Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

Försvar: Skapar EU en europeisk armé?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Även om det inte finns någon EU-armé och försvar kvarstår uteslutande för medlemsstaterna, har EU nyligen tagit stora steg för att öka försvarssamarbetet. säkerhet 

Sedan 2016 har det gjorts betydande framsteg inom EU: s säkerhet och försvar med flera konkreta EU-initiativ för att uppmuntra samarbete och förstärka Europas förmåga att försvara sig. Läs översikten över den senaste utvecklingen.

Höga förväntningar på EU: s försvar

Annons

Européer förväntar sig att EU ska garantera säkerhet och fred. Tre fjärdedelar (75%) är för en gemensam EU: s försvars- och säkerhetspolitik enligt a speciell Eurobarometer om säkerhet och försvar i 2017 och en majoritet (55%) var för att skapa en EU-armé. Mer nyligen sade 68% av européerna att de skulle vilja att EU skulle göra mer på försvarsområdet (Mars 2018 Eurobarometer-undersökning).

EU: s ledare inser att inget EU-land kan hantera de nuvarande säkerhetshoten i isolering. Till exempel krävde franska presidenten Macron ett gemensamt europeiskt militärt projekt  2017, medan den tyska förbundskanslern Merkel sa "vi borde arbeta med visionen att en dag inrätta en ordentlig europeisk armé" i henne adress till Europaparlamentet i november 2018. Att gå mot en säkerhets- och försvarsunion har varit en av prioriteringarna för von der Leyen-kommissionen.

EN - 2018 Eurobarometer:% av européerna anser att EU bör göra mer i säkerhets- och försvarspolitiken
De flesta européer vill att EU ska göra mer för att öka säkerheten och försvaret  

Nya EU-åtgärder för att öka försvarssamarbetet

En gemensam EU-försvarspolitik föreskrivs i Lissabonfördraget (Artikel 42 (2) TEU). I fördraget anges dock också tydligt vikten av nationell försvarspolitik, inklusive Nato-medlemskap eller neutralitet.

Annons

Under de senaste åren har EU börjat genomföra ambitiösa initiativ att tillhandahålla fler resurser, stimulera effektivitet, underlätta samarbete och stödja kapacitetsutveckling:

  • Permanent strukturerat samarbete (PESCO) var lanserades i december 2017, och 25 EU-länder deltar från och med juni 2019. Det fungerar för närvarande på grundval av 47 samarbetsprojekt med bindande åtaganden, inklusive ett europeiskt medicinsk befäl, sjöövervakningssystem, ömsesidigt bistånd för säkerhetssäkerhet och snabbinsatsgrupper samt en gemensam EU-underrättelseskola.
  • Du har nu möjlighet  Europeiska försvarsfonden (EDF) var lanserades i juni 2017. Det är första gången EU: s budget används för att samfinansiera försvarssamarbete. Den 29 april 2021 Ledamöter gick med på att finansiera flaggskeppsinstrumentet med en budget på 7.9 miljarder euro som en del av EU långsiktig budget (2021-2027). Fonden kommer att komplettera nationella investeringar och tillhandahålla både praktiska och finansiella incitament för samarbetsforskning, gemensam utveckling och förvärv av försvarsutrustning och teknik.
  • EU stärktes samarbete med Nato på 74 projekt över hela sju områden inklusive cybersäkerhet, gemensamma övningar och terrorism.
  • En plan att underlätta militär rörlighet inom och inom EU för att göra det möjligt för militär personal och utrustning att agera snabbare som kris.
  • Finansiering av civila och militära uppdrag och verksamheten effektivare. EU har för närvarande 17 sådana uppdrag på tre kontinenter, med ett brett spektrum av mandat och utplacering av mer än 6,000 civil och militär personal.
  • Sedan juni 2017 finns det en ny kommando- och kontrollstruktur (MPCC) för att förbättra EU: s krishantering.

Spendera mer, spendera bättre, spendera tillsammans

Vid Natos toppmöte i Wales 2014 åtagit sig EU-länderna som är medlemmar i Nato att spendera 2% av sin bruttonationalprodukt (BNP) på försvar till 2024. Europaparlamentet har uppmanat medlemsländerna att leva upp till det.

Nato 2019 uppskattar visar att endast fem EU-länder (Grekland, Estland, Lettland, Polen och Litauen) spenderade mer än 2% av sin BNP på försvar.

Att bygga upp EU: s försvar handlar inte bara om att spendera mer, men också om att spendera effektivt. EU-länderna är kollektivt den näst största försvarspenderen i världen efter USA men uppskattningsvis 26.4 miljarder euro går till spillo varje år på grund av dubbelarbete, överkapacitet och hinder för upphandling. Som ett resultat, mer än sex gånger så många försvarssystem används i Europa än i USA. Det är här EU kan ge förutsättningar för länder att samarbeta mer.

Om Europa ska konkurrera över hela världen måste det samlas och integrera sina bästa möjligheter, eftersom det beräknas att 2025 Kina kommer att bli den näst största försvarspenderen i världen efter USA.

infografisk illustration om fördelarna med ett närmare samarbete om försvar på EU-nivå
Fördelarna med ett närmare samarbete om försvar  

Europaparlamentets ståndpunkt

Europaparlamentet har upprepade gånger uppmanat till fullo med hjälp av Lissabonfördragets potential bestämmelser för att arbeta mot en Europeiska försvarsunionen. Det stöder konsekvent mer samarbete, ökade investeringar och sammanslagning av resurser för att skapa synergier på EU-nivå för att bättre skydda européerna.

Utmaningar involverade

Förutom praktiska utmaningar måste EU förena olika traditioner och olika strategiska kulturer. Parlamentet anser att en EU-vitbok på försvar skulle vara ett användbart sätt att göra det och underbygga utvecklingen av a framtida EU-försvar politik.

Försvar

"Europa kan - och helt klart borde - kunna och vilja göra mer på egen hand" von der Leyen

publicerade

on

EU -kommissionens ordförande Ursula von der Leyen reflekterade över det brådskande slutet på Nato -uppdraget i Afghanistan i sitt tal om ”State of the EU” (SOTEU). Sommarens händelser har gett nya impulser till Europeiska försvarsunionen. 

Von der Leyen beskrev situationen som att väcka ”djupt oroande frågor” för Natos allierade, med dess konsekvenser för afghaner, tjänstemän och kvinnor, såväl som för diplomatiska och hjälparbetare. Von der Leyen meddelade att hon förväntade sig att ett gemensamt uttalande från EU och Nato skulle presenteras före årets slut och sade att ”vi” för närvarande arbetar med detta med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Europeiska försvarsunion

Annons

Många har kritiserat EU: s misslyckande med att använda sina stridsgrupper. Von der Leyen attackerade frågan direkt: "Du kan ha de mest avancerade krafterna i världen - men om du aldrig är beredd att använda dem - till vilken nytta är de?" Hon sa att problemet inte var brist på kapacitet, utan brist på politisk vilja. 

Von der Leyen sa att det kommande strategiska kompassdokumentet, som ska slutföras i november, är nyckeln till denna diskussion: ”Vi måste bestämma hur vi kan använda alla de möjligheter som redan finns i fördraget. Därför kommer president Macron och jag under det franska ordförandeskapet att sammankalla ett toppmöte om europeiskt försvar. Det är dags för Europa att gå upp till nästa nivå. ”

Von der Leyen efterlyste större informationsutbyte för bättre situationsmedvetenhet, delning av intelligens och information, samt att sammanställa alla tjänster från biståndsleverantörer till dem som kan leda på polisutbildning. För det andra efterlyste hon förbättrad driftskompatibilitet genom gemensamma europeiska plattformar, om allt från stridsflygplan till drönare. Hon slängde tanken på att avstå från mervärdesskatt vid köp av försvarsutrustning som utvecklats och producerats i EU och hävdade att detta skulle bidra till driftskompatibilitet och minska beroendet. Slutligen sa hon om cyber att EU behövde en europeisk cyberförsvarspolitik, inklusive lagstiftning om gemensamma standarder enligt en ny europeisk cyberresilience -lag.

Annons

Vad väntar vi på?

Talare efter von der Leyens tal sa ordförande för Europeiska folkpartiet Manfred Weber MEP: ”Jag välkomnar initiativen från försvarsrådet i Ljubjana. Men vad väntar vi på? Lissabonfördraget ger oss alla alternativ, så låt oss göra det och låt oss göra det nu. ” Han sa att president Biden redan hade klargjort att USA inte längre ville vara världens polis och tillade att både Kina och Ryssland väntade på att fylla tomrummet: ”Vi skulle vakna upp i en värld där våra barn inte vill att leva."

Fortsätt läsa

9 / 11

20 år sedan 9/11: Uttalande av den höga representanten/vicepresidenten Josep Borrell

publicerade

on

Den 11 september 2001 dödade nästan 3,000 6,000 människor och skadade mer än XNUMX XNUMX dödliga attacker i amerikansk historia när kapade passagerarflyg kraschade in i World Trade Center, Pentagon och in i ett fält i Somerset County, Pennsylvania.

Vi hedrar minnet av dem som förlorade livet på denna dag, för 20 år sedan. Offren för terrorism glöms inte bort. Jag uttrycker min innerliga medkänsla för det amerikanska folket, särskilt de som förlorade sina nära och kära i attackerna. Terrorattacker är attacker mot oss alla.

9/11 markerade en vändning i historien. Det förändrade i grunden den globala politiska agendan-för första gången någonsin åberopade Nato artikel 5, vilket gjorde det möjligt för sina medlemmar att svara tillsammans i självförsvar, och det inledde kriget mot Afghanistan.

Annons

20 år senare förblir terrorgrupper som Al Qaida och Da'esh aktiva och virulenta i många delar av världen, till exempel i Sahel, Mellanöstern och Afghanistan. Deras attacker har orsakat tusentals offer världen över, enorm smärta och lidande. De försöker förstöra liv, skada samhällen och förändra vårt sätt att leva. De försöker destabilisera länder som helhet och de utsätts framför allt för sköra samhällen, men också våra västerländska demokratier och de värderingar vi står för. De påminner oss om att terrorism är ett hot vi lever med varje dag.

Nu, som då, står vi fast beslutna att bekämpa terrorism i alla dess former, var som helst. Vi står i beundran, ödmjukhet och tacksamhet till dem som riskerar sina liv för att skydda oss från detta hot och mot dem som svarar i efterdyningarna av attacker.

Vår erfarenhet av terrorism har lärt oss att det inte finns några enkla svar eller snabba lösningar. Att reagera på terrorism och våldsbejakande extremism med våld och militär styrka ensam hjälper inte att vinna hjärtan och sinnen. EU har därför tagit ett integrerat tillvägagångssätt genom att ta itu med grundorsakerna till våldsbejakande extremism, stänga av terroristernas finansieringskällor och stävja terroristinnehåll online. Fem EU -säkerhets- och försvarsuppdrag runt om i världen har mandat att bidra till kampen mot terrorism. I alla våra ansträngningar åtar vi oss att skydda oskyldiga liv, våra medborgare och våra värderingar, samt upprätthålla mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Annons

De senaste händelserna i Afghanistan tvingar oss att ompröva vårt tillvägagångssätt, i samarbete med våra strategiska partner, till exempel USA och genom multilaterala insatser, bland annat med FN, Global Coalition to Defeat Da'esh och Global Counter Terrorism Forum (GCTF ).

Den här dagen får vi inte glömma att den enda vägen framåt är att stå enade och bestämda mot alla som försöker skada och splittra våra samhällen. EU kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med USA och alla dess partner för att göra denna värld till en säkrare plats.

Fortsätt läsa

Utbildning

Uttalande från kommissionär för krishantering Janez Lenarčič om den internationella dagen för att skydda utbildning från attacker

publicerade

on

I samband med den internationella dagen för att skydda utbildning från attacker (9 september) bekräftar EU sitt åtagande att främja och skydda varje barns rätt att växa i en säker miljö, få tillgång till kvalitetsutbildning och bygga en bättre och mer fredlig framtid, säger Janez Lenarčič (bilden).

Attacker mot skolor, elever och lärare har en förödande inverkan på tillgång till utbildning, utbildningssystem och samhällsutveckling. Tyvärr ökar deras förekomst i oroväckande takt. Detta framgår alltför tydligt av den senaste utvecklingen i Afghanistan och kriserna i Etiopien, Tchad, Afrikas Sahelregion, i Syrien, Jemen eller Myanmar, bland många andra. Global Coalition to Protect Education from Attack har identifierat mer än 2,400 2020 attacker mot utbildningsanläggningar, studenter och lärare 33, en ökning med 2019 procent sedan XNUMX.

Attacker mot utbildning utgör också brott mot internationell humanitär lag, regelverket som försöker begränsa effekterna av väpnade konflikter. Sådana kränkningar förökar sig, medan deras förövare sällan ställs till svars. I denna uppfattning sätter vi konsekvens av internationell humanitär rätt konsekvent i centrum för EU: s yttre åtgärder. Som en av de största humanitära givarna kommer EU därför att fortsätta att främja och förespråka global respekt för internationell humanitär lag, både av stater och icke-statliga väpnade grupper under en väpnad konflikt.

Annons

Utöver förstörelse av anläggningar leder attacker mot utbildning till långsiktig avstängning av lärande och undervisning, ökar risken för skolavhopp, leder till tvångsarbete och rekrytering av väpnade grupper och styrkor. Skolestängningar förstärker exponeringen för alla former av våld, inklusive sexuellt och könsbaserat våld eller tidigt och tvångsäktenskap, vars nivåer har ökat drastiskt under COVID-19-pandemin.

COVID-19-pandemin avslöjade och förvärrade utbildningens sårbarhet över hela världen. Nu, mer än någonsin, måste vi minimera störningar i utbildningsstörningar och se till att barn kan lära sig säkerhet och skydd.

Utbildningssäkerhet, inklusive ytterligare engagemang i deklarationen om säkra skolor, är en integrerad del av våra ansträngningar att skydda och främja rätten till utbildning för varje tjej och pojke.

Annons

Att reagera på och förebygga attacker mot skolor, stödja skyddande aspekter av utbildning och skydda elever och lärare kräver en samordnad och sektorsövergripande strategi.

Genom EU-finansierade projekt inom utbildning i nödsituationer hjälper vi till att minska och mildra riskerna med väpnade konflikter.

EU ligger fortfarande i framkant när det gäller att stödja utbildning i nödsituationer och avsätter 10% av sin budget för humanitärt bistånd för att stödja tillgång, kvalitet och skydd av utbildning.

Mer

Faktablad - Utbildning i nödsituationer

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend