Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Maj-juni 2013: Industriproduktionen ökade med 0.7 % i euroområdet, 0.9 % i EU27

DELA MED SIG:

publicerade

on

6a00d8341c565553ef017744d25f6f970d-320wiI juni 2013 jämfört med maj 2013 ökade den säsongrensade industriproduktionen med 0.7 % i euroområdet (EA17) och med 0.9 % i EU27, enligt uppskattningar från Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor. I maj minskade produktionen med 0.2 % respektive 0.4 %.

I juni 2013 jämfört med juni 2012 ökade industriproduktionen med 0.3 % i euroområdet och med 0.4 % i EU27.

Månadsjämförelse

I juni 2013 jämfört med maj 2013 ökade produktionen av varaktiga konsumtionsvaror med 4.9 % i euroområdet och med 4.2 % i EU27. Kapitalvaror ökade med 2.5 % i båda zonerna. Insatsvaror steg med 0.5 % i euroområdet och med 0.8 % i EU27. Icke-varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 0.6 % respektive 0.3 %. Energin sjönk med 1.6 % i euroområdet och med 1.3 % i EU27.

Bland de medlemsländer för vilka uppgifter finns tillgängliga steg industriproduktionen i 14 och sjönk i åtta. De högsta ökningarna registrerades i Irland (+8.7%), Rumänien (+5.7%), Polen (+3.1%), Tyskland och Grekland (båda +2.5%), och de största minskningarna i Nederländerna (-4.1%), Portugal (-2.8 %) och Frankrike (-1.5 %).

Årlig jämförelse

I juni 2013 jämfört med juni 2012 växte kapitalvarorna med 3.3 % i euroområdet och med 3.2 % i EU27. Varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 1.0 % i euroområdet och ökade med 0.1 % i EU27. Icke-varaktiga konsumtionsvaror sjönk med 1.1 % respektive 0.5 %. Insatsvaror minskade med 1.3 % i euroområdet och med 0.7 % i EU27. Energin minskade med 1.7 % respektive 2.9 %.

Bland de medlemsländer som det finns uppgifter om steg industriproduktionen med elva och sjönk i elva. De högsta ökningarna registrerades i Rumänien (+9.6%), Polen (+5.3%) och Estland (+4.7%), och de största minskningarna i Finland (-5.9%), Bulgarien (-4.4%) och Tjeckien ( -3.0 %).

Annons

Indexet för industriproduktion mäter utvecklingen av produktionsvolymen för industrin exklusive byggverksamhet, baserat på uppgifter justerade för arbetsdags- och säsongseffekter. Säsongsrensade euroområdes- och EU-serier beräknas genom att aggregera säsongsrensade nationella data. Eurostat gör säsongsjusteringar av uppgifterna för de länder som inte justerar sina uppgifter för säsongseffekter.

Vikterna för medlemsländerna i EU och euroområdets aggregat kan vara finns här.

Mer detaljerad information finns i databasen för korttidsstatistik om Eurostats webbplats.

Euroområdet (EA17) inkluderar Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien och Finland.

Fram till den 30 juni 2013 inkluderade Europeiska unionen (EU27) Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE) och Storbritannien ( STORBRITANNIEN). Från den 1 juli 2013 omfattar Europeiska unionen (EU28) även Kroatien (HR).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend