Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU: s budget: Brottningen går vidare

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Av Bryssel korrespondent

ECOEUBUDGET

Ett möte på måndag kväll mellan kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europaparlamentets president Martin Schulz och Taoiseach Enda Kenny för det irländska ordförandeskapet i rådet avslutade den nuvarande dödläget och banade väg för att inleda politiska förhandlingar om Europeiska unionens framtida budget 2014--2020 mellan Rådet, parlamentet och kommissionen och om en ändringsbudget för 2013.

Vid mötet enades följande om att inleda formella förhandlingar om den framtida budgeten 2014--2020 och parallellt förhandla om förslaget till ändringsbudget för 2013 som kommer att enas i två steg. Rådets ordförandeskap har lagt fram ett förslag till en första en del på 7.3 miljarder euro som kommer att läggas fram för Ekofin-rådet för godkännande den 14 maj. Denna siffra är 3.9 miljarder euro mindre än de 11.2 miljarder euro som kommissionen föreslog den 27 mars som det lägsta som behövs för att uppfylla EU: s finansiella åtaganden 2013. 11.2 miljarder euro är också det belopp som fortfarande finns tillgängligt under taket som kan godkännas av kvalificerade majoritet. : Ordförandeskapet för rådet kommer att arbeta med medlemsstaterna om ett politiskt åtagande angående den andra delen och om hur de kommer att uppfylla de återstående skyldigheterna tidigt på hösten.

Europaparlamentets talmän och kommissionen betonade behovet av 11.2 miljarder euro. Förhandlingarna om den framtida budgeten inleds med en trepartsmöte den 13 maj baserat på de siffror som Europeiska rådet enades om i februari 2013 med fokus på fyra huvudpunkter: flexibilitet, revisionsklausul och egna resurser. Enheten i budgeten Man enades också om att påskynda förhandlingarna om nya personalregler för alla EU-anställda i linje med de beslut som fattades av Europeiska rådet.

Både förhandlingarna om den framtida budgeten och förslaget till 2013 om ändringsbudget bör konvergera så snabbt som möjligt - men ingenting avtalas förrän allt är överens. Europaparlamentets ordförande erinrade om Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om den framtida budgeten där det sägs att "Europaparlamentet kommer inte att avsluta dessa förhandlingar innan rådet och parlamentet slutgiltigt antar denna ändringsbudget".

 

Annons

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend