Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation strategi för Europa

Kommissionen godkänner irländskt stödsystem på 26 miljoner euro för att kompensera flygplatsoperatörer i samband med koronavirusutbrott

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt ett irländskt stödsystem på 26 miljoner euro för att kompensera flygplatsoperatörer för de förluster som orsakats av coronavirusutbrottet och de restriktioner som Irland infört för att begränsa spridningen av coronavirus. Stödet består av tre åtgärder: (i) en skadeståndsåtgärd, ii) en stödåtgärd för att stödja flygplatsoperatörerna upp till högst 1.8 miljoner euro per stödmottagare, och (iii) en stödåtgärd för att stödja de obefintliga fasta kostnaderna för dessa företag.

Stödet kommer att ske i form av direkta bidrag. Vid stöd för de otäckta fasta kostnaderna kan stöd också beviljas i form av garantier och lån. Åtgärden för skadekompensation kommer att vara öppen för operatörer på irländska flygplatser som hanterade mer än en miljon passagerare under 1. Enligt denna åtgärd kan dessa operatörer kompenseras för nettoförlusterna under perioden 2019 april till 1 juni 30 till följd av de restriktiva åtgärder som genomförts av de irländska myndigheterna för att begränsa spridningen av koronavirus.

Kommissionen bedömde den första åtgärden enligt artikel 107 (2) (b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fann att det kommer att ge ersättning för skador som är direkt kopplade till koronavirusutbrottet. Den fann också att åtgärden är proportionell, eftersom ersättningen inte överstiger vad som är nödvändigt för att kompensera skadan. När det gäller de andra två åtgärderna fann kommissionen att de överensstämde med villkoren i statligt stöd Tillfälligt ramverk. I synnerhet kommer stödet (i) att beviljas senast den 31 december 2021 och ii) inte överstiger 1.8 miljoner euro per stödmottagare enligt den andra åtgärden och kommer inte att överstiga 10 miljoner euro per stödmottagare enligt den tredje åtgärden.

Kommissionen drog slutsatsen att båda åtgärderna är nödvändiga, lämpliga och proportionella för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 bi EUF-fördraget och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen de tre åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen har vidtagit för att ta itu med den ekonomiska inverkan av koronaviruspandemin finns häre. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.59709 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend