RSSEn framsida

Kan slåss för överlevnad efter #Brexit skilsmässa handlar om utlösande kris

Kan slåss för överlevnad efter #Brexit skilsmässa handlar om utlösande kris

| November 16, 2018

Brittiens premiärminister Theresa May kämpade för överlevnad på fredagen (16 november) efter att ett utkast till skilsmässa överenskommit med Europeiska unionen provocerade senarternas avgångar och öppna mynt i hennes parti, skriv Guy Faulconbridge och Costas Pitas. Mer än två år efter att Storbritannien röstade för att lämna EU, är det [...]

Fortsätt läsa

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

| November 16, 2018

Lettland har undertecknat den europeiska förklaringen om att länka genomiska databaser över gränser som syftar till att förbättra förståelsen och förebyggandet av sjukdomar och möjliggöra mer personliga behandlingar, särskilt för sällsynta sjukdomar, cancer och hjärnrelaterade sjukdomar. Deklarationen är ett samarbetsavtal mellan de länder som vill tillhandahålla säker och auktoriserad gränsöverskridande tillgång till nationella och [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av nyckelfiler av #CleanEnergyForAllEuropeans paket

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av nyckelfiler av #CleanEnergyForAllEuropeans paket

| November 16, 2018

Nya bestämmelser om förnybara energikällor, energieffektivitet och energiförvaltningens styrelse har undertecknats av Europaparlamentet idag - ett viktigt steg för att göra det möjligt för Europeiska unionen och dess medlemsstater att omfamna ren energiövergång, följa upp den redan antagna 2030 klimatlagstiftning och uppfylla Parisavtalet [...]

Fortsätt läsa

#Brexit - Kommissionen intensifierar beredskapsarbetet och skisserar beredskapsplanen i händelse av ett scenario med Storbritannien

#Brexit - Kommissionen intensifierar beredskapsarbetet och skisserar beredskapsplanen i händelse av ett scenario med Storbritannien

| November 16, 2018

Europeiska kommissionen har publicerat detaljerad information om det pågående beredskaps- och beredskapsarbetet i händelse av ett icke-överenskommelse i artikel 50-förhandlingarna med Förenade kungariket. För det första har kommissionen offentliggjort ett meddelande som beskriver ett begränsat antal beredskapsåtgärder inom prioriterade områden som skulle kunna genomföras om ingen [...]

Fortsätt läsa

EU-mål: Mer #Renewables, better #EnergyEfficiency

EU-mål: Mer #Renewables, better #EnergyEfficiency

| November 16, 2018

Europaparlamentet har godkänt nya EU-mål som ökar användningen av förnybara energikällor och förbättrar energieffektiviteten. Läs mer i parlamentets video. Enligt nya regler som överenskommits av parlamentet och de nationella regeringarna måste minst 32% av EU: s energiförbrukning i 2030 komma från förnybara källor, såsom solen eller vinden. [...]

Fortsätt läsa

#EIB godkänner € 6 miljarder stöd för företag, transport, hälsa och bostadsinvesteringar

#EIB godkänner € 6 miljarder stöd för företag, transport, hälsa och bostadsinvesteringar

| November 16, 2018

Sjukhuspatienter i Frankrike och Nederländerna, pendlare i Polen, Spanien, Frankrike och Indien, och energikonsumenter i Bulgarien, Grekland och Gambia kommer alla att dra nytta av investeringar i nya projekt som godkänts av Europeiska investeringsbanken (EIB). Vid sitt månatliga möte i Luxemburg den 15 november antog EIB: s styrelse € 13 miljarder [...]

Fortsätt läsa

#EIB godkänner ny #ComplaintsMechanism

#EIB godkänner ny #ComplaintsMechanism

| November 16, 2018

På 13 november godkände styrelsen för Europeiska investeringsbanken (EIB) en reviderad policy för klagomekanismer. Detta syftar till att ytterligare förbättra hanteringen av klagomål, stärka tillgängligheten till den oberoende klagomekanismen och säkerställa ett mer korrekt svar. Efter antagandet av den reviderade politiken kommer EIB också att skapa ett nytt förfarande för att hantera [...]

Fortsätt läsa