Anslut dig till vårt nätverk!

Digitala ekonomin

Enkät om lagen om digitala tjänster: EU-medborgare vill ha rätt att använda digitala tjänster anonymt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Internetanvändare bör ges rätt att använda digitala tjänster anonymt, dvs utan att få sina personuppgifter samlade. Enligt en representativ opinionsundersökning gjord av YouGov bland 10,064 2021 EU-medborgare i december 64 är 21 % av de tillfrågade för en sådan rättighet (med 1 % emot).[XNUMX]

Nästa vecka kommer parlamentsledamöterna att rösta om sin slutliga ståndpunkt om lagen om digitala tjänster. På begäran av Civil Liberties Committee (LIBE) kommer ett ändringsförslag om att införa en rätt att använda digitala tjänster anonymt att röstas fram.

För opinionsundersökningen tillfrågades medborgare från Nederländerna, Tyskland, Italien, Frankrike, Österrike, Tjeckien, Spanien, Sverige och Belgien om de tycker att internetanvändare ska ha rätt att använda digitala tjänster anonymt (dvs. så mycket som möjligt) utan att deras personuppgifter samlas in) eller inte.

Enkäten beställdes av Piratpartiets parlamentsledamot Dr Patrick Breyer (Piratpartiet), som deltar i förhandlingarna om Digital Services Act som föredragande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Forskningen finansierades av hans grupp, Greens/European Free Alliance. Breyer kommenterar undersökningsresultatet och förklarar:

"Europaparlamentet måste reagera på de ständiga dataskandalerna och databrottsligheten online för att bättre skydda våra medborgare. Endast oinsamlad data är säker data! Detta visades nyligen genom läckan av onödigt insamlade mobiltelefonnummer till 500 miljoner Facebook-användare. En rätt till anonymitet skyddar också utsatta grupper från diskriminering på nätet. Nästa vecka måste EU-parlamentet ta tillfället i akt för att möta medborgarnas krav på att skydda sin digitala integritet bättre."

Bakgrund

Digital Services Act (DSA) ger Europa chansen att sätta globala standarder för digitala rättigheter.

Annons

Under de senaste åren har många dataintrång gjort att användarnas personuppgifter, såsom hemnummer och platsdata, har läckt ut till kriminella. År 2021 publicerades till exempel de privata telefonnummer till 533 miljoner Meta/Facebook-användare på ett hackerforum. Meta/Facebook hade samlat in dessa siffror i onödan. Uppgifterna underlättar brott och utsätter användare för risker som SIM-byte, nätfiskeattacker och stalking.

Sådana dataskandaler skulle kunna undvikas om användardata inte samlades in i onödan. LIBE-kommittén vill i lagen om digitala tjänster införa rätten att använda och betala för digitala tjänster anonymt där det är rimligt möjligt. De aktuella undersökningsresultaten visar nu ett brett stöd för denna efterfrågan.

[1] https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2022/01/20220111_Presentation_YouGov_DSA_Poll.pdf
[2] Europaparlamentets resolutioner av den 20 oktober 2020, punkt 18och https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.html, paragraf 37.

Översiktssida om lagen om digitala tjänster

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend