Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen beordrar den tyska telekomtillsynsmyndigheten att ta itu med planen för fasta termineringspriser

DELA MED SIG:

publicerade

on

BNetzA-Breitband-TeaserEU-kommissionen har återigen begärt att den tyska telekomregulatorn (BNetzA) ändrar eller drar tillbaka sitt förslag att sätta fasta termineringspriser (FTR) tre gånger (300 %) högre än medlemsländernas genomsnitt, vilket följer det rekommenderade tillvägagångssättet i EU:s telekom. regler. Denna begäran kommer efter en tre månader lång utredning, under vilken den tyska tillsynsmyndigheten har misslyckats med att ge övertygande skäl för sitt förslag.

Termineringspriser är de priser som telenäten tar ut av varandra för att leverera samtal mellan näten och avgifterna ingår i slutändan i samtalspriserna som betalas av konsumenter och företag. Enligt BNetzA:s förslag skulle fasta termineringspriser variera från 0.0025 euro/minut (lågtrafik) till 0.0036 euro/minut (högtid). Operatörer i länder som följer EG:s rekommenderade metod betalar i genomsnitt 0.001 €/minut.

Prisskillnaden skulle uppstå på bekostnad av operatörerna, och så småningom konsumenterna, i de medlemsstater varifrån samtalen kommer. Kommissionen anser att BNetzA kommer att skapa hinder för den inre marknaden om den inte följer den rekommenderade beräkningsmetoden.

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes sa: "EU:s telekomregler kräver att medlemsstaterna främjar konkurrens, skyddar EU:s konsumenters intressen och främjar den inre marknaden. Jag kan inte acceptera ett tillvägagångssätt för att fastställa termineringspriser som strider mot dessa principer och mål."

BEREC, organet för europeiska telekomtillsynsmyndigheter, har uttryckt sitt stöd för kommissionens ståndpunkt. Den rekommendation som riktas till den tyska tillsynsmyndigheten kräver att den antingen drar tillbaka sitt förslag eller ändrar det för att anpassa det till det tillvägagångssätt som kommissionen rekommenderar. Om BNetzA inte följer kommissionens rekommendation kommer kommissionen att överväga lämpliga rättsliga åtgärder.

EU:s telekomregler kräver att medlemsländerna främjar konkurrensen och konsumenternas intressen i EU, samt utvecklingen av den inre marknaden. Enligt artikel 7 i ramdirektivet för telekom ska nationella telekomtillsynsmyndigheter anmäla till kommissionen, organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och tillsynsmyndigheter för telekom i andra EU-länder, om de åtgärder de planerar att införa för att lösa marknadsproblem. Om kommissionen har betänkligheter om förslagens förenlighet med EU-lagstiftningen kan den inleda en fördjupad, eller så kallad fas II, utredning, enligt befogenheterna i artikel 7a i ramdirektivet. Den har sedan tre månader på sig att diskutera med den relevanta tillsynsmyndigheten, i nära samarbete med BEREC, hur den ska ändra sitt förslag för att göra det förenligt med EU-lagstiftningen. Om, i slutet av denna undersökning, skillnader i de nationella tillsynsmyndigheternas tillvägagångssätt för korrigerande åtgärder kvarstår, kan kommissionen anta ytterligare harmoniseringsåtgärder, där kommissionen kan kräva att den nationella tillsynsmyndigheten i fråga ändrar eller drar tillbaka sin föreslagna åtgärd.

Kommissionens rekommendation riktad till BNetzA är publiceras här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend