Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Att utnyttja Europas vattenvägar bättre

DELA MED SIG:

publicerade

on

m5_inlandsvattenvägar-sidaDen 10 september tillkännagav Europeiska kommissionen idag nya åtgärder för att få mer gods till Europas floder och kanaler. Pråmar är bland de mest klimatvänliga och energieffektiva transportformerna, men för närvarande transporterar de bara cirka 6 % av den europeiska lasten varje år. De nya förslagen avser att realisera den outnyttjade potentialen hos Europas 37,000 XNUMX km inre vattenvägar. De kommer att göra det möjligt för gods att förflytta sig lättare och leda till ytterligare grönare sektorer, samt uppmuntra innovation och förbättra arbetsmöjligheterna.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för transport Siim Kallas sa: "Vi skickar redan 500 miljoner ton gods längs våra floder och kanaler varje år. Det motsvarar 25 miljoner lastbilar. Men det räcker inte. Vi måste hjälpa sjötransportindustrin att utvecklas över på längre sikt till en bransch av hög kvalitet. Vi måste ta bort flaskhalsarna som håller tillbaka den och investera i kompetensen hos dess personal."

Kommissionen föreslår åtgärder inom följande områden:

Ta bort flaskhalsar

Betydande flaskhalsar i form av otillräckligt dimensionerade slussar, broar eller farleder och saknade länkar, såsom förbindelsen mellan Seine och Scheldeflodsystemen, hämmar sektorns fulla utvecklingspotential. Kommissionen föreslår att transporten av vattenburet gods ska förbättras genom att uppgradera slussar, broar och navigeringskanaler. Den nya faciliteten för ett sammanlänkat Europa och TEN-T-riktlinjerna prioriterar nya finansieringsmöjligheter för inre vattenvägar – inre vattenvägar är dessutom en viktig komponent i sex av nio TEN-T-stamnätskorridorer.

Grönare och innovation

Jämfört med andra landbaserade transportsätt är transporter på inre vattenvägar energieffektiva, säkra, nästan trängselfria och tysta. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder inklusive nya standarder för motorer för att uppmuntra investeringar i teknik med låga utsläpp samt stöd till forskning och innovation.

Annons

Bättre kopplingar till andra transportformer

Prioritet kommer att ges åt att förbättra förbindelserna mellan inre vattenvägar, vägar och järnvägar – med särskild uppmärksamhet på förbindelserna till havs och flodhamnar. Baserat på sin pågående översyn av River Information Services kommer kommissionen att lägga fram förslag för att förbättra lasthanteringsanläggningarna och minska pappersarbetet.

Investera i kompetent arbetskraft

Vattenvägssektorn är beroende av kvalificerad arbetskraft. De nya förslagen förväntas ge ett bredare erkännande av kvalifikationer och karriärer, för att förbättra tillgången till arbetskraft och rörligheten.

Bakgrund

Cirka 37,000 20 kilometer inre vattenvägar rinner genom 500 av EU:s medlemsländer och transporterar omkring XNUMX miljoner ton last varje år, särskilt i de tätbefolkade och överbelastade områdena. De sammanflätade flodsystemen Rhen, Schelde och Meuse är anslutna till floderna Seine och Donau. Vissa stora flaskhalsar hindrar dock de europeiska flodsystemen från att fullt ut delta i det europeiska transportområdet.

Efter den allmänna avmattningen av EU:s ekonomi sedan 2008 har överkapacitet i vissa marknadssegment, den fortsatta fragmenteringen av marknadsaktörer och den åldrande flottan lett till en försämring av de ekonomiska och hållbarhetsutsikterna för inlandssjöfarten. NAIADES II svarar med arbetet mot ett stabilt långsiktigt ramverk för investeringar och innovation inom inlandssjöfart av hög kvalitet och med åtgärder med kort till medellång sikt effekter, såsom en översyn av kostsamma tekniska krav. Enligt NAIADES II måste finansiering från EU, nationell och från sektorn mobiliseras för att stödja nödvändiga investeringar. Tillgången till finansiering är särskilt viktig i detta avseende.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend