Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen antar handelsåtgärder mot Färöarna för att skydda det atlantisk-skandiska sillbeståndet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Makrill 2Europeiska kommissionen har idag (20 augusti) antagit ett åtgärdspaket för att komma till rätta med det fortsatt ohållbara fisket av sill vid Färöarna. Åtgärderna innefattar förbud mot import av sill och makrill från de atlantisk-skandiska bestånden som har fångats under kontroll av Färöarna samt fiskeriprodukter som innehåller eller är gjorda av sådan fisk. Åtgärderna omfattar även restriktioner för användningen av EU:s hamnar för fartyg som fiskar efter sill- och makrillbestånden under Färöarnas kontroll. Detta innebär att vissa färöiska fartyg inte kommer att tillåtas lägga till i EU:s hamnar, förutom i nödfall.

EU-kommissionären för havs- och fiskefrågor, Maria Damanaki, sa: "Införandet av sådana åtgärder görs alltid som en allra sista utväg. Färöarna kunde ha stoppat sitt ohållbara fiske men beslutat att inte göra det. Det är nu klart att allt att EU är fast beslutet att använda alla verktyg som står till dess förfogande för att skydda beståndens långsiktiga hållbarhet."

Åtgärderna kommer att träda i kraft sju dagar efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det atlantisk-skandiska sillbeståndet förvaltades fram till 2013 gemensamt av Norge, Ryssland, Island, Färöarna och EU genom en överenskommen långsiktig förvaltningsplan och förutbestämda andelar av den totala tillåtna fångsten (TAC). Men 2013 beslutade Färöarna ensidigt att bryta sig ur detta avtal och etablerade en autonom kvot som mer än tredubblade sin tidigare överenskomna andel.

Trots kommissionens bästa ansträngningar för att hitta en förhandlingslösning och de upprepade varningarna om att åtgärder kunde vidtas, vägrade färöarna att avsluta sitt ohållbara fiske av beståndet. Efter att ha uttömt alla andra medel, beslutade kommissionen att utnyttja de befogenheter som ges genom handelsinstrumentet för att uppmuntra Färöarna att bidra till bevarandet av beståndet. Dessa åtgärder fick tydligt stöd av medlemsstaterna i kommittén för fiske och vattenbruk den 31 juli 2013.

Även om det finns en liknande tvist med Island om förvaltningen av det nordostlantiska makrillbeståndet, har kommissionen ännu inte vidtagit åtgärder i detta avseende. Kommissionen tar dock nu de första stegen mot tillämpningen av handelsinstrumentet även i detta fall.

För mer information, klicka här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend