Anslut dig till vårt nätverk!

Data

Datalagringens comeback? Tidigare EU-domare avfärdar kommissionens planer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 8 april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen EU-data
Lagringsdirektivet som krävde massinsamling av alla medborgare
samtalsuppgifter och plats. 8 år senare EU-kommission och EU
regeringar planerar hur de ska bibehålla eller återställa massinsamling
program - skriver Dr Patrick Breyer MEP

I ett rättsutlåtande som publicerades i dag, tidigare EU-domare Prof.
Dr iur. Vilenas Vadapalas finner att två av de mest använda uppgifterna
system för kvarhållande är ”inte i linje med EG-domstolens rättspraxis och grundläggande
rättigheter”[1]:

Det franska och danska försöket att motivera ett urskillningslöst bibehållande av
telefonsamtal och platsdata genom att göra anspråk på en permanent
hot mot den nationella säkerheten avfärdas. Likaså EU:s planer
kommissionen och Belgien att fånga den stora majoriteten av befolkningen genom
sättet för omfattande "geografiskt riktad lagring" misslyckas med juridisk granskning.

"Största insamlingen av information om icke-misstänkta personer varje dag
kommunikationer och rörelser utgör en aldrig tidigare skådad attack mot vår
rätten till privatliv och är den mest invasiva metoden för massövervakning
riktad mot statens egna medborgare”, kommenterar Patrick Breyer,
Piratpartiets ledamot av Europaparlamentet som beställde
laglig åsikt. "De anekdotiska resultaten är inte i närheten av skadan
Detta övervakningsvapen tillfogar våra samhällen, som en nyligen genomförd undersökning
hittades.[2] Den ihållande kränkningen av grundläggande rättigheter, kringgående
av rättspraxis, press på domare och okunnighet om fakta är ett angrepp
om rättsstatsprincipen måste vi stoppa!"

Nationell säkerhet: Ingen friresa för massövervakning

Under massiv press från EU:s regeringar, EU-domstolen
tillåtit medlemsstaterna att införa allmänt och urskillningslöst bibehållande av
alla samtalsuppgifter och platsdata endast i undantagsfall
behövs för att motverka en present av förutsebart hot mot den nationella säkerheten,
till exempel en terrorattack. En fransk förvaltningsdomstol (Conseil
d'Etat) åberopade dock detta undantag permanent och pekade på
allmän risk för terrorism och tidigare attacker i Frankrike samt
spionage och utländsk inblandning. Frankrike har fortsatt permanent
införa urskillningslös datalagring genom att förlita sig på denna dom.

Enligt det juridiska yttrandet dock den franska domstolens beslut
"misslyckas med att visa ett specifikt hot mot den nationella säkerheten pga
... det hänvisar till en ren allmän risk för terrorism och tidigare attacker in
Frankrike. Jag hittade inga bevis för det specifika eller identifierade
förberedelse av en specifik framtida attack. Såtillvida finns inte beslutet
i linje med EG-domstolens rättspraxis och grundläggande rättigheter.”

Annons

Breyer kommenterar: "Vi har ännu inte sett bevis för oriktade data
kvarhållande förhindrade ens en enda terroristattack. Faktumet att
flera sådana attacker har ägt rum i Frankrike med allmänt kvarhållande
gällande krav stödjer inte detta antagande. Ställer in detta
bortsett från frågan är det svårt att föreställa sig att ett specifikt terroristhot
kunde inte motverkas med hjälp av riktad retention.”

Tidigare i veckan avfärdade domstolen redan fransmännen
strategi för att motivera datalagring med nationella säkerhetsbehov men
få tillgång till uppgifterna för andra ändamål (åtal för brott).

"Riktad" datalagring: Planer bryter mot medborgarnas grundläggande rättigheter

En hemlig EU-kommissions non-paper daterad den 10 juni 2021[3] föreslår att
Medlemsstaternas regeringar en mängd olika alternativ för att göra datalagring
återigen obligatoriskt i hela EU. Flera av dessa förslag är
överdriven och icke-kompatibel, förklarar det juridiska yttrandet. Förslagen
för "geografisk inriktning ... kan leda till att omotiverade lagar införs
skyldigheter för leverantörer att behålla trafik- och platsdata i mycket
breda och obestämda geografiska områden”.

Mer specifikt:

1) Kommissionen föreslår att datalagring ska tillämpas på alla personer i
områden med (även något) över genomsnittet brottslighet. Eftersom städer tenderar
för att ha en brottsfrekvens över genomsnittet kan detta tillvägagångssätt avslöja mer
än 80 % av befolkningen till datalagring. Lagutlåtandet finner
att detta tillvägagångssätt inte är tillåtet och en "hög" (inte bara ovan
genomsnitt) förekomsten av allvarlig brottslighet i ett område krävs för att motivera
tillämpa datalagring.

2) Kommissionen föreslår att datalagring ska tillämpas på alla personer inom
"en viss radie runt känsliga kritiska infrastrukturplatser,
transportnav, (...) välbärgade stadsdelar, platser för tillbedjan,
skolor, kultur- och idrottsplatser, politiska sammankomster och
internationella toppmöten, parlament, domstolar, köpcentra
etc." Det juridiska yttrandet finner att denna lista inte överensstämmer med lag
krav och varnar för att genom att tillämpa dessa kriterier datalagring
"kan till och med bli allmän och urskillningslös inom breda områden som täcker en
en stor del av en medlemsstats territorium och infrastruktur”.
Bland de webbplatser som anges av kommissionen endast de som "regelbundet
ta emot en mycket stor mängd besökare" och är "särskilt sårbara
till att begå grova brott" kan omfattas. Där
Det finns inte heller någon rättslig grund för att täcka en radie runt dessa platser. Och
Prof. Dr iur. Vilenas Vadapalas varnar för att "särskilt platserna för
gudstjänst och politiska sammankomster är värd för särskilt känsliga aktiviteter
avslöjar religion och politisk åsikt”.

3) Kommissionen föreslår att datalagring ska tillämpas på alla "medarbetare"
potentiella misstänkta, utan att behöva verifiera att sådana personer
utgör ett specifikt hot om att begå allvarliga brottsliga handlingar. Detta är
inte är i linje med EG-domstolens rättspraxis och grundläggande rättigheter.

Breyer avslutar: ”EU-kommissionen måste nu äntligen göra sitt jobb och
börja verkställa landmärkesbesluten, istället för att planera för att ta tillbaka
datalagring.”

[1] Hela texten till det juridiska yttrandet (finansierat av De gröna/EFA-gruppen):
https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2022/04/20220407_Legal_Opinion_Data_Retention.pdf

[2]

Undersökning: Den kylande effekten av urskillningslös datalagring orsakar omfattande skador


[3]

Breyer: Stoppa återkomsten av urskillningslös och allmän lagring av kommunikationsdata!

Dr Patrick Breyer
Europaabgeordneter der Piratenpartei
Ledamot av Europaparlamentet för det tyska piratpartiet

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend