RSSPengatvätt

Parlamentet kritiserar rådets avslag på #MoneyLaundering svartlista

Parlamentet kritiserar rådets avslag på #MoneyLaundering svartlista

| Mars 18, 2019

Parlamentsledamöterna uttryckte oro förra veckan att medlemsstaterna har skaffat sig kommissionens plan att placera nya länder på EU: s vitbok om penningtvätt. Resolutionen antogs av en handhändelse med överväldigande majoritet. Den antagna resolutionen kommer en vecka efter att medlems stater nekade att inkludera 23-länder på en uppdaterad svart lista. Dessa länder var [...]

Fortsätt läsa

#Europol - Transatlantiska partnerskap: Bekämpa ekonomisk brottslighet tillsammans #FinCen

#Europol - Transatlantiska partnerskap: Bekämpa ekonomisk brottslighet tillsammans #FinCen

| Februari 21, 2019

Idag (21 februari) besökte direktören för Finansdepartementet (FinCEN) i USA: s avdelning för statskassan Europols huvudkontor och diskuterade hur Europol och FinCEN bättre kan arbeta för att skydda det internationella finansiella systemet mot olaglig användning. FinCEN vid Europols finansiella brottsbekämpande nätverksdirektör Kenneth A. Blanco [...]

Fortsätt läsa

#Danske - Europeiska bankmyndigheten inleder undersökning om Estland och danska handläggare för penningtvätt

#Danske - Europeiska bankmyndigheten inleder undersökning om Estland och danska handläggare för penningtvätt

| Februari 20, 2019

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har inlett en formell utredning av ett eventuellt brott mot unionslagstiftningen av Finanstilsynet och Finanstilsynet i samband med penningtvätt i samband med Danske Bank och dess estniska gren i synnerhet. Påbörjandet av en utredning följer ett brev [...]

Fortsätt läsa

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

Europeiska kommissionen antar en ny lista över tredjeländer med svaga #MoneyLaundering och #TerroristFinancing regimer

| Februari 18, 2019

Idag (18 februari) har kommissionen antagit sin nya lista över tredjeländer i 23 med strategiska brister i sina finansieringsramar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med denna lista är att skydda EU: s finansiella system genom att bättre förhindra penningtvätt och risker för terrorismfinansiering. Till följd av noteringen har banker och andra [...]

Fortsätt läsa

Starkare tillsyn: Bankövervakare är överens om en samarbetsmekanism för att bekämpa #MoneyLaundering

Starkare tillsyn: Bankövervakare är överens om en samarbetsmekanism för att bekämpa #MoneyLaundering

| Januari 15, 2019

Europeiska kommissionen följer upp en av de åtgärder som lagts fram i president Juncker unionens förslag om att stärka övervakningen av penningtvätt. Europeiska centralbanken och de nationella myndigheterna som övervakar finansinstitutens efterlevnad av EU: s penningtvättförpliktelser, i nära samarbete med Europeiska kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna, har [...]

Fortsätt läsa

#DontBeAMule - Mer än 1,500 #MoneyMules identifierade i hela världen #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mer än 1,500 #MoneyMules identifierade i hela världen #MoneyLaundering sting

| December 6, 2018

I samarbete med Europol, Eurojust och Europeiska bankförbundet (EBF) arresterade polisstyrkor från över 20-staterna 168-personer (hittills) som en del av en samordnad penningtvättstötning, European Money Mule Action (EMMA). Detta internationella våld, den fjärde av sitt slag, var avsett att ta itu med frågan om "pengar-mulor", som [...]

Fortsätt läsa

Ett Europa som skyddar: Starkare regler kriminaliserar #MoneyLaundering träder i kraft

Ett Europa som skyddar: Starkare regler kriminaliserar #MoneyLaundering träder i kraft

| December 5, 2018

De nya åtgärderna för att bekämpa penningtvätt har trätt i kraft i hela EU. De nya reglerna kommer att se till att farliga brottslingar och terrorister står inför lika stora straff för penningtvätt varhelst de är i EU, med en fängelse på minst fyra år. Migration, inrikes frågor och medborgarskap kommissionär [...]

Fortsätt läsa