Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU-budget: brottningen fortsätter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Av Bryssel korrespondent

ECOUBUDGET

Ett möte på måndagskvällen mellan kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europaparlamentets ordförande Martin Schulz och Taoiseach Enda Kenny för det irländska ordförandeskapet i rådet avslutade det nuvarande dödläget och banade väg för att inleda politiska förhandlingar om EU:s framtida budget 2014-2020 mellan kl. rådet, parlamentet och kommissionen och om en ändringsbudget för 2013.

Under mötet enades följande om att inleda formella förhandlingar om den framtida budgeten 2014-2020 och att parallellt förhandla om förslaget till ändringsbudget för 2013 som kommer att antas i två etapper. Ordförandeskapet i rådet har lagt fram ett förslag till en första tranch på 7.3 miljarder euro som kommer att överlämnas till Ekofinrådet för godkännande den 14 maj. Denna siffra är 3.9 miljarder euro mindre än de 11.2 miljarder euro som kommissionen föreslog den 27 mars som det minimum som krävs för att uppfylla EU:s finansiella åtaganden 2013. 11.2 miljarder euro är också det belopp som fortfarande är tillgängligt under det tak som kan komma överens av kvalificerade majoritet. :Rådets ordförandeskap kommer att samarbeta med medlemsstaterna om ett politiskt åtagande beträffande den andra delen och hur de kommer att uppfylla de återstående skyldigheterna i början av hösten.

Europaparlamentets och kommissionens ordförande betonade behovet av 11.2 miljarder euro. Förhandlingarna om den framtida budgeten kommer att inledas med ett trepartsmöte den 13 maj baserat på de siffror som Europeiska rådet enades om i februari 2013 med fokus på fyra huvudpunkter: flexibilitet, översynsklausul och egna medel. Budgetens enhet Man enades också om att påskynda förhandlingarna om nya personalföreskrifter för alla EU-anställda i linje med de beslut som fattats av Europeiska rådet.

Både förhandlingarna om den framtida budgeten och förslaget till ändringsbudget för 2013 bör konvergera så snabbt som möjligt – men inget är överenskommet förrän allt är överenskommet. Europaparlamentets talman erinrade om Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om den framtida budgeten som säger att "Europaparlamentet kommer inte att avsluta dessa förhandlingar innan rådet och parlamentet har antagit denna ändringsbudget".

 

Annons

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend