Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Klyftorna i förväntad livslängd och spädbarnsdödlighet minskar i hela EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

article-0-1825DCD0000005DC-973_634x421Den stora variationen i medellivslängd och spädbarnsdödlighet som historiskt hittats mellan EU-länder håller på att minska, enligt en rapport som publicerades i dag av EU-kommissionen.

The gap between the longest and shortest life expectancy found in EU-27 decreased by 17% for men between 2007 and 2011 and 4% for women between 2006 and 2011. The gap in infant mortality between the EU countries with the highest and the lowest rates went down from 15.2 to 7.3/ per1000 live births between 2001 and 2011. Average infant mortality in the EU also fell during this period, from 5.7 to 3.9 per 1000 live births. The report points to some positive developments in implementing the EU strategy on health inequalities, ‘Solidarity in Health’, while concluding that more action is needed at local, national and EU levels.

Health Commissioner Tonio Borg said: “Inequalities in health in terms of life expectancy and in particular in infant mortality have been significantly reduced in the European Union in the past few years. This is encouraging. However, our commitment must be unwavering in order to address the continued gaps in health between social groups and between regions and Member States, as shown in this report. Action to bridge health inequalities across Europe must remain a priority at all levels.”

Ojämlikhet i hälsa mellan länder, regioner och sociala grupper

  • Sverige har högst medellivslängd för män – 79.9 år, en skillnad på nästan 12 år mot det medlemsland som har lägst förväntad livslängd (68.1).
  • Den förväntade livslängden för kvinnor är högst i Frankrike – 85.7, en skillnad på 8 år gentemot den medlemsstat som har lägst förväntad livslängd (77.8 år).
  • När det gäller friska levnadsår hos män är det en skillnad på 19 år mellan de lägsta och högsta värdena i EU (2011 års siffror). För kvinnor var detta nästan lika högt, 18.4 år.
  • År 2010 var skillnaden mellan förväntad livslängd vid födseln mellan de mest och minst gynnade regionerna i EU 13.4 år för män och 10.6 år för kvinnor.
  • Samma år fanns det sju EU-regioner med en spädbarnsdödlighet på över 10 per 1,000 2.5 levande födda. Detta är mer än 4.1 av EU-genomsnittet på 1,000/XNUMX XNUMX.
  • År 2010 varierade den uppskattade skillnaden i medellivslängd vid 30 års ålder för män mellan de lägst och de högst utbildade från cirka tre år upp till 17 år i olika medlemsländer. För kvinnor var skillnaden något mindre, varierande från ett till nio år.

Orsaker till ojämlikhet i hälsa

Rapporten undersöker olika faktorer som orsakar ojämlikhet i hälsa och finner att sociala ojämlikheter i hälsa beror på skillnader i vardagslivets villkor och drivkrafter såsom inkomst, arbetslöshetsnivåer och utbildningsnivåer. Granskningen fann många exempel på samband mellan riskfaktorer för hälsa, inklusive tobaksbruk och fetma, och socioekonomiska omständigheter.

Att ta itu med ojämlikhet i hälsa i EU

Annons

2009 antog kommissionen en strategi för ojämlikhet i hälsa med titeln Solidaritet inom hälsa: Minska ojämlikheter i hälsa i EU. Den framstegsrapport som publiceras idag tittar på hur långt vi har kommit med de fem huvudutmaningarna som anges i strategin: 1) en rättvis fördelning av hälsa som en del av den övergripande sociala och ekonomiska utvecklingen; 2) förbättra data- och kunskapsbasen; 3) bygga engagemang i hela samhället; 4) tillgodose behoven hos utsatta grupper; och 5) utveckla bidraget från EU:s politik.

Overall, the Commission’s action aims both to support policy development in EU countries and improve the contribution of EU policies to address health inequalities. An ongoing gemensam åtgärd, som löper från 2011 till 2014, är ett viktigt medel för att uppnå detta.

Att uppnå målen för Europa 2020 för inkluderande tillväxt är grundläggande för att ta itu med ojämlikheter i hälsa. I februari 2013 antog kommissionen ett dokument om Att investera i hälsa, as part of the Social Investment package. The paper strengthens the link between EU health policies and national health system reforms and presents the case for: smart investments for sustainable health systems; investing in people’s health; and investing in reducing inequalities in health.

EU:s hälsoprogram, sammanhållnings- och strukturfonderna samt forsknings- och innovationsfonderna (Horizon 2020) kan stödja investeringar i hälsa i hela Europeiska unionen.

Läs de fullständiga rapporterna och ta reda på mer om EU:s åtgärder för att ta itu med ojämlikhet i hälsa här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend