RSSHälsa

EU släpper ut 7.2 miljoner för att öka kampen mot #Ebola i Demokratiska republiken Kongo

EU släpper ut 7.2 miljoner för att öka kampen mot #Ebola i Demokratiska republiken Kongo

| Oktober 23, 2018

Kommissionen fördelar ytterligare € 7.2 miljoner för att stärka sitt svar på Ebola-utbrottet i Demokratiska republiken Kongo (DRC), som ännu inte är under kontroll. Totalt EU-svar hittills ligger på € 12.83m i 2018. EU-finansieringen kommer att hjälpa partnerorganisationer som arbetar på plats för att distribuera extra kapacitet [...]

Fortsätt läsa

#VeterinaryMedicines - Ett annat steg i kampen mot antibiotikaresistens

#VeterinaryMedicines - Ett annat steg i kampen mot antibiotikaresistens

| Oktober 23, 2018

MEPs kommer att rösta om nya regler för att begränsa användningen av antibiotika i jordbruket för att hålla narkotikabeständiga bakterier ur vår mat. På torsdagen 25 oktober kommer parlamentsledamöterna att rösta om en ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel för att stoppa spridningen av antibiotikaresistens från djur till människor och för att se till att konsumenterna [...]

Fortsätt läsa

#ESMO driver dagordningen på cancerområdet - #EAPM redo att svara

#ESMO driver dagordningen på cancerområdet - #EAPM redo att svara

| Oktober 22, 2018

ESMO-kongressen är nästan över ett år, och EAPM var aktivt engagerade med sakkunniga intressenter vid den viktigaste onkologihändelsen i München, som löpte från 19 i oktober, skriver den europeiska alliansen för personlig medicinsk (EAPM) verkställande direktör Denis Horgan. Naturligtvis spelar alliansen sin roll när det gäller att flytta onkologi framåt, inte minst genom [...]

Fortsätt läsa

#EAPM - #Diabetes "som sprids som ett bränder" över hela världen: Gå med i Milano för vår kongress

#EAPM - #Diabetes "som sprids som ett bränder" över hela världen: Gå med i Milano för vår kongress

| Oktober 19, 2018

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det några 60 miljoner människor med diabetes i Europa, vilket motsvarar omkring 10.3% av män och 9.6% av kvinnor i åldrarna 25 år och däröver, skriver European Executive Agency for Personal Medicine (EAPM) Executive Direktör Denis Horgan. I varje åldersgrupp är diabetes dock uppe. Och [...]

Fortsätt läsa

#Coreper godkänner #EMA och #EBA flyttningar

#Coreper godkänner #EMA och #EBA flyttningar

| Oktober 18, 2018

På 17 oktober godkände de ständiga representanternas kommitté (Coreper) på rådets vägnar en överenskommelse med Europaparlamentet om texten till förordningarna om flyttning av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Amsterdam och av Europeiska banktjänsten Authority (EBA) till Paris, skriver Martin Banks. De två organen är för närvarande baserade [...]

Fortsätt läsa

#Health - Ny e-hälso-plattform för att hjälpa äldre i Europa

#Health - Ny e-hälso-plattform för att hjälpa äldre i Europa

| Oktober 16, 2018

Det finns många fall av hjärt-kärlsjukdom (CVD) och demens i Europa bland seniorbefolkningen. Anledningen till den ökade tillväxten av denna sjukdom är på grund av fel livsstil följt av äldre. Men med regeringen att ta extra steg för att få ner problemet, finns det en stor chans att minska antalet. Nyligen har [...]

Fortsätt läsa

#Blind och #VisuallyImpaired EU-medborgare får lättare tillgång till böcker över EU-gränserna

#Blind och #VisuallyImpaired EU-medborgare får lättare tillgång till böcker över EU-gränserna

| Oktober 16, 2018

Böcker, tidskrifter och annat tryckt material är nu lättare tillgängliga i tillgängliga format för alla blinda och synskadade personer och över hela EU. Detta följer av EU: s ratificering av Marrakech-fördraget, som slutfördes den 1 oktober 2018. Som en del av strategin för den digitala inre marknaden skapar de nya reglerna [...]

Fortsätt läsa