RSSPolitik

Statligt stöd: Kommissionen godkänner införandet av nya kraftvärmeanläggningar i #Poland-systemet för att stödja samverkan med hög effektivitet

Statligt stöd: Kommissionen godkänner införandet av nya kraftvärmeanläggningar i #Poland-systemet för att stödja samverkan med hög effektivitet

| Augusti 15, 2018

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler om statligt stöd godkänt Polens planer på att inkludera ett gaseldat kraftvärmeverk 600-megawatt i Płock i sitt befintliga system för att stödja hög effektivitetskombinering av värme och el. Kraftvärme ökar energieffektiviteten genom att återvinna värmen från elproduktion för andra användningsområden, till det övergripande [...]

Fortsätt läsa

Avtal undertecknat för ny #DigitalDataHighway mellan Europa och Latinamerika

Avtal undertecknat för ny #DigitalDataHighway mellan Europa och Latinamerika

| Augusti 15, 2018

En grupp 11 europeiska och latinamerikanska forsknings- och utbildningsnätverk som bildar BELLA-konsortiet, som delvis finansieras av Europeiska kommissionen, har tecknat avtal om att bygga Ellalink, en undervattens fiberoptisk kabel i Atlanten Ocean förbinder Europa och Latinamerika. Kabeln kommer att fungera i [...]

Fortsätt läsa

EU stöder #BosniaAndHerzegovina i hanteringen av #Migration-flöden med ytterligare € 6 miljoner

EU stöder #BosniaAndHerzegovina i hanteringen av #Migration-flöden med ytterligare € 6 miljoner

| Augusti 13, 2018

Europeiska kommissionen har antagit en särskild åtgärd för ett belopp på € 6 miljoner för att stödja Bosnien och Hercegovina för att hantera migrationsströmmarna. EU-medel kommer att förbättra Bosnien och Hercegovinas kapacitet för identifiering, registrering och hänvisning av tredjelandsmedborgare som gränsar till gränsen, tillhandahåller boende och grundläggande tjänster för flyktingar, asylsökande [...]

Fortsätt läsa

#JunckerPlan stöder Bavarian Nordics vaccinproduktion med € 30 miljoner #EIB-lån

#JunckerPlan stöder Bavarian Nordics vaccinproduktion med € 30 miljoner #EIB-lån

| Augusti 13, 2018

Europeiska unionen stöder bioteknikbolaget Bavarian Nordic med ett € 30-lån från Europeiska investeringsbanken (EIB), som garanteras enligt Juncker-planens europeiska fond för strategiska investeringar (EFSI). Bavarian Nordic kommer att använda finansieringen för att bygga och inrätta en produktionsanläggning på sin befintliga plats i Kvistgård, Danmark, där den [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen välkomnar #WTO-beslut som bekräftar lagenligheten av kärnprinciperna för #EUThirdEnergyPackage

Kommissionen välkomnar #WTO-beslut som bekräftar lagenligheten av kärnprinciperna för #EUThirdEnergyPackage

| Augusti 13, 2018

Världshandelsorganisationen (WTO) har i en dom avvisat de flesta av Rysslands påståenden om den påstådda oförenligheten med EU: s energipolitiska åtgärder med de multilaterala handelsreglerna. WTO-panelen fann inte grunden till påståendet om den påstådda EU-diskrimineringen i sitt tredje energipaket mot ryska rörledningstjänster, service [...]

Fortsätt läsa

#EuropeanSolidarityCorps - Kommissionen öppnar ny ansökningsomgång

#EuropeanSolidarityCorps - Kommissionen öppnar ny ansökningsomgång

| Augusti 13, 2018

Europeiska kommissionen uppmanar berörda parter att lägga fram förslag till projekt inom ramen för det europeiska solidaritetskorpset. Totalt € 44 miljoner har avsatts från EU-budgeten för utvalda projekt som kommer att vara öppna för alla ungdomar över hela Europa och därutöver. Detta är den första av en serie av [...]

Fortsätt läsa

Jordbävningens offer i den indonesiska ön #Lombok får EU-stöd

Jordbävningens offer i den indonesiska ön #Lombok får EU-stöd

| Augusti 10, 2018

Europeiska kommissionen följer noggrant genom EU: s civilskyddsmekanism effekterna av de starka jordbävningarna som slog den indonesiska ön Lombok i slutet av juli och i början av augusti som fördrivna tusentals människor. EU: s akut Copernicus satellit kartläggningssystem har aktiverats för att hjälpa de indonesiska myndigheterna för civilskydd och [...]

Fortsätt läsa