RSSHälsa

#PlantHealth - Kommissionens och medlemsstaternas nuvarande lista som banar vägen för mer växtskydd i hela EU

#PlantHealth - Kommissionens och medlemsstaternas nuvarande lista som banar vägen för mer växtskydd i hela EU

| December 14, 2018

Medlemsstaterna har stött kommissionens förslag till en rad åtgärder som förbättrar växtskyddsnivån i EU. Vid ett kommittémöte i Bryssel godkände experter från alla EU-länder en lista över högrisker, som omfattar 39-högriskanläggningar (35-växter för plantering, en frukt, en grönsak och ett trä). Den [...]

Fortsätt läsa

Arbetsplatsrisker: Slutlig omröstning om skydd mot #Carcinogener, inklusive dieselgaser

Arbetsplatsrisker: Slutlig omröstning om skydd mot #Carcinogener, inklusive dieselgaser

| December 14, 2018

Europaparlamentets ledamöter uppdaterade regler för att skydda arbetstagare mot exponering för cancerframkallande och mutagena ämnen, inklusive dieselgaser, i omröstning i veckan. För att skydda några 3.6 miljoner arbetstagare i EU som potentiellt utsätts för avgasutsläpp från dieselmotorer lyckades parlamentet med att inkludera dieselgaser inom ramen för de nya reglerna och [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamoten Andriukaitis vid antagandet av rådets rekommendation om #VaccinePreventableDiseases

Kommissionsledamoten Andriukaitis vid antagandet av rådets rekommendation om #VaccinePreventableDiseases

| December 11, 2018

EU: s hälsovårdsministrar har antagit rådets rekommendation om förstärkt samarbete mot förebyggande vaccin mot vaccin som inriktas på tre huvudpelare: tack vare vaccinernas tvekan och förbättrad vaccinationstäckning. hållbar vaccinationspolitik i EU och EU-samordning och bidrag till global hälsa. Rekommendationen insisterar på målinriktad uppsökning mot utsatta grupper, samtal till [...]

Fortsätt läsa

#FoodSafety - Medlemsstater stöder kommissionens förslag att minska närvaron av #TransFattyAcids

#FoodSafety - Medlemsstater stöder kommissionens förslag att minska närvaron av #TransFattyAcids

| December 11, 2018

I samband med en ständig kommitté har medlemsstaterna godkänt kommissionens förslag att fastställa en gränsvärde för användningen av industriellt producerat transfett i livsmedel i EU. Åtgärden syftar till att skydda konsumenternas hälsa och främja hälsosammare matalternativ till européerna. Under åren har ett antal vetenskapliga studier, inklusive en [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen ökar kampen mot #IllicitTobaccoTrade

Kommissionen ökar kampen mot #IllicitTobaccoTrade

| December 11, 2018

Kommissionen har antagit en handlingsplan som gör det möjligt för Europeiska unionen att fortsätta bekämpa olaglig tobakshandel, ett fenomen som berövar det och dess medlemsstater cirka en miljard euro av offentliga intäkter varje år. Handlingsplanen beskriver konkreta åtgärder för att ta itu med både utbudet och efterfrågan på illegala tobaksprodukter. [...]

Fortsätt läsa

Kommissions- och 35-partnerländer etablerar € 100 miljoner partnerskap för att öka forskningen i #RareDiseases

Kommissions- och 35-partnerländer etablerar € 100 miljoner partnerskap för att öka forskningen i #RareDiseases

| December 10, 2018

Som en annan manifestation av ett Europa som skyddar sina medborgare har partnerländerna i kommissionen och 35 etablerat ett nytt forskningspartnerskap kring sällsynta sjukdomar. Partnerskapet kommer att ge miljontals européer som lider av en av de många sällsynta sjukdomarna ett nytt hopp för förbättrad diagnostik och bättre behandlingar och vård. Med en budget på [...]

Fortsätt läsa

#Cancer - Skydda människor från #Carcinogener på jobbet

#Cancer - Skydda människor från #Carcinogener på jobbet

| December 10, 2018

Cancer är kopplat till mer än hälften av arbetsrelaterade dödsfall i EU. Läs om EU: s regler för att skydda personer från cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen. I 2017 fastställde MEPs exponeringsgränser för 11 ytterligare cancerframkallande ämnen under den första översynen av 2004-direktivet för att begränsa skadliga ämnen på arbetsplatsen. Idag (10 december) ledamöter [...]

Fortsätt läsa