Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Kommissionen godkänner Kroatiens plan för EU: s sammanhållningspolitik investering på € 450m att skapa tillväxt och sysselsättning

DELA MED SIG:

publicerade

on

imageglobe_45226302_preview_0Europeiska kommissionen har idag (26 augusti) godkänt Kroatiens investeringsplan för att använda EU:s sammanhållningspolitiska medel värda 449.4 miljoner euro som tilldelades landet när det gick med i EU den 1 juli 2013. Den nationella strategiska referensramen (NSRF) utarbetad av de kroatiska myndigheterna fastställer investeringsprioriteringarna för Kroatiens regioner för att påskynda ekonomisk tillväxt och skapa sysselsättning, vilket ökar landets övergripande konkurrenskraft. Strategiska projekt med tydliga, fördefinierade mål som matchar dessa prioriteringar måste snabbt identifieras för att utnyttja denna värdefulla investering på bästa sätt före deadline 2016.

Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik, tillsammans med kommissionären för sysselsättning, sociala frågor och integration László Andor välkomnade inlämnandet och godkännandet av investeringsplanen i tid.

Kommissionsledamot Hahn kommenterade: "Detta är ett avgörande första steg för Kroatien på vägen mot konkurrenskraft. Sammanhållningspolitiska medel måste investeras där det behövs som mest för att stärka den lokala ekonomin, öka deltagandet på arbetsmarknaden och för att dra nytta av landets tillgångar, såsom bevarande och främjande av naturresurser för att stärka turistnäringen och företagsstöd för att hjälpa små och medelstora företag att blomstra.”

Kommissionär Andor tillade: "Europeiska socialfonden har en viktig roll att spela för att göra Europa mer konkurrenskraftigt och välmående eftersom den bidrar till att stärka vår största tillgång: vårt folk och i synnerhet ungdomar. Jag hoppas att Kroatien kommer att kunna dra full nytta av de nya möjligheter som socialfonden erbjuder för att ta itu med utmaningarna inom sysselsättning, utbildning och social integration som står inför över hela landet."

NSRF beskriver tre strategiska mål: att stärka den ekonomiska konkurrenskraften; upprättande av optimala ekonomiska villkor för att skapa arbetstillfällen och anställbarhet; och uppnå en balanserad regional utveckling. Dess antagande banar väg för genomförandet av strategiska operativa program inom: "miljö", "transport", "regional konkurrenskraft" och "mänskliga resurser", med en ytterligare uppdelning av prioriterade axlar för investeringar och urvalskriterier för projekt.

Investeringar från Sammanhållningsfonden (149.8 miljoner euro) kommer att gå till hantering av avfall och avloppsvatten, samt förbättring av vattenförsörjningen. Europeiska regionala utvecklingsfonden (228.4 miljoner euro) kommer att investeras i företagsstöd till små och medelstora företag, forskning och innovation, tillsammans med mer grundläggande infrastrukturer, såsom järnvägar och vattenvägar. Europeiska socialfonden (60 miljoner euro) kommer att stödja skapande av arbetstillfällen och investera i social integration och utbildningsprojekt.

Kroatien ansluter sig till den nuvarande budgetperioden för sammanhållningspolitiken endast sex månader innan dess slut, vilket innebär, i enlighet med EU:s regler – alla projekt som valts ut för investeringar bör vara slutförda i slutet av 2016.

Annons

Det förväntas att den erfarenhet Kroatien har fått under tidigare program och projekt inom instrumentet för föranslutningsstöd (IPA) kommer att underlätta en effektiv och snabb förvaltning av investeringar från denna första del av sammanhållningspolitikens finansiering.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend