Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

Det gemensamma europeiska luftrummet: parlamentsledamöter redo att inleda förhandlingar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den europeiska luftrumsförvaltningen bör finjusteras för att optimera flygvägar, minska flygförseningar och minska koldioxidutsläppen, säger transport- och turismkommittén. TRAN.

Förhandlingsmandatet om reformen av reglerna för det gemensamma europeiska luftrummet, antaget av transport- och turismkommittén på torsdag med 39 röster för, 2 röster emot och två nedlagda röster, föreslår sätt att modernisera förvaltningen av det europeiska luftrummet för att minska flygförseningar, optimera flygvägarna. , minska kostnaderna och koldioxidutsläppen inom flygsektorn.

Effektivisera europeisk luftrumshantering

Annons

Transportkommitténs ledamöter vill minska fragmenteringen i den europeiska luftrumsförvaltningen och optimera flygvägarna, dvs. ha fler direktflyg. De stöder effektivisering av det europeiska luftrumshanteringssystemet genom att inrätta oberoende nationella tillsynsmyndigheter (NSA) som ansvarar för att utfärda flygtrafiktjänstleverantörer och flygplatsoperatörer som har ekonomiska tillstånd att driva, samt genomföra prestationsplaner för luftrumshantering, som ska fastställas av den nya Organ för prestationsgranskning, verksamma under överinseende av EU: s säkerhetsflygbyrå ​​(EASA).

Reglerna för utvidgning av EASA: s mandat antogs med 38 röster för, 7 röster emot och 3 nedlagda röster. Utskottet röstade också för att ge mandat för inledande av interinstitutionella samtal med 41 röster för, 5 nedlagda röster och 2 nedlagda röster.

Grönare flygningar

Annons

Ledamöter i transport- och turismkommittén betonar att det gemensamma europeiska luftrummet bör följa Green Deal och bidra till målet om klimatneutralitet med upp till 10% minskning av klimatpåverkande utsläpp

Kommissionen ska anta EU: s prestationsmål för kapacitet, kostnadseffektivitet, klimatförändringar och miljöskydd för flygtrafiktjänster, säger ledamöterna. De föreslår också att avgifter som tas ut av luftrumsanvändare (flygbolag eller operatörer av privata flygplan) för tillhandahållande av flygtrafiktjänster bör uppmuntra dem att vara mer miljövänliga, till exempel genom att främja alternativa rena framdrivningstekniker.

Öppna marknaden

Eftersom parlamentsledamöterna vill ha mer konkurrens mellan flygtrafikledare föreslår de att en eller en grupp av medlemsstater bör välja flygtrafiktjänstleverantörer genom ett konkurrensutsatt anbud, såvida det inte leder till kostnadseffektivitet, drift, klimat eller miljöförlust eller sämre arbetsvillkor. Samma logik skulle gälla när du väljer andra flygtrafiktjänster, såsom kommunikation, meteorologiska eller flygtekniska informationstjänster.

Föredragandes citat

Europaparlamentets föredragande Marian-Jean Marinescu (EPP, RO) sa: ”Europas nuvarande luftrumsarkitektur är byggd enligt nationella gränser. Denna flygnationalism innebär längre flygningar, fler förseningar, extra kostnader för passagerare, högre utsläpp och mer föroreningar. Med ett verkligt gemensamt europeiskt luftrum och ett enhetligt europeiskt luftledningssystem skulle vi skapa en ny luftrumsarkitektur som inte bygger på gränser utan på effektivitet. Tyvärr bygger den ståndpunkt som nyligen antogs av rådet på nationella problem. Därför uppmanar vi medlemsstaterna att flyga högt, så att vi äntligen kan ta itu med problemen med kostnad, fragmentering och utsläpp som plågar europeisk luftfart ”.

Föredraganden om EASA-regler, Bogusław Liberadzki (S&D, PL) tillade: ”Vi tror starkt att det gemensamma europeiska luftrummet snabbt bör genomföras för att få mer gemensamma europeiska standarder och förfaranden mellan medlemsstaterna. Efter COVID-19-krisen är vi redo att öka ekonomisk och miljömässig effektivitet i europeisk luftfart. ”

Nästa steg

Denna omröstning om reglerna för det gemensamma europeiska luftrummet utgör uppdateringen av parlamentets förhandlingsposition som antogs redan 2014 och bekräftar därför parlamentsledamöternas beredskap att inom kort inleda interinstitutionella samtal med EU-rådet. Förhandlingarna om EU: s flygsäkerhetsbyrå (EASA) förväntas inledas parallellt, efter att resultatet av kommitténs omröstning tillkännagavs i kammaren, eventuellt under sessionen i juni II eller juli.

Mer

Aviation strategi för Europa

Ett gemensamt europeiskt luftrum: Sänka utsläppen och minska förseningarna

publicerade

on

Ledamöterna vill modernisera EU: s luftrumsförvaltning för att göra den mer effektiv och grönare. Samhället.

Uppdatering av reglerna för det gemensamma europeiska luftrummet bör hjälpa luftfartssektorn att bli effektivare, säkra kortare flygningar genom mer direkta rutter och därmed minska utsläppen av växthusgaser, säger ledamöterna.

Initiativet för det gemensamma europeiska luftrummet lanserades 1999, under en period som präglades av en stor ökning av flygningar och växande förseningar som betonade behovet av bättre samordning.

Annons

MEP: er vill att reglerna ska reformeras för att göra EU: s luftrum mindre fragmenterat och förbättra flygtrafikledningen. Detta skulle öka säkerheten och effektiviteten, sänka kostnaderna och gynna miljön.

För närvarande kan flygbolag inte flyga direkt till landningsplatsen. De kanske vill undvika att flyga över stater med högre avgifter, undvika militära zoner eller ta en längre väg för att undvika vädret. Det kan betyda längre flygningar och fler utsläpp. Fragmentering kan också orsaka förseningar på grund av mindre än optimal samordning.

Ledamöterna säger att reglerna för luftrumshantering måste utvecklas vidare och anpassas till de nya marknaderna digital miljö och European Green Deal. De strävar efter nya regler som skulle kunna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser upp till 10% genom att undvika längre rutter och främja renare teknik.

Annons

De vill också göra det europeiska luftrummet mer konkurrenskraftigt och stödja valet av flygtrafiktjänstleverantörer och andra flygtrafiktjänster såsom kommunikation och meteorologiska tjänster genom konkurrensutsatta anbud.

Bakgrund

Nuvarande regler för det gemensamma europeiska luftrummet är från 2009. Europeiska kommissionen föreslog en revidering 2013 som antogs av parlamentet 2014. Efter att rådet inte nått en överenskommelse föreslog kommissionen en uppgradering i linje med den europeiska gröna affären 2020.

Den 17 juni 2021 uppdaterade parlamentets transport - och turismkommitté sitt förhandlingsmandat om Reform av det gemensamma europeiska luftrummet och antog sin ståndpunkt om utvidga mandatet för Europeiska unionens luftfartssäkerhetsbyrå att fungera som ett organ för prestationsgranskning. Efter det att den senare ståndpunkten tillkännagavs under plenarsessionen i juli är parlamentsledamöterna redo för förhandlingar med rådet.

Läs mer 

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Kommissionen efterlyser enkla lösningar för konsumenter som söker ersättning för inställda flygningar

publicerade

on

Europeiska kommissionen och konsumentmyndigheterna uppmanar flygbolagen att förbättra sin hantering av flygavbokningar. Kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna har uppmanat flygbolagen att förbättra hur de hanterar avbokningar inom ramen för COVID-19-pandemin. 

Flygbolag som arbetar i EU uppmanas att förbättra sina metoder med hjälp av en lista över åtgärder gemensamt utarbetats av kommissionen och konsumentskyddsgruppen, CPC-nätverket. Initiativet är ett svar på det enorma antalet konsumentklagomål som mottagits av dem som försöker utöva sina flygpassagerares rättigheter och bygger på resultaten från en undersökning som lanserades tidigare i år för att samla in uppgifter om klagomålshantering av 16 stora flygbolag. Analysen av de svar som lämnades belyste en rad frågor, inklusive vissa flygbolag som presenterar rätten till återbetalning i pengar mindre framträdande än andra alternativ som omdirigering eller kuponger, och antyder att ersättning är en handling av god vilja snarare än en laglig skyldighet.

Justitiekommissionär Didier Reynders sa: ”Vi har fått många klagomål från konsumenter men vi har också arbetat nära med flygbolagen för att förstå var det finns brister och varför. Flygbolagen måste respektera konsumenternas rättigheter när flygningen avbryts. I dag ber vi om enkla lösningar för att ge konsumenterna säkerhet efter en period av extrem oro. ” 

EU: s transportkommissionär Adina Vălean sa: ”Vi utvärderar för närvarande regleringsalternativ för att stärka passagerarskyddet. Vi kommer att fortsätta arbeta med nationella myndigheter för att passagerarnas rättigheter ska kommuniceras, genomföras och verkställas korrekt. Passagerare måste ha ett verkligt val mellan kuponger och återbetalningar.

