RSSPolitik

EU: s ministrar tar ett viktigt steg mot en mer hållbar strategi för strategier

EU: s ministrar tar ett viktigt steg mot en mer hållbar strategi för strategier

| Juni 26, 2019

Rådet har idag (26 juni) antagit slutsatser om kemikalier som erbjuder politisk vägledning om utvecklingen av en hållbar EU-kemikaliepolitikstrategi. Slutsatserna behandlar särskilt ämnena REACH, hormonförstörare, nanomaterial och läkemedel. I sina slutsatser understryker rådet behovet av att skydda människors hälsa och miljön genom ljudet [...]

Fortsätt läsa

Vattenåtervinning för #AgriculturalIrrigation - Rådet håller med om allmän strategi

Vattenåtervinning för #AgriculturalIrrigation - Rådet håller med om allmän strategi

| Juni 26, 2019

EU vidtar åtgärder för att fastställa säkra miniminormer för att möjliggöra återanvändning av vatten för bevattning av jordbruket. EU vidtar nya åtgärder för att minska risken för brist på vatten för bevattning av grödor. Rådet godkände idag (26 juni) sin ståndpunkt (generellt tillvägagångssätt) om en förordning som underlättar användningen av urloppsvatten för [...]

Fortsätt läsa

Snabbare järnvägsresor i norra #Slovakien tack vare #CohesionPolicy

Snabbare järnvägsresor i norra #Slovakien tack vare #CohesionPolicy

| Juni 26, 2019

Sammanhållningsfonden investerar nästan € 285.5 miljoner för snabbare järnvägsresor i norra Slovakien, på järnvägslinjen mellan städerna Žilina och Púchov, nära gränsen till Tjeckien på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Det EU-finansierade projektet kommer att uppgradera delen av linjen mellan Púchov och Považská Teplá så att tåg kan resa upp [...]

Fortsätt läsa

Kommissionsledamot Kung i Nya Zeeland för att diskutera kamp mot #Terrorism - online och offline

Kommissionsledamot Kung i Nya Zeeland för att diskutera kamp mot #Terrorism - online och offline

| Juni 26, 2019

Säkerhetsunionären Julian King (bilden) kommer att besöka Nya Zeeland onsdag (26 juni) och torsdag. I dag (26 juni) kommer kommissionsledamoten i Wellington, där han träffar Jacinda Ardern, statsminister i Nya Zeeland. Han kommer också hålla möten med justitieminister Andrew Little, polisminister Stuart Nash och Broadcasting, Communications and Digital Media Minister [...]

Fortsätt läsa

Försvar: EU #EuropeanArmy

Försvar: EU #EuropeanArmy

| Juni 26, 2019

Foto av Europeiska försvarsbyrån Även om det inte finns någon EU-armé och försvar kvarstår enbart för medlemsstaterna, har EU nyligen tagit stora steg för att öka försvarssamarbetet. Sedan 2016 har det gjorts betydande framsteg inom EU: s säkerhet och försvar med flera konkreta EU-initiativ för att främja samarbete [...]

Fortsätt läsa

EU har undertecknat handels- och investeringsavtal med #Vietnam

EU har undertecknat handels- och investeringsavtal med #Vietnam

| Juni 26, 2019

Ministerrådet har godkänt handels- och investeringsavtalet mellan EU och Vietnam, vilket banar väg för sin undertecknande på söndagen 30 juni i Hanoi. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa: "Jag välkomnar det beslut som medlemsstaterna fattat idag. Efter Singapore är avtalen med Vietnam det andra som har ingåtts mellan EU och en sydost [...]

Fortsätt läsa

#JunckerPlan stöder Almiralls forskning på nya behandlingar mot hudsjukdomar med € 120 miljoner Europeiska investeringsbankens lån

#JunckerPlan stöder Almiralls forskning på nya behandlingar mot hudsjukdomar med € 120 miljoner Europeiska investeringsbankens lån

| Juni 26, 2019

Europeiska investeringsbanken tillhandahåller € 120 miljoner i finansiering enligt Juncker-planen till spanska läkemedelsbolaget Almirall för att utveckla nytt läkemedel för dermatologiska problem som för närvarande saknar effektiv behandling. Finansieringen kommer att inriktas på forskning och utveckling av behandlingar för patienter med inflammatoriska dermatologiska sjukdomar, utvalda hudcancer och sällsynta medfödda sjukdomar. Hälsa och livsmedelssäkerhet [...]

Fortsätt läsa