RSSDataskydds

Allmänna #Data Skyddsregleringen visar resultat, men arbetet måste fortsätta

Allmänna #Data Skyddsregleringen visar resultat, men arbetet måste fortsätta

| Juli 25, 2019

Drygt ett år efter ikraftträdandet av den allmänna dataskyddsförordningen har Europeiska kommissionen publicerat en rapport där man tittar på effekterna av EU: s dataskyddsregler och hur genomförandet kan förbättras ytterligare. Rapporten drar slutsatsen att de flesta medlemsländer har inrättat den nödvändiga rättsliga ramen och att [...]

Fortsätt läsa

#Cybersecurity - EU välkomnar nya brittiska åtgärder

#Cybersecurity - EU välkomnar nya brittiska åtgärder

| Kan 18, 2019

Cyber-angripare runt om i världen kunde nu möta EU-sanktioner tack vare en ny regim som drivits av Storbritannien och dess partner. Den nya sanktionsordningen, som undertecknades på 17 maj i Bryssel, skickar ett tydligt budskap till fientliga aktörer överallt att Storbritannien och EU kommer att påverka hårda konsekvenser för [...]

Fortsätt läsa

#DigitalSingleMarket - Kommissionen investerar för att öka EU: s säkerhetsäkerhet

#DigitalSingleMarket - Kommissionen investerar för att öka EU: s säkerhetsäkerhet

| Kan 16, 2019

Europeiska kommissionen har lanserat ett nytt anbudsinfordran för att stödja datasäkerhetsolycka-grupperna (CSIRTs Network), som inrättades genom direktivet om nät- och informationssystemets säkerhet (NIS-direktivet), de första EU-omfattande reglerna för cybersäkerhet som gör det möjligt för nationella myndigheter och marknadsoperatörer bättre möter cyberhot. Med en budget på € 2.5 miljoner finansierad av Connecting Europe Facility (CEF) [...]

Fortsätt läsa

Nästan ett år av #GDPR: Har den nya EU: s sekretesslagstiftning ändrats något?

Nästan ett år av #GDPR: Har den nya EU: s sekretesslagstiftning ändrats något?

| 25 april 2019

Det har varit nästan ett år sedan den nya EU: s sekretesslagstiftning trädde i kraft den maj 25, 2018. Sedan dess har både företag och privatpersoner haft möjlighet att se hur de hanterar personuppgifter. Hur mycket har förändrats under den här tiden? Den breda delen av de nya EU: s sekretessreglerna Den nya [...]

Fortsätt läsa

Medlemsstaterna testar deras #CybersecurityPreparedness för rättvisa och fria 2019 EU-val

Medlemsstaterna testar deras #CybersecurityPreparedness för rättvisa och fria 2019 EU-val

| 9 april 2019

Europaparlamentet, EU: s medlemsstater, Europeiska kommissionen och EU: s byrå för cybersäkerhet (ENISA) har organiserat en övning för att testa EU: s svar på och krisplaner för potentiella cybersäkerhetshändelser som påverkar valet till EU. Syftet med övningen, som ägde rum idag i Europaparlamentet, var att testa hur [...]

Fortsätt läsa

MEPs adopterar #CybersecurityAct och vill att EU ska motverka IT-hotet från #China

MEPs adopterar #CybersecurityAct och vill att EU ska motverka IT-hotet från #China

| Mars 14, 2019

Parlamentet antar ett system för certifiering av cybersäkerhet för produkter, processer och tjänster © AP-bilder / Europeiska unionen-EP Tisdagen (12 mars) antog ledamöterna EU-Cybersecurity Act med 586 röster till 44 och 36 nedlagda röster. Det inrättar det första EU-omfattande certifieringssystemet för certifiering av cyberskydd för att säkerställa att certifierade produkter, processer och tjänster som säljs i EU-länder uppfyller säkerhetsnormerna för cyber. [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen fattar beslut om tillräcklighet på #Japan, som skapar världens största område av #SafeDataFlows

Europeiska kommissionen fattar beslut om tillräcklighet på #Japan, som skapar världens största område av #SafeDataFlows

| Januari 25, 2019

Kommissionen har antagit sitt beslut om tillräcklighet för Japan, så att personuppgifterna kan flöda fritt mellan de två ekonomierna på grundval av starka garantier. Detta är det sista steget i det förfarande som lanserades i september 2018, vilket innehöll uppfattningen från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och avtalet från en kommitté [...]

Fortsätt läsa