Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen delar 50th European Industrial doktorand bevilja vampyr forskning

DELA MED SIG:

publicerade

on

image3Den 20 augusti tilldelade EU-kommissionen sitt 50:e forskningsanslag för European Industrial Doctorate (EID). Anslaget på 1.5 miljoner euro går till forskning om nya antikroppar som kommer att förstöra en tumörs blodkärl och utrota tumören. Det så kallade VAMPIRE-projektet ('Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutical Induced tumor Resection') leds av University of Birmingham i Storbritannien och SomantiX, ett holländskt bioteknikföretag baserat i Utrecht. Forskningen stöds av associerade europeiska universitet, företag och forskningscentra, inklusive det schweiziska vetenskaps- och teknikuniversitetet ETH Zürich och välgörenhetsorganisationen Cancer Research UK. EID-systemet är inriktat på projekt som sammanför affärs- och akademiska partners i två länder.

Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, sa: "Jag är glad över att vi har nått denna milstolpe med den europeiska industridoktoraten – och det kan säkert inte finnas något bättre exempel på den typ av tvärsektoriellt samarbete vi önskar att uppmuntra än detta partnerskap för att bekämpa cancer. EID är en utmärkt illustration av det mervärde som EU-investeringar kan ge för spetskompetens, innovation och konkurrenskraft genom att bygga broar mellan akademi, forskning och näringsliv.”

Professor Roy Bicknell, som kommer att leda projektet från Birmingham, sa: "Den europeiska industridoktoraten tjänar ett stort behov i samhället. Det gör det möjligt för medicinskt och ekonomiskt viktig forskning att gå framåt, samtidigt som den utbildar nästa generation av ledande industriforskare.”

European Industrial Doctorate lanserades som ett pilotprojekt i 2012 som en del av Marie Curie-åtgärder (MCA), det europeiska stipendieprogrammet. Syftet med EID-schemat är att förse doktorander med yrkeserfarenhet i utmärkta forskningsprojekt samt att locka fler ungdomar till vetenskapliga karriärer.

För att vara berättigad till finansiering via EID måste ett projekt samla ett företag och en akademisk partner från två länder. Det treåriga EID-bidraget gör det möjligt för forskare att växla mellan att arbeta i båda länderna, i universitetslaboratorier och företagslokaler under mentorskap av handledare från den privata sektorn och universitetet. Utbildningen inkluderar icke-vetenskapliga färdigheter som entreprenörskap, kommunikation och immateriell förvaltning i läroplanen.

EID-bidrag kommer att upprätthållas under det nya namnet Marie Skłodowska-Curie-åtgärder som en del av det nya EU Horizon 2020-programmet för forskning och innovation, som börjar i januari nästa år.

Bakgrund

Annons

Smakämnen Marie Curie-åtgärder främja forskarkarriärer i Europa med medel som förvaltas av Europeiska kommissionen. I slutet av 2013 kommer Marie Curie-åtgärderna att ha stött 60,000-forskare av nästan 130 olika nationaliteter sedan 1996. Mer än hälften av den forskning som stöds genom programmet ägnas åt samhälleliga utmaningar som hälsa, klimatförändringar och energiknapphet. 37% av de forskare som finansieras genom programmet är kvinnor och små och medelstora företag står för mer än hälften av alla deltagande företag. Budgeten för Marie Curie-åtgärderna är 4.7 miljarder euro i 2007-2013.

De nya Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna (MSCA) kommer att bli EU: s huvudprogram för att stödja utmärkt doktorandutbildning. I 2014-2020 kommer MSCA att ge bidrag till 25 000 doktorander i form av europeiska industridoktorer, gemensamma doktorsexamen (med flera universitet) och annan högkvalitativ forskarutbildning. MSCA kommer att lägga tonvikt på utbildning som kombinerar forskning med andra färdigheter som maximerar anställbarhet såsom ledning, entreprenörskap och kommunikationskompetens. Europaparlamentet och medlemsstaterna enades nyligen om att MSCA kommer att stå för 8% av den övergripande Horizon 2020-budgeten. Detta beslut måste emellertid fortfarande antas formellt av de europeiska institutionerna.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend