Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

RSSPolitik

Kommissionen godkänner #BayerMonsanto förvärv: "Giftigt beslut för europeisk demokrati" säger gröna

Kommissionen godkänner #BayerMonsanto förvärv: "Giftigt beslut för europeisk demokrati" säger gröna

| Mars 21, 2018

Europeiska kommissionen idag (21 mars) godkände Bayers förvärv av Bayer Monsanto. MEP Sven Giegold, ekonomisk och ekonomisk politisk talesman för TheGreens / EFA-gruppen sa: "Detta är ett giftigt beslut för europeisk demokrati. Samgåendet leder till adangerande koncentration av makt. Kommissionens beslut till förmån för det nya megaföretaget och mot konsumenterna är en uppfödningsplats [...]

Fortsätt läsa

#DigitalTaxation: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att säkerställa att alla företag betalar rättvis skatt i EU

#DigitalTaxation: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att säkerställa att alla företag betalar rättvis skatt i EU

| Mars 21, 2018

Europeiska kommissionen har idag (21 mars) föreslagit nya regler för att se till att digital affärsverksamhet beskattas på ett rättvist och tillväxtvänligt sätt i EU. Åtgärderna skulle göra EU till en global ledare när det gäller att utforma skattelagar som passar den moderna ekonomin och den digitala tiden. Den senaste tidens boom i digitala företag, såsom [...]

Fortsätt läsa

#Trade: EU tar första steget mot skapandet av en permanent multilateral investeringsrätt

#Trade: EU tar första steget mot skapandet av en permanent multilateral investeringsrätt

| Mars 21, 2018

Den 20 mars antog rådet förhandlingsdirektiven, som bemyndigade kommissionen att på EU: s vägnar förhandla fram en konvention om inrättande av en multilateral domstol för avveckling av investeringstvister. Rådet beslutade också att offentliggöra förhandlingsdirektiven. Det övergripande målet att skapa en multilateral investeringsdomstol (MIC) är att sätta [...]

Fortsätt läsa

Långsiktigt #EUBudget: Parlamentet fastställer sina prioriteringar

Långsiktigt #EUBudget: Parlamentet fastställer sina prioriteringar

| Mars 21, 2018

Förra veckan i plenum antog parlamentsledamöter parlamentets officiella förhandlingsposition för EU: s nästa långsiktiga budget som börjar i 2021. Parlamentsledamöterna antog en rapport av polska PPE-medlem Jan Olbrycht och franska S & D-ledamoten Isabelle Thomas, som uppmanar EU att fortsätta sitt stöd till den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt stöd till fattigare regioner. Men [...]

Fortsätt läsa

EU lanserar internationell koalition för att leverera 2 miljoner människor med säkert dricksvatten i #Gaza

EU lanserar internationell koalition för att leverera 2 miljoner människor med säkert dricksvatten i #Gaza

| Mars 21, 2018

På 20 mars värd EU i Bryssel givarkonferensen för Gaza-avsaltningens centralstationprojekt och tillhörande arbete. Konferensen, som ordförandes av EU och den palestinska myndigheten, mobiliserade € 456 miljoner i ekonomiskt stöd till det största infrastrukturprojektet i Gazaremsan. Projektets mål är att tillhandahålla en [...]

Fortsätt läsa

#TaxAvoidance: #Multinationals att betala skatt där vinst görs

#TaxAvoidance: #Multinationals att betala skatt där vinst görs

| Mars 21, 2018

Förra veckan i plenum röstade parlamentsledamöterna för planerna att upprätta en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som är en gemensam uppsättning regler som företag som är verksamma inom EU kan använda för att beräkna sin skattepliktiga vinst istället för att följa olika regler för varje EU land de är belägna i. De röstade på [...]

Fortsätt läsa

#Europass: Att göra Europas arbetsmarknad tillgänglig för alla

#Europass: Att göra Europas arbetsmarknad tillgänglig för alla

| Mars 21, 2018

Förra veckan i plenum antog parlamentsledamöterna planer på att uppdatera den digitala versionen av Europass-systemet för att underlätta användningen. Europass har använts av mer än 100 miljoner människor sedan 2005, men det var för komplicerat, sade den tyska EPP-medlemmen Thomas Mann, en av de ledamöter som ansvarar för att styra planerna genom parlamentet. Vad är Europass? [...]

Fortsätt läsa