Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Nederländerna: Är tävlingen rättvis?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Nederländernabild

Europeiska kommissionen har formellt föreslagit Nederländerna att avskaffa undantaget från företagsskatt som beviljats ​​nederländska offentliga företag. Kommissionen anser att offentliga företag som bedriver ekonomisk verksamhet i konkurrens med privata företag också bör vara föremål för företagsskatt - precis som privata företag är. Undantag från vissa företag bara för att de är offentligt ägda ger dem en konkurrensfördel som inte kan motiveras enligt EU: s regler för statligt stöd.

 

"För att uppnå alla sina fördelar kräver vår inre marknad rättvis konkurrens. Det måste finnas likvapen för alla marknadsaktörer och jag är övertygad om att Nederländerna kommer att anpassa sin skattelagstiftning i det avseendet" - kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken Joaquín Almunia sa:
Enligt den nederländska bolagsskattelagen är ekonomisk verksamhet från offentliga organ - antingen som en del av den offentliga förvaltningen eller i form av offentligt ägda företag - i princip undantagen från bolagsskatt. Det är sant att det finns ett antal undantag från detta undantag: vissa ekonomiska aktiviteter (som jordbruk eller gruvdrift) och vissa offentligt ägda företag (som Schiphol flygplats i Amsterdam eller National Lottery) är föremål för bolagsskatt. Ändå finns det många ekonomiska aktiviteter av offentliga organ - inklusive alla tjänster - och många offentligt ägda företag som är undantagna. Sådana företag inkluderar hamnen i Rotterdam, Holland Casino, Maastricht flygplats, flera utvecklingsbyråer, Bank of Industry LIOF eller Twinning Holding. Dessa företag konkurrerar direkt med privata aktörer i Nederländerna och på EU: s inre marknad som inte drar nytta av samma behandling.
I juli 2008, efter ett antal klagomål, informerade kommissionen de nederländska myndigheterna om sin preliminära åsikt att åtgärden snedvrider konkurrensen på den inre marknaden, i strid med artikel 107 i fördraget om EU: s funktionssätt (EUF-fördraget) . I kommissionens undersökning framgick att den olika skattehanteringen av offentligt och privatägda företag som bedriver ekonomisk verksamhet ger offentligt ägda företag en selektiv fördel. form av offentligt ägda företag, så att offentlig och privat ekonomisk verksamhet beskattas på samma sätt. Detta skulle bäst lösa problemet.
Alternativt avskaffar företagets skattebefrielse endast för offentligt ägda företag under förutsättning att all ekonomisk verksamhet som för närvarande utförs av den offentliga förvaltningen hivas till (offentligt ägda) företag som är föremål för företagsskatt.
Nederländerna måste nu informera kommissionen inom en månad om de kan godkänna de föreslagna ändringarna. Om en överenskommelse inte lyckas kan kommissionen öppna en formell undersökning om statligt stöd för nederländska offentliga företag som drar nytta av ett undantag från företagsskatt sedan 1956, före Nederländernas anslutning till EU. Åtgärden betraktas därför som befintligt stöd (dvs. som en stödåtgärd som redan fanns i kraft innan Romfördraget trädde i kraft) och dess bedömning är föremål för ett specifikt samarbetsförfarande mellan Nederländerna och kommissionen. När kommissionen finner att befintligt stöd bryter mot EU: s regler för statligt stöd, ber den inte medlemsstaterna om att återkräva det beviljade stödet utan snarare ber det att upphöra med åtgärden.

 

Colin Stevens

 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend