Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Statligt stöd: Kommissionen godkänner tillfälligt räddningsstöd till slovenska banker Factor banka dd och Probanka dd

DELA MED SIG:

publicerade

on

69ad5-EU-SlovenienEuropeiska kommissionen har tillfälligt godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, slovenska planer på att bevilja statliga garantier för nyligen utgivna skulder för de två slovenska bankerna Factor banka dd och Probanka dd till ett maximalt belopp på 540 miljoner euro respektive 490 miljoner euro. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärderna är nödvändiga för att bevara den finansiella stabiliteten i Slovenien utan att snedvrida konkurrensen i onödan. Kommissionen kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om åtgärderna inom ramen för sin bedömning av de två bankernas omstruktureringsplaner.

Kommissionen fann att de statliga garantierna var nödvändiga för att bevara stabiliteten i det finansiella systemet i Slovenien. De är i linje med kommissionens meddelanden om statligt stöd till banker, och i synnerhet med kraven i avsnitt 4 i "New Banking Communication" som gäller sedan 1 augusti 2013 (se IP / 13 / 672). Framför allt är de begränsade till det minimum som krävs, de får adekvat ersättning och ger garantier för att minimera snedvridning av konkurrensen under räddningsperioden.

Åtgärderna har utformats för att stabilisera skuldsidan av de två bankernas balansräkningar och för att lugna marknaderna. Åtgärderna godkänns som tillfälligt undsättningsstöd under två månader eller tills kommissionen har fattat ett slutgiltigt beslut om en omstrukturering eller en ordnad avvecklingsplan för de två bankerna som Slovenien kommer att lägga fram inom de kommande två månaderna. Detta är standardförfarande för undsättning och omstrukturering av banker, där kommissionen i ett första skede godkänner likviditetsstöd på tillfällig basis. Inget bidrag från insättare eller andra ledande skuldinnehavare i de två bankerna krävs enligt EU:s regler för statligt stöd.

Bakgrund

Factor banka dd är en universalbank som är registrerad och med hemvist i Republiken Slovenien, den innehar cirka 2.1 % av tillgångarna i det nationella banksystemet och totala tillgångar på cirka 911 miljoner euro. Bankens aktier är inte noterade på någon inhemsk eller internationell börs, men bankens obligationer har tagits upp för handel på Ljubljanabörsen och Luxemburgbörsen. Banken är huvudsakligen verksam i Slovenien.

Probanka dd är en universalbank som är registrerad och med hemvist i Republiken Slovenien, den innehar cirka 2.3 % av tillgångarna i det nationella banksystemet och totala tillgångar på cirka 973 miljoner euro. Bankens stamaktier (som representerar 90.4 % av aktiekapitalet) är inte noterade på en reglerad värdepappersmarknad, dess preferensaktier (motsvarande 9.6 % av aktiekapitalet) är noterade på standardmarknaden på Ljubljanabörsen. Vissa serier av bankobligationer är noterade på obligationsmarknaden på Ljubljanabörsen. Banken är huvudsakligen verksam i Slovenien.

Mer information finns under ärendenumren SA.37314 (Probanka dd) och SA.37315 (Faktor banka dd) i Registret över statligt stödkonkurrens hemsida. Nya publikationer av beslut om statligt stöd listas i Statligt stöd Weekly e-News.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend