Anslut dig till vårt nätverk!

Fiske

Europeiska miljöorganisationer kräver ett förbud mot destruktiva fiskemetoder i marina skyddade områden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Strax efter Storbritanniens tillkännagivande att skydda två områden i engelska vatten genom att förbjuda skadlig fiskeverksamhet som bottentrålning, blir det Europaparlamentets tur att visa hur stor ambition man har för att verkligen skydda EU:s vatten. Under den första veckan i maj i Strasbourg kommer ledamöter av Europaparlamentet (MEP) att ha möjlighet att se till att så kallade EU:s marina "skyddade" områden verkligen skyddas genom att förbjuda destruktiva fiskemetoder som bottentrålning.

Precis när den senaste IPCC-rapporten uppmanar beslutsfattare att vidta omedelbara och strukturella åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C, en koalition av icke-statliga organisationer uppmanar parlamentsledamöter att gå från ord till handling.

Initiativrapporten av den portugisiska socialistiska parlamentsledamoten Isabel Carvalhais "Mot en hållbar blå ekonomi i EU" [1] är en unik chans att säkerställa att "Marine Protected Areas" (MPA) inte bara är prickade linjer på en karta utan skydd. Omröstningen om ett initiativbetänkande är inte juridiskt bindande, men det är en betydande föregångare till att få ett förbud mot destruktiv verksamhet i skyddade områden genom att sända en stark politisk signal i den riktningen.

Från och med nu är de allra flesta "skyddade" marina områden inte skyddade alls. Faktum är att utvinning av resurser eller fiske med släpredskap som skrapar havsbotten, såsom bottentrålning eller bottennotfiske, är tillåtet.

Europeiska revisionsrätten signalerade 2020 att det sätt som EU:s nätverk för skyddade marina områden hade implementerats under de senaste 20 åren inte gav verkligt skydd för den marina miljön.

Att skydda havet från höginverkande aktiviteter som bottentrålning är ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringarna. IPBES Biodiversitetsexperter varnade för att "globalt sett beräknades störning av tidigare ostörd marint sedimentkol genom trålning släppa ut motsvarande 15 till 20 % av atmosfärisk CO2 som absorberas årligen av havet." [4]

Havet är en viktig allierad i kampen vi måste leda mot klimatförändringarna.

Annons

MPA är, när de skyddas effektivt, ett kraftfullt verktyg för att återställa marina ekosystem och bevara den biologiska mångfalden. Fiskbiomassa i marina reservat är i genomsnitt 670 % högre än i de omgivande oskyddade vattnen.[5]

Dock måste havet vara friskt för att kunna tillhandahålla sådana viktiga ekosystemtjänster. Havet har ingen chans att återhämta sig om det är under konstant tryck från industriellt fiske. Det är dags för parlamentet att öka sin ambition att stävja årtionden av massivt överfiske, förstörelse av livsmiljöer och svag naturvårdspolitik.

Klimatet, den marina biologiska mångfalden och mänskligheten kan inte vänta.

Koalitionen av icke-statliga organisationer inkluderar: BLOOM, Birdlife International, Environmental Justice Foundation, France Nature Environnement, Irish Wildlife Trust, MedReAct, Oceana, Ecologistas en Acción, Our Fish, Seas at Risk, The Transform Bottom Trawling Coalition.

Referenser

[1] Initiativbetänkande 2021/2188(INI) av den portugisiska socialdemokratiska parlamentsledamoten Isabel Carvalhais: "Mot en hållbar blå ekonomi i EU: fiske- och vattenbrukssektorernas roll".

[2] Perry, Allison L., et al. "Omfattande användning av livsmiljöskadande fiskeredskap i habitatskyddande marina skyddade områden." Frontiers in Marine Science 9 (2022): 811926.

[3] Meddelande från Europeiska kommissionen, 20 maj 2020. “COM(2020) 380 final. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Att föra tillbaka naturen i våra liv”.

[4] https://ipbes.net/sites/default/filer/2021-06/20210609_workshop_report_embargo_3:10_CEST_0_juni_XNUMX.pdf

[5] Sala och Giakoumi (2017) Förbjudna marina reservat är de mest effektiva skyddade områdena i havet. Tillgänglig på: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx059

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend