Anslut dig till vårt nätverk!

EU:s produktsäkerhetsregler

Ledamöterna godkänner omarbetade EU:s produktsäkerhetsregler  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den uppdaterade lagen kommer att säkerställa att produkter inom EU, oavsett om de säljs online eller i traditionella butiker, uppfyller de högsta säkerhetskraven.

Förra veckan godkände parlamentsledamöterna reviderade regler om produktsäkerhet av icke-livsmedelsprodukter med 569 röster för, 13 emot och inga nedlagda röster. Den nya förordningen anpassar det befintliga direktivet om allmän produktsäkerhet till den senaste utvecklingen inom digitalisering och ökningen av onlinehandel.

Förbättra säkerhetsbedömningar

För att garantera att alla produkter som släpps ut på marknaden är säkra för konsumenterna innehåller den allmänna produktsäkerhetsförordningen åtgärder för att garantera att risker för de mest utsatta konsumenterna (t.ex. barn), genusaspekter och cybersäkerhetsrisker också beaktas vid säkerhetsanalyser .

Marknadsövervakning och nätbutiker

Den nya förordningen utökar skyldigheterna för ekonomiska aktörer (som tillverkare, importör, distributör), utökar marknadsövervakningsmyndigheternas befogenheter och inför tydliga skyldigheter för leverantörer av onlinemarknadsplatser. Onlinemarknadsplatser ska samarbeta med marknadsövervakningsmyndigheter för att minska riskerna, som i sin tur kan beställa onlinemarknadsplatser att ta bort eller inaktivera tillgången till erbjudanden om farliga produkter utan onödigt dröjsmål, och i alla händelser inom två arbetsdagar.

Produkter som kommer från länder utanför EU kan endast släppas ut på marknaden om det finns en ekonomisk aktör som är etablerad i Europeiska unionen, som är ansvarig för dess säkerhet.

Annons

Effektiva återkallningsprocedurer

Den omarbetade lagstiftningen förbättrar förfarandet för produktåterkallelse, eftersom returfrekvensen för närvarande är låg, med en uppskattningsvis tredjedel av EU:s konsumenter fortsätter att använda återkallade produkter.

Om en produkt måste återkallas måste konsumenterna informeras direkt och erbjudas reparation, ersättning eller återbetalning. Konsumenter kommer också att ha rätt att lämna in klagomål eller starta kollektiva åtgärder. Information om produkters säkerhet och åtgärdsmöjligheter ska finnas tillgänglig på ett tydligt och lättförståeligt språk. Snabbvarningssystemet för farliga produkter (“Säkerhetsport”-portalen) kommer att moderniseras för att möjliggöra att osäkra produkter upptäcks mer effektivt och kommer att vara mer tillgängliga för personer med funktionshinder.

Föredraganden Dita Charanzová (Renew, CZ) sa: "Tack vare denna lag skyddar vi våra mest utsatta konsumenter, särskilt barn. År 2020 kom 50 % av de produkter som listades som farliga från Kina. Med denna lag tog vi ett avgörande steg mot dem som inte säljer säkra produkter i Europa.

Varje produkt som säljs måste ha någon som tar ansvar för den inom EU. Osäkra produkter kommer att tas bort från webbplatser om två dagar. Konsumenter kommer att informeras direkt via e-post om de har köpt en osäker produkt. Dessutom kommer de att ha rätt till reparation, ersättning eller återbetalning om en produkt återkallas. När denna lag väl är på plats kommer det att finnas färre farliga produkter i Europa”.

Nästa steg

Rådet måste också formellt godkänna texten innan den offentliggörs i EU:s officiella tidning och träder i kraft. Förordningen kommer att tillämpas 18 månader efter det att den har trätt i kraft.

Bakgrund

2021, 73 % av konsumenterna köpte produkter online (jämfört med 50 % 2014) och 2020, 21 % beställde något utanför EU (8 % 2014). Enligt Säkerhetsportar Årsrapport 2020 gällde 26 % av anmälningarna om farliga produkter produkter som såldes online, medan minst 62 % gällde produkter som kom från länder utanför EU och EES.

De nya reglerna är projicerade för att spara EU-konsumenter omkring 1 miljard euro under det första året och cirka 5.5 miljarder under det kommande decenniet. Genom att minska antalet osäkra produkter på marknaden bör de nya åtgärderna minska den skada som orsakas EU:s konsumenter till följd av produktrelaterade olyckor som kan förebyggas (uppskattade idag till 11.5 miljarder euro per år) och kostnaderna för sjukvård (uppskattade till 6.7 euro). miljarder per år).

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend