RSSBrott

#Europol - 13 arresterad för sexuellt utnyttjande av unga kvinnor i fransk-rumänsk operation

#Europol - 13 arresterad för sexuellt utnyttjande av unga kvinnor i fransk-rumänsk operation

| Juni 18, 2019

En storskalig gemensam utredning som leds av den franska Gendarmerie Nationale i samarbete med den rumänska DIICOT (direktoratet för utredning av organiserad brottslighet och terrorism) och som stöds av Europol och Eurojust har resulterat i avveckling av en internationell organiserad brottslighet grupp som är involverad i handel med unga rumänska kvinnor till Frankrike i syfte att [...]

Fortsätt läsa

Nya regler och garantier i #CriminalProceedings gäller nu över hela EU

Nya regler och garantier i #CriminalProceedings gäller nu över hela EU

| Juni 13, 2019

Direktivet om särskilda skyddsåtgärder för barn gäller nu. Det är det sista i en uppsättning av sex EU-direktiv som garanterar processuella rättigheter för människor i hela EU, genom att komplettera hela uppsättningen rättigheter. Förutom dessa nya rättigheter för barn började direktivet som garanterar tillgång till rättshjälp på 5 maj. Detta paket med EU [...]

Fortsätt läsa

#OperationalTaskForce leder till demontering av en av Europas mest produktiva brottsgrupper

#OperationalTaskForce leder till demontering av en av Europas mest produktiva brottsgrupper

| Kan 22, 2019

En högt professionell och farlig internationell organiserad brottsgrupp avvecklades förra veckan efter en komplicerad utredning som gjordes inom ramen för en gemensam operativ arbetsgrupp, inrättad i Europol, mellan den litauiska polisbyrån, den brittiska HM-intäkterna och tullen, den polska polisen Centrala undersökningsbyrån, den estniska centralkriminalpolisen [...]

Fortsätt läsa

#SecurityUnion - Europeiska kommissionen välkomnar det slutliga antagandet av det nya europeiska brottsregisterinformationssystemet för dömda tredjelandsmedborgare

#SecurityUnion - Europeiska kommissionen välkomnar det slutliga antagandet av det nya europeiska brottsregisterinformationssystemet för dömda tredjelandsmedborgare

| April 12, 2019

Rådet har gett sitt slutgiltiga godkännande av kommissionens förslag att skapa ett europeiskt informationsregister för brottsregister över dömda tredjelandsmedborgare. Detta centrala system syftar till att förbättra utbytet av kriminalregisterinformation om dömda icke-EU-medborgare och statslösa personer genom det nuvarande europeiska informationssystemet för brottsregister (ECRIS). Rättvisa, konsumenter och kön [...]

Fortsätt läsa

Parlamentet kritiserar rådets avslag på #MoneyLaundering svartlista

Parlamentet kritiserar rådets avslag på #MoneyLaundering svartlista

| Mars 18, 2019

Parlamentsledamöterna uttryckte oro förra veckan att medlemsstaterna har skaffat sig kommissionens plan att placera nya länder på EU: s vitbok om penningtvätt. Resolutionen antogs av en handhändelse med överväldigande majoritet. Den antagna resolutionen kommer en vecka efter att medlems stater nekade att inkludera 23-länder på en uppdaterad svart lista. Dessa länder var [...]

Fortsätt läsa

Begå ett # brott i EU och alla EU-myndigheter kommer att veta

Begå ett # brott i EU och alla EU-myndigheter kommer att veta

| Mars 13, 2019

Alla brottslingar och de som tänker begå en brottslig handling i Europeiska unionen bör vara medvetna om att myndigheter i alla EU: s medlemsstater nu kommer att få all relevant information om dem, allt från personliga uppgifter som namn och adress, till biometriska data, t.ex. fingeravtryck och ansiktsbilder. Detta kommer nu [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen välkomnar rapporten om att stärka #VictimsRights i Europeiska unionen

Europeiska kommissionen välkomnar rapporten om att stärka #VictimsRights i Europeiska unionen

| Mars 13, 2019

I anledning av 15th European Remembrance Day för terrorismoffer välkomnade Europeiska kommissionen en rapport om styrkande av offrens rättigheter: från ersättning till ersättning, skrivet av Joëlle Milquet, särskild rådgivare till president Juncker om ersättning för brottsoffer. De åsikter som uttrycks i rapporten är personliga och återspeglar inte nödvändigtvis [...]

Fortsätt läsa