Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen ifrågasätter den italienska tillsynsmyndighetens prismekanism för bredbandstjänster

DELA MED SIG:

publicerade

on

AGCOMEuropeiska kommissionen har åberopat EU:s översynsmekanism i fallet med planer från den italienska telekomregulatorn AGCOM att ändra nuvarande bredbandspriser i grossistledet, eftersom sådana förändringar skulle påverka operatörernas förmåga att planera och besluta om sina priser i Italien negativt.

Mer specifikt har kommissionen uttryckt oro över att AGCOM:s senaste beslut att fastställa 2013 års priser baserat på dess tidigare marknadsöversyn motsäger dess eget tillkännagivande från oktober 2012 om att nya priser kommer att bli resultatet av den nya marknadsanalysen. Detta är desto mer oväntat med tanke på att AGCOM parallellt har konsulterat resultaten av sin nya marknadsöversyn som den lanserade redan i september 2012. Eftersom tillgångspriserna bör återspegla den senaste tillgängliga kostnadsinformationen, anser kommissionen att AGCOM borde ha satt priserna på grundval av dess nyare och tillförlitliga fullständiga marknadsanalys. Kommissionen kommer, i nära samarbete med BEREC, under de kommande tre månaderna att diskutera med AGCOM hur man kan ändra sitt förslag.

Kommissionen är fast besluten att säkerställa tillsynsmetoder som är transparenta och som kan ge förutsägbarhet och stabila planeringsvillkor för marknadsaktörer. Faktum är att om operatörerna inte kan planera i förväg på de priser de kommer att erbjuda sina kunder, kan de se sin verksamhet allvarligt hämmad. Med tanke på AGCOM:s egna tillkännagivna tillvägagångssätt hade alla marknadsaktörer i Italien förväntat sig att eventuella ändringar i grossistpriserna för tillträde för 2013 endast skulle baseras på en fullständig granskning av bredbandsmarknaderna baserad på aktuell marknadsinformation.

EU-kommissionens vice ordförande för den digitala agendan Neelie Kroes sa: "Genom att avvika från det tillvägagångssätt som tillkännagavs förra året för fastställande av accesspriser på de italienska bredbandsmarknaderna, undergräver AGCOM den nödvändiga regleringssäkerheten för alla marknadsaktörer. Regleringen måste syfta till att skapa lika spel. fält för alla operatörer."

Bakgrund

"Artikel 7" i det nya ramdirektivet för telekom kräver att nationella tillsynsmyndigheter för telekom underrättar kommissionen, Berec (The Body of European Regulators for Electronic Communications) och telekomregulatorer i andra EU-länder, av åtgärder som de planerar att införa för att komma till rätta med bristen på effektiva konkurrens på de aktuella marknaderna.

Under de nya befogenheterna Artikel 7a i ramdirektivet, kan kommissionen anta ytterligare harmoniseringsåtgärder i form av rekommendationer eller (bindande) beslut, om skillnader i de nationella tillsynsmyndigheternas tillvägagångssätt, inklusive åtgärder, kvarstår i hela EU på längre sikt.

Annons

Grossisttjänster för bredbandsaccess (så kallad access till accessnät och bitströmsaccess) som berörs av förslaget tillåter alternativa operatörer att använda en del av ett dominerande företags (i detta fall Telecom Italias) nät för att tillhandahålla slutkundstjänster till slutanvändare.

Kommissionens brev till den italienska tillsynsmyndigheten kommer att offentliggöras här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend