Anslut dig till vårt nätverk!

Digitala ekonomin

Digital Economy and Society Index 2021: Övergripande framsteg i den digitala övergången men behov av nya EU-omfattande insatser

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har publicerat resultaten av 2021 Digital Economy and Society Index (DESI), som följer de framsteg som gjorts i EU:s medlemsstater när det gäller digital konkurrenskraft inom områdena humankapital, bredbandsanslutning, integration av digital teknik av företag och digitala offentliga tjänster. DESI 2021-rapporterna presenterar till största delen data från första eller andra kvartalet 2020, vilket ger en viss inblick i nyckelutvecklingen i den digitala ekonomin och samhället under det första året av covid-19-pandemin. Effekten av covid-19 på användningen och utbudet av digitala tjänster och resultaten av policyer som implementerats sedan dess fångas dock inte i data, och kommer att bli mer synliga i 2022 års upplaga.

A Europe Fit for the Digital Age Vicepresident Margrethe Vestager sa: "Budskapet i årets index är positivt, alla EU-länder har gjort vissa framsteg i att bli mer digitala och mer konkurrenskraftiga, men mer kan göras. Så vi arbetar med medlemsländerna för att säkerställa att viktiga investeringar görs via Recovery and Resilience Facility för att ge det bästa av digitala möjligheter till alla medborgare och företag."

Thierry Breton, kommissionsledamot för den inre marknaden, tillade: "Att sätta upp mål för 2030 var ett viktigt steg, men nu måste vi leverera. Dagens DESI visar framsteg, men också där vi måste bli bättre kollektivt för att säkerställa att europeiska medborgare och företag, i synnerhet små och medelstora företag, kan få tillgång till och använda spjutspetsteknik som kommer att göra deras liv bättre, säkrare och grönare.”

Alla EU:s medlemsländer har gjort framsteg inom digitaliseringsområdet, men den övergripande bilden mellan medlemsländerna är blandad, och trots viss konvergens är klyftan mellan EU:s föregångare och de med lägst DESI-poäng fortfarande stor. Trots dessa förbättringar kommer alla medlemsländer att behöva göra gemensamma ansträngningar för att uppfylla 2030-målen som anges i Europas digitala decennium. Du hittar mer information i en dedikerad pressmeddelande och Q & A.

Annons

Dela den här artikeln:

Digitala ekonomin

De första ansökningsomgångarna inom programmet Digital Europe lanseras inom digital teknik och europeiska digitala innovationshubbar

publicerade

on

Kommissionen har tillkännagett den första uppsättningen av ansökningsomgångar under Digital Europe Program. Detta efter antagandet av arbetsprogram anslå nästan 2 miljarder euro för investeringar som syftar till att komma vidare i den digitala övergången. Utlysningarna är öppna för företag, organisationer och offentliga förvaltningar från EU:s medlemsländer, såväl som enheter från andra länder som är associerade till programmet Digital Europe.

Dessa anslag kommer att riktas mot en investering på över 415 miljoner euro i moln-till-kant-infrastruktur, datautrymmen, artificiell intelligens (AI), kvantkommunikationsinfrastruktur, för att främja människors digitala färdigheter och projekt som främjar ett säkrare internet, bekämpar sexuella övergrepp mot barn , och desinformation, fram till slutet av 2022. Den första ansökningsomgången öppnar också för inrättandet och driftsättningen av nätverket European Digital Innovation Hub (EDIH). Dessa nav kommer att stödja privata företag, inklusive små och medelstora företag och nystartade företag, och den offentliga sektorn i deras digitala transformation. Mer information om ansökningar om bidrag under denna uppsättning ansökningsomgångar finns tillgänglig nätet. Ytterligare utlysningar kommer att publiceras i början av 2022.

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Digitala ekonomin

Facebooks whistleblower beskriver tre områden där parlamentsledamöter bör forma lagen om digitala tjänster

publicerade

on

Ledamöterna träffade whistleblower och tidigare Facebook-anställd Frances Haugen (8 november). Utfrågningen kom vid en viktig tidpunkt då avslöjandena kommer att få inverkan på lagen om digitala tjänster, som snart ska antas av riksdagen. 

Haugen var upprörd över vad hon beskrev som "Toxic Facebook" som satte sin egen vinst före säkerhet och förstärkt division. Hon välkomnade EU:s föreslagna lag om digitala tjänster, men manade till försiktighet.

Om transparens sa hon: "Nästan ingen utanför Facebook vet vad som händer inuti Facebook. Företagets ledarskap håller viktig information från allmänheten, den amerikanska regeringen, dess aktieägare och regeringar runt om i världen. De dokument jag har tillhandahållit bevisar att Facebook upprepade gånger har vilseleda oss om vad deras egen forskning avslöjar om barns säkerhet. Dess roll i att sprida hatiska och polariserande budskap och så mycket mer.” Haugen efterlyste full tillgång till data för forskning och fler experter för att studera data. Hon sa att det inte borde finnas ett brett undantag för företagshemligheter, annars klassar Facebook allt som en företagshemlighet. 

För det andra beskrev Haugen engagemangsbaserade rankningssystem som farliga. Hon citerar Marc Zuckerberg 2018 och sa att det var farligt eftersom människor dras mer till extremt innehåll än mer mainlineinnehåll, vilket ger en större del av den offentliga plattformen till det mest extrema. 

Annons

För det tredje varnade Haugen för farorna med kryphål och undantag. I synnerhet varnade hon för undantag för nyhetsmedieinnehåll och sa att "neutrala" regler innebär att ingenting pekas ut och ingenting är undantaget: "Låt mig vara väldigt tydlig. Varje modern desinformationskampanj kommer att utnyttja nyhetsmediekanaler på digitala plattformar genom att spela systemet. Om DSA gör det olagligt för plattformar att ta itu med dessa problem riskerar vi att undergräva lagens effektivitet." 

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Digitala ekonomin

Kommissionen inleder en strukturerad dialog med medlemsstaterna om digital utbildning och färdigheter

publicerade

on

Den digitala övergången, som är en av de viktigaste prioriteringarna för EU -kommissionen och medlemsstaterna, bygger på en digitalt skicklig arbetskraft, digitalt bemyndigade medborgare och ett starkt digitalt utbildningssystem. Efter president von der Leyens uppmaning till "ledarnas uppmärksamhet och en strukturerad dialog på högsta nivå" under hennes 2021 State of the Union adress och levererar på Handlingsplan för digital utbildning and the Europeiska handlingsplanen för sociala rättighetermeddelade kommissionen idag att starta en sådan strukturerad dialog med medlemsstaterna.

Vid ett projektgruppsmöte med nio involverade högskolemedlemmar förklarade vice vice ordförande Margrethe Vestager, vice ordförande Margaritis Schinas och kommissionsledamöterna Mariya Gabriel, Nicolas Schmit och Thierry Breton: ”Digital utbildning och färdigheter är en hörnsten i den digitala övergången . För vår Digitala decenniet, har vi satt upp ambitiösa mål, till exempel att utrusta 80% av människor med grundläggande digital kompetens och att ha 20 miljoner IKT -specialister anställda i EU till 2030. Vi kommer bara att uppnå detta om vi arbetar som ett i EU, på alla nivåer . Det är därför vi är mycket glada över att den strukturerade dialogen lanseras idag med en färdplan för åtgärder. Vi har satt upp några ambitiösa mål, och bara genom att arbeta tillsammans kommer vi att kunna nå våra mål. ”

Medlemsstaterna uppmanas att gå med i dialogen och gemensamt komma överens om de viktigaste faktorerna för att göra digital utbildning effektiv och inkluderande. Det kommer att omfatta olika grenar och institutioner från regeringen, från utbildningsinstitutioner till infrastrukturleverantörer, till den privata sektorn, arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Den strukturerade dialogen kommer att pågå fram till slutet av 2022. Baserat på resultaten kommer kommissionen i slutet av samma år att föreslå konkreta initiativ om möjliggörande faktorer för digital utbildning och färdigheter. 

Annons

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend