Anslut dig till vårt nätverk!

Konsumentskydd

Hur EU syftar till att öka konsumentskyddet 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ta reda på om nya EU-regler om produktsäkerhet för att öka konsumentskyddet och anpassa det till nya utmaningar som den gröna omställningen och den digitala omvandlingen, Samhället.

Uppdaterade produktsäkerhetsregler

I mars 2023 godkände parlamentsledamöterna reviderade regler om produktsäkerhet av icke-livsmedelsprodukter, utformade för att ta itu med säkerhetsrisker i samband med ny teknik och ökningen av onlineförsäljning. De ersätter det befintliga Allmän produktsäkerhetsdirektiv, som går tillbaka till 2001.

Förbättra säkerhetsbedömningar

De nya reglerna syftar till att garantera att alla produkter som släpps ut på marknaden är säkra för konsumenterna. Utsatta konsumenter, inklusive barn och personer som lever med funktionshinder, kommer att skyddas av strängare säkerhetskrav för produkter som marknadsförs mot dem.

De nya produktsäkerhetsreglerna  

  • förbättra återkallelsesreglerna som utvidgar de ekonomiska aktörernas skyldigheter  
  • ge marknadsövervakningsmyndigheter mer makt  
  • tvinga onlinemarknadsplatser att samarbeta med myndigheter för att förebygga risker  
  • tillåta marknadsmyndigheter att beordra borttagning av farliga produkter inom två arbetsdagar 
  • se till att produkter endast kan säljas av en EU-baserad tillverkare, importör eller distributör som tar ansvar för säkerheten för produkter som släpps ut på marknaden 
  • ge kunderna rätt till reparation, ersättning eller återbetalning i händelse av en produktåterkallelse 

Effektivare återkallningsförfaranden

Med nästan en tredjedel av EU:s kunder använder fortfarande återkallade varor, syftar den uppdaterade förordningen till att förbättra återkallelseförfarandet och snabbt ta bort farliga produkter från marknaden. 11.5 miljarder euro per år Den uppskattade kostnaden för olyckor som kan förebyggas till följd av osäkra produkter

Ekonomiska fördelar


Standardiseringen av produktsäkerhetsregler på EU-nivå kommer att gynna företag och konsumenter.

För affärsprocesser kommer att förenklas vilket kommer att minska kostnaderna, samtidigt som konsumenterna kommer att dra nytta av säkrare produkter och enklare återkallningsförfaranden.

Annons

Lagstiftningen förväntas spara konsumenterna pengar tack vare förbättrade säkerhetsstandarder.

Det är beräknad att de nya reglerna kommer att resultera i besparingar på cirka 1 miljard euro för EU:s konsumenter under det första året och cirka 5.5 miljarder euro under det kommande decenniet.

Gör det lättare att konsumera hållbart

Smakämnen 2050 klimatneutralitetsmål is a priority for the EU and consumer issues have a role to play – through sustainable consumption and the cirkulär ekonomi.

Hållbar konsumtion

Efter krav från Europaparlamentet föreslog Europeiska kommissionen ett politik för att göra det lättare att reparera hushållsapparater i mars 2023. Ledamöterna vill göra reparationer systematiskt, kostnadseffektivt och attraktivt. Parlamentet har också efterlyst märkning av produkters livslängd samt åtgärder för att främja en kultur för återanvändning, inklusive garantier för begagnade varor.

In December 2022, Parliament’s environment, public health and food safety committee published a förslag till betänkande på en förslag till förordning om krav på ekodesign för hållbara produkter från Europeiska kommissionen. Ledamöterna bör rösta om det senast sommaren 2023.

I juni 2022 nådde parlamentsledamöterna en affär på gemensam laddare med rådet, som kommer att göra USB Type-C till den gemensamma laddarporten för alla mobila enheter till hösten 2024.

I september 2020 lanserade kommissionen initiativ för hållbara produkter under det nya Cirkulär ekonomi Handlingsplan. Det syftar till att göra produkter lämpade för en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi och samtidigt minska avfallet. Det kommer också att behandla förekomsten av skadliga kemikalier i produkter som elektronik och IKT-utrustning, textilier och möbler.

Göra den digitala transformationen säker för konsumenterna

Smakämnen digital omvandling förändrar våra liv dramatiskt, inklusive hur vi handlar. För att hjälpa EU:s konsumentregler att komma ikapp godkände parlamentet i juli 2022 Lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster, en uppsättning regler för att förbättra konsumentsäkerheten på alla onlineplattformar i EU, inklusive onlinemarknadsplatser.

Ledamöterna föreslog också regler för att skydda användare från skadligt och olagligt innehåll på nätet samtidigt värnade yttrandefriheten och efterlyste nya regler för onlineannonsering som ger användarna mer kontroll.

Med tanke på effekterna av artificiell intelligens förbereder EU regler för att hantera dess möjligheter och hot. Parlamentet har tillsatt ett särskilt utskott och betonar behovet av mänskligt centrerad lagstiftning. Parlamentet har också föreslagit ett civilrättsligt ansvarssystem för artificiell intelligens som fastställer vem som är ansvarig när AI-system orsakar skada eller skada.

Att stärka upprätthållandet av konsumenträttigheter

EU-länderna är ansvariga för att upprätthålla konsumenternas rättigheter, men EU har en samordnande och stödjande roll. Bland de regler som den har infört finns ett direktiv om en bättre tillämpning och modernisering av konsumentlagstiftningen och regler om kollektiv prövning.

Tillgodose specifika konsumentbehov

Sårbara konsumenter som barn, äldre personer eller personer som lever med funktionsnedsättningar, såväl som personer i ekonomiska svårigheter eller konsumenter med begränsad tillgång till internet behöver särskilda skyddsåtgärder.

I kölvattnet av den massiva ökningen av näthandeln och den lätthet med vilken konsumenter kan sätta sig i skuld, enades parlamentet om nya konsumentkreditregler syftar till att skydda människor från kreditkortsskulder, övertrassering och lån som är olämpliga för deras ekonomiska situation.

Eftersom barn är särskilt utsatta för skadlig reklam godkände parlamentet strängare regler för audiovisuella medietjänster för audiovisuella medietjänster.

Garanterar säkerheten för produkter som säljs i EU

Konsumenter köper ofta varor som tillverkas utanför EU. Enligt kommissionen, köp från säljare utanför EU ökade från 8 % 2014 till 21 % 2020 och den nya konsumentagendan belyser behovet av internationellt samarbete för att säkerställa konsumentskyddet. Kina var den största leverantören av varor till EU 2021, så parlamentet godkände en resolution om en ny EU-Kina-strategi 2021 för att öka säkerheten för produkter som säljs online.

Produktsäkerhet 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend