulatoriska standarder till [...]

Fortsätt läsa

#CleanEnergy: EU: s drivkraft för förnybar energi och energieffektivitet

#CleanEnergy: EU: s drivkraft för förnybar energi och energieffektivitet

| Juni 6, 2018

Att bekämpa klimatförändringen fortsätter att vara en av EU: s prioriteringar. Ta reda på hur parlamentsledamöterna vill öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor. I 2016 lade Europeiska kommissionen fram en rad förslag på ren energi som syftar till att bekämpa klimatförändringen och minska EU: s beroende av fossilt bränsle [...]

Fortsätt läsa

#EUBudget: Kommissionen föreslår att öka finansieringen för att stödja #LIFE för miljö- och klimatåtgärder

#EUBudget: Kommissionen föreslår att öka finansieringen för att stödja #LIFE för miljö- och klimatåtgärder

| Juni 4, 2018

För nästa långsiktiga EU-budget 2021-2027 föreslår kommissionen att öka finansieringen med nästan 60% för Life, EU: s program för miljö och klimatåtgärder. LIFE-programmet är ett av EU: s finansieringsprogram, för vilka kommissionen föreslår den största proportionella ökningen, med en budget på 1.95-miljarder mellan 2021 [...]

Fortsätt läsa