Anslut dig till vårt nätverk!

Digital teknik

Artificiell intelligens: EU måste öka takten

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU:s investeringar i artificiell intelligens håller inte jämna steg med globala ledare och resultaten av EU-finansierade AI-projekt övervakas inte systematiskt. Samordningen mellan EU och medlemsländerna är ineffektiv på grund av brist på styrverktyg och EU har hittills haft liten framgång med att utveckla Europas artificiella intelligens-ekosystem, enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten.


Sedan 2018 har Europeiska kommissionen vidtagit flera åtgärder och arbetat med viktiga byggstenar för att främja EU:s AI-ekosystem, såsom reglering, infrastruktur, forskning och investeringar. Dessutom tog EU tidiga steg för att utforska AI-risker, vilket ledde till världens första allmänna regler för AI-användning.

EU:s åtgärder var dock inte väl samordnade med medlemsstaternas och övervakningen av investeringar var inte systematisk. Framöver kommer starkare styrning och fler – och bättre riktade – offentliga och privata investeringar i EU att vara av avgörande betydelse om EU ska uppnå sina AI-ambitioner.

EU står inför utmaningar i den globala kapplöpningen om AI-investeringar. Sedan 2015 har riskkapitalinvesteringarna varit lägre än i de andra AI-ledande regionerna: USA och Kina. Enligt beräkningar mer än fördubblades den totala AI-investeringsgapet mellan USA och EU mellan 2018 och 2020 (med mer än 10 miljarder euro).

Mot denna bakgrund har EU gradvis tagit steg för att utveckla ett ramverk för att samordna AI över hela blocket genom att skala upp investeringar och anpassa regleringen. Under 2018 och 2021 enades kommissionen och EU:s medlemsländer om åtgärder för att utveckla ett AI-ekosystem av spetskompetens och förtroende, vilket skulle sätta EU på vägen mot en global ledare inom banbrytande, etisk och säker AI.

"Stor och fokuserad AI-investering är en spelomvandlare när det gäller att sätta hastigheten på EU:s ekonomiska tillväxt under de kommande åren", sa ECA-medlemmen Mihails Kozlovs som ledde revisionen. ”6I AI-loppet finns det en risk att vinnaren tar allt. Om EU vill lyckas med sin ambition måste EU-kommissionen och medlemsländerna slå sig samman mer effektivt, öka takten och låsa upp EU:s potential att lyckas i denna pågående stora tekniska revolution.”

Kommissionens AI-planer för 2018 och 2021 är omfattande och i stort sett i linje med internationella bästa praxis. Men mer än fem år efter den första planen pågår fortfarande ramverket för att samordna och reglera EU:s investeringar i AI. Revisorerna är kritiska till kommissionens samordning med medlemsländerna, som bara har haft ”begränsade effekter”. Detta berodde på att den verkställande makten saknade nödvändiga styrverktyg och information.

Annons

EU-planernas trovärdighet blev ytterligare lidande eftersom kommissionen inte hade inrättat ett ordentligt system för att övervaka hur AI-investeringar presterar. Det var inte heller klart hur medlemsländerna skulle bidra till EU:s övergripande investeringsmål, vilket innebär att det inte har funnits någon EU-översikt. 

EU:s investeringsmål är fortfarande för vaga och föråldrade: de har inte förändrats sedan 2018, och bristen på ambitioner för investeringsmål står i kontrast till målet att bygga ett globalt konkurrenskraftigt AI-ekosystem. Även om kommissionen i allmänhet lyckades öka EU:s budgetutgifter för AI-forskningsprojekt, ökade det inte nämnvärt privat medfinansiering. Kommissionen måste också göra mer för att se till att resultaten från EU-finansierade forskningsprojekt inom AI kommersialiseras eller utnyttjas fullt ut. 

Kommissionen vidtog åtgärder för att sätta finansiella och infrastrukturmöjligheter på plats för utveckling och användning av AI. EU-finansierad infrastruktur – såsom testanläggningar, datautrymmen eller en AI-on-demand-plattform – har dock varit långsam med att komma igång. Faktiskt har AI-planer hittills bara utlöst ett blygsamt EU-kapitalstöd (som aktiefinansiering) för innovatörer. De senaste EU-åtgärderna för att uppnå en inre marknad för data befinner sig fortfarande i inledningsfasen och kan inte omedelbart öka AI-investeringar.

AI omfattar framväxande teknologier inom snabbt utvecklande områden, inklusive robotik, big data och cloud computing, högpresterande datorer, fotonik och neurovetenskap. USA har länge varit en föregångare inom AI, medan Kina planerar att bli den globala AI-ledaren 2030, där båda länderna förlitar sig på betydande privata investeringar genom sina teknikjättar.

EU:s AI-mål för offentliga och privata investeringar var 20 miljarder euro under perioden 2018–2020 och 20 miljarder euro varje år under det följande decenniet; kommissionen hade för avsikt att öka EU:s AI-finansiering till 1.5 miljarder euro under perioden 2018–2020 och 1 miljard euro per år 2021–2027.

Andelen företag i EU som använder AI skiljer sig markant mellan medlemsländerna. Frankrike och Tyskland har aviserat de största offentliga AI-investeringarna, medan fyra länder fortfarande saknar AI-strategier alls. EU har ett ambitiöst mål att nå 75 % av företagen som använder AI till 2030. År 2021 var Europa och Centralasien tillsammans ansvariga för endast 4 % av AI-patentansökningarna över hela världen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend