Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europeiska rådet förbinder sig att bekämpa ungdomsarbetslösheten

DELA MED SIG:

publicerade

on

bbafd995-8b8f-4349-9f1c-b7b4407d1a89resize
Av Colin Stevens
Mot bakgrund av svaga kortsiktiga ekonomiska utsikter har ungdomsarbetslösheten nått oöverträffade nivåer i flera medlemsstater, med enorma mänskliga och sociala kostnader. 
I dag enades Europeiska rådet om ett övergripande tillvägagångssätt för att bekämpa ungdomsarbetslöshet, som bygger på följande konkreta åtgärder: påskyndande och förhandsinförande av ungdomssysselsättningsinitiativet; påskynda genomförandet av ungdomsgarantin; ökad rörlighet för ungdomar och engagemang från arbetsmarknadens parter. Europeiska rådet diskuterade också sätt att öka investeringarna och förbättra tillgången till krediter. Det efterlyste mobilisering av europeiska resurser, inklusive EIB:s. och lanserade en ny "investeringsplan" för att stödja små och medelstora företag och öka finansieringen av ekonomin.
Den finansiella stabiliteten förbättras, men ytterligare åtgärder från EU:s och dess medlemsstaters sida krävs för att få Europa tillbaka på rätt spår för hållbar tillväxt och sysselsättning. Sunda offentliga finanser och politik som stöder hållbar tillväxt och sysselsättning är ömsesidigt förstärkande. Samtidigt krävs mer målmedvetna ansträngningar på alla nivåer för att driva vidare strukturella reformer och öka konkurrenskraften och sysselsättningen. I detta sammanhang utarbetade Europeiska rådet landsspecifika rekommendationer som vägledning för medlemsstaternas politik och budgetar och avslutade därmed den europeiska terminen 2013.
Europeiska rådet bedömde också framstegen mot bankunionen, som är avgörande för finansiell stabilitet och för att EMU ska fungera smidigt. Slutligen redogjorde Europeiska rådet för nästa steg i förstärkningen av EMU-arkitekturen och efterlyste att arbetet med alla dessa frågor skulle fortsätta inför Europeiska rådets möte i december.
Europeiska rådet välkomnade varmt Kroatien som medlem i Europeiska unionen från och med den 1 juli 2013. Det gratulerade också Lettland till att ha uppfyllt fördragets konvergenskriterier, vilket gjorde det möjligt för landet att anta euron den 1 januari 2014.
Colin Stevens

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend