Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen godkänner skapandet av gemensamma e-handelssatsning mellan Telefónica, CaixaBank och Banco Santander

DELA MED SIG:

publicerade

on

CaixaBank_logotypEuropeiska kommissionen har under EU: s koncentrationsförordning rensat skapandet av ett joint venture mellan den spanska telekommunikationsoperatören Telefónica och två spanska banker, CaixaBank, kontrollerad av La Caixa – Caja de Ahorros, och Banco Santander. Joint venture kommer att utveckla ett virtuellt samhälle för köpmän och konsumenter i Spanien som tillhandahåller tjänster till sina medlemmar, till exempel digital reklam och dataanalystjänster till köpmän, såväl som digital plånbokstjänster, med peer-to-peer-betalningsfunktionalitet till konsumenterna.

  • Kommissionen bedömde effekterna av transaktionen i den framväxande sektorn för mobilhandel i Spanien och särskilt dess potentiella effekter på marknaden för tillhandahållande av digitala plånböcker, där joint venture kommer att vara aktiva och där en av dess föräldrar, CaixaBank, också har en liten närvaro. Den digitala plånboken som erbjuds av joint venture kommer att göra det möjligt för användare att ladda upp detaljerna om sina betalkort till den digitala plånboken och använda den uppladdade informationen för att göra säkra onlinebetalningar till köpmän i den virtuella gemenskapen via statiska och mobila internetanslutningar. Marknadsundersökningen visade att flera konkurrerande leverantörer av digital plånbok redan finns eller troligen kommer att dyka upp i Spanien inom en snar framtid, vilket garanterar en tillräcklig konkurrensmiljö.
  • Det finns också en begränsad överlappning mellan Telefónica och det gemensamma företaget inom tillhandahållandet av digitala reklamtjänster, såsom online- och mobilbaserade kupong- och lojalitetstjänster. Kommissionen fann att parterna kommer att fortsätta möta konkurrens från ett antal väletablerade globala aktörer, till exempel Google och Yahoo !.
  • Kommissionen bedömde också effekterna av transaktionen till följd av förhållandet mellan marknaden för tillhandahållande av digitala plånbokstjänster inklusive peer-to-peer-betalningsfunktionalitet där joint venture är aktivt, och marknaden för att utfärda betalkorttjänster, där Caixa Bank och Banco Santander är aktiva. Via denna funktionalitet kan konsumenter som använder den digitala plånboken kunna betala (i princip för små belopp) mellan sig.

    För peer-to-peer-betaltjänster kommer de digitala plånbokstjänsterna som tillhandahålls av joint venture att innehålla ett virtuellt förbetalt kort som utfärdats av en finansiell institution. Kommissionen fann att det finns tillräckliga trovärdiga alternativa emittenter av betalningskort i Spanien, vilket gör att konkurrerande digitala plånbokleverantörer kan fortsätta att erbjuda peer-to-peer-betaltjänster antingen på fristående basis eller genom att samarbeta med finansinstitut. Kommissionen ansåg vidare att det gemensamma företaget kommer att förse användarna av sina digitala plånbokstjänster med ett extra betalkort, vilket inte kommer att ha någon negativ inverkan på deras befintliga kundrelation med andra kortutgivare.

    In addition, a user will need to upload his or her payment card details into the digital wallet to use it for online and mobile payments to merchants of the virtual community. Therefore, there is a complementary relationship between the issuing of payment cards and the provision of digital wallet services. The Commission found that CaixaBank and Banco Santander would be unable to harm competing digital wallet providers by restricting the use of their own payment cards in digital wallets offered by the joint venture’s competitors due to the presence of sufficient credible alternative issuers of payment cards that could be used in competing digital wallets. In addition, being able to use payment cards issued by other financial institutions would also make the digital wallet services more attractive to merchants and consumers. Other digital wallet providers in Spain support the use of payment cards issued by competing financial institutions.

  • Finally, in order to access the joint venture’s digital wallet, users need to connect via a mobile or static internet connection. The Commission found that Telefónica would not have the technical ability to block the access of competing digital wallets on its mobile and static broadband networks.

Kommissionen drog därför slutsatsen att transaktionen inte skulle ge upphov till konkurrensproblem.

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 11 juli 2013.

Företag och produkter

Telefónica är internationellt aktiv inom telekommunikationssektorn och tillhandahåller kommunikations-, informations- och underhållningslösningar i ett antal medlemsländer såväl som i ett antal länder i Latinamerika. CaixaBank är ett finansinstitut som tillhör La Caixa, en integrerad finansiell grupp med bank-, försäkrings-, pensions- och investeringsfondverksamhet, främst i Spanien. Banco Santander är en internationell bank- och finansgrupp som är verksam inom detaljhandelsbanker, kapitalförvaltning, företags- och investeringsbanker, statskassor och försäkringar. Joint venture kommer att tillhandahålla en mängd tjänster till företag och konsumenter, såsom reklamtjänster till små och medelstora handlare, kommunikation av rabatter, kuponger, erbjudanden och kuponglösningstjänster till konsumenter, digitala plånbokstjänster och peer-to-peer betaltjänster till konsumenter, som är molnbaserade och tillgängliga både via online (stationära) och mobilkanaler.

Fusionen kontrollregler och förfaranden

Annons

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som inbegriper företag med en omsättning över vissa tröskelvärden (se artikel 1 i Koncentrationsförordningen) Och för att förhindra koncentrationer som påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens inom EES eller en väsentlig del av det.

De allra flesta av anmälda koncentrationer inte utgör konkurrensproblem och rensas efter en rutingranskning. Från det ögonblick en transaktion har anmälts har kommissionen i allmänhet sammanlagt 25 arbetsdagar att besluta om att godkänna (fas I) eller inleda en fördjupad undersökning (fas II).

Mer information kommer att finnas tillgänglig på konkurrens webbplats, på kommissionens offentligt fall registret under målnummer M.6956.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend