RSSPolitik

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

| Februari 18, 2019

Idag (18 februari) har kommissionen antagit sin nya lista över tredjeländer i 23 med strategiska brister i sina finansieringsramar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med denna lista är att skydda EU: s finansiella system genom att bättre förhindra penningtvätt och risker för terrorismfinansiering. Till följd av noteringen har banker och andra [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om nya regler för #ExplosivePrecursors

#SecurityUnion - Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om nya regler för #ExplosivePrecursors

| Februari 18, 2019

Medlemsstaterna har godkänt avtalet mellan Europaparlamentet och rådet om kommissionens förslag att stärka EU: s regler om explosiva prekursorer. De förstärkta reglerna kommer att garantera starkare skydd och kontroller vid försäljning av farliga kemikalier som kan missbrukas för framställning av hemmagjorda sprängämnen. Välkomna avtalet, Migration, inrikes frågor [...]

Fortsätt läsa

#LIFE - EU investerar € 116.1 miljoner för att förbättra européernas livskvalitet

#LIFE - EU investerar € 116.1 miljoner för att förbättra européernas livskvalitet

| Februari 18, 2019

Det nya programmet LIFE-programmet kommer att låsa upp mer än € 3.2 miljarder ytterligare stöd till 12 stora miljö- och klimaprojekt i tio medlemsstater för att stödja Europas övergång till en lågkolig cirkulär ekonomi. Europeiska kommissionen meddelade idag en investering på € 116.1 miljoner för de senaste integrerade projekten som ska finansieras under Life [...]

Fortsätt läsa

EU-reglerna skär ut #RedTape för medborgare som bor eller arbetar i en annan medlemsstat

EU-reglerna skär ut #RedTape för medborgare som bor eller arbetar i en annan medlemsstat

| Februari 18, 2019

Från och med den 16 februari kommer nya EU-regler för att minska kostnader och formaliteter för medborgare som bor utanför hemlandet kommer att börja tillämpas över hela Europeiska unionen. För närvarande måste medborgare som flyttar till eller bor i ett annat EU-land få en frimärke för att bevisa att deras offentliga handlingar (såsom ett födelse-, äktenskaps- eller dödsintyg) [...]

Fortsätt läsa

#Rohingya kris: EU släpper ut 24 miljoner för Bangladesh

#Rohingya kris: EU släpper ut 24 miljoner för Bangladesh

| Februari 18, 2019

Europeiska kommissionen har släppt ytterligare € 24 miljoner i humanitärt bistånd till utsatta Rohingya-flyktingar och värdsamhällen som bor i Coxs Bazar-distrikt, i Bangladesh. En del av finansieringen kommer också att omfatta katastrofberedskapsinitiativ i landet. Kommissionären för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides sa: "Den humanitära gemenskapen och Bangladeshs regering [...]

Fortsätt läsa

Ledande kandidat för EU: s nya #AntiCorruptionAgency står inför en stor utredning

Ledande kandidat för EU: s nya #AntiCorruptionAgency står inför en stor utredning

| Februari 15, 2019

Rumäniens eldre före detta korruptionschef har anklagats för anklagelser om mutor, missbruk av kontor och falskt vittnesbörd. Anklagelserna mot Laura Codruta Kovesi (bilden) kommer på tröskeln till utfrågningar i Bryssel om hennes kandidatur som EU: s huvudanklagare, den nya EU-byrå som ska ta itu med finansiellt bedrägeri över hela Europeiska unionen. Kovesi sa [...]

Fortsätt läsa

EU tar inte längre en naiv hållning på #Globalization

EU tar inte längre en naiv hållning på #Globalization

| Februari 15, 2019

"Om EU vill behålla en gynnsam investeringsklimat som är en källa till tillväxt, jobb och innovation, måste det också skydda viktiga europeiska tillgångar mot investeringar som skulle skada medlemsstaternas intressen. Det här är nu möjligt! "Sa Franck Proust MEP efter antagandet av sin rapport som planerar [...]

Fortsätt läsa