"De flesta tillfrågade flygbolagen återbetalade inte heller passagerarna inom den sju dagars tidsfrist som föreskrivs i EU-lagstiftningen. De måste vidta åtgärder för att säkerställa att denna försening respekteras för alla nya bokningar - oavsett om de köps direkt eller via en mellanhand - och för att snabbt absorbera eftersläpningen av pågående ersättningar senast den 1 september 2021. "

Annons

Den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) sa: "Det har gått nästan ett och ett halvt år sedan COVID19 startade och många flygbolag bryter fortfarande mot konsumentlagstiftningen."

Annons

Fortsätt läsa

Aviation strategi för Europa

Luftfartssektorn välkomnar uppdaterat EASA-ECDC Aviation Health Safety Protocol

publicerade

on

Ledande flygföreningarvälkomnade Europeiska unionens luftfartssäkerhetsbyrå (EASA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) COVID-19 Aviation Safety Protocol, som erkänner den positiva epidemiologiska utvecklingen över hela Europa och låg risk för virusöverföring under flygresor som en del av uppdaterade åtgärder för att hålla resan säker och smidig för passagerarna i sommar. För första gången någonsin stöder protokollet användningen av snabba antigentester, särskilt för passagerare som reser från högriskområden - och kräver också en harmonisering av åtgärderna i hela Europa.

Detta följer av förra veckans antagande av de senaste rådsrekommendationerna som stöder omstart av resor inom EU och tredjeland, med användning av EU: s Digital COVID Certificate (DCC) -system. Medlemsstaterna måste nu implementera DCC-systemet senast den 1 juli. EU-länder har anslutit sina nationella certifikatsystem till EU-gatewayen före tidsfristen.

Det uppdaterade protokollet upprepar rådets rekommendation från den 10 juni 2021 och föreslår: ”Människor som är helt vaccinerade mot COVID-19 eller som har återhämtat sig från sjukdomen under de senaste 180 dagarna bör inte testas eller karantänas, såvida de inte kommer från en område med mycket hög risk eller där en bekymmersvariant cirkulerar. För resor från sådana destinationer kan kravet på ett negativt test övervägas. Detta kan antingen vara ett Rapid Antigen Detection Test (RADT) tagit högst 48 timmar före ankomst eller ett PCR-test inte mer än 72 timmar före ankomst. ”

I ett gemensamt uttalande sa de sex föreningarna: ”Skyddet av folkhälsan, inklusive vår personal och våra passagerare, fortsätter att vara flygets främsta prioritet under hela denna pandemi. Efter framgångsrika vaccinationsprogram över hela Europa och en förbättrad epidemiologisk syn är dessa uppdaterade riktlinjer mycket aktuella och hjälper till att säkerställa en smidig och säker passagerarresa. Vi räknar med att EU: s medlemsstater nu ska spela sin roll och uppdatera de befintliga åtgärderna i enlighet med detta, så att passagerarna vet vad som förväntas. Detta är av avgörande betydelse för att återställa passagerarnas förtroende och för att hjälpa vår sektors återhämtning. ”

Föreningarna välkomnar vidare följande uppdateringar av protokollet:

  • Flexibilitet vad gäller kravet på fortsatt fysisk distansering på flygplatser, med tanke på att endast fullvaccinerade, återhämtade eller testade passagerare kommer att resa. Detta hjälper till att underlätta operativa utmaningar från tidigare fysiska distansåtgärder. Både flygplatser och flygplan är fortfarande extremt säkra miljöer.
  • Ur ett hälsosäkerhetsperspektiv, verifiering av DCC organiseras bäst utanför före avresa.
  • Testning, där så krävs, bör utföras före ett flyg snarare än vid ankomst eller under transitering.
  • Dokumentkontroller bör begränsas till en enda kontroll före resan. Upprepade kontroller, t.ex. även vid ankomst, tjänar väldigt lite medicinskt syfte och kan leda till onödig kö.

Europa har nu alla verktyg: DCC, ett digitalt passagerarsökningsformulär (dPLF) och rådets rekommendationer om internationella resor inom EU för att säkerställa en säker och smidig återöppning av flygresor i sommar. När vaccinationsgraden ökar och den epidemiologiska situationen förbättras ytterligare, förväntar sig de sex föreningarna att de sista förebyggande åtgärderna ytterligare skalas ned eller avlägsnas efter behov, i linje med en minskning av den totala risknivån.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend