Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Hårdare sanktioner för finansmarknaderna manipulation

DELA MED SIG:

publicerade

on

insider+handel3New rules imposing tougher sanctions for manipulating financial markets, insider dealing or abuse of inside information were voted on 10 September. These rules will also cover a wider range of trading venues and financial instruments than today’s rules and they will apply directly in all member states, which should ensure a high level of investor protection in the EU.

“There is still much to do in restoring the trust and confidence in banks and the financial services industry. We must get the real economy moving again and make sure consumers are protected in the financial services sector. We are sending a clear signal that the EU is not a soft option or safe haven for perpetrators of market abuse,” said Arlene McCarthy, the leading MEP on this legislation.

Hårdare sanktioner

Företag som döms för marknadsmissbruk kan få böter på upp till 15 % av sin årliga omsättning eller 15 miljoner euro. Enskilda förövare skulle få böter på upp till 5 miljoner euro och ett tillfälligt eller i vissa fall permanent förbud mot att utföra vissa jobb inom värdepappersföretag.

Bredare räckvidd

De nya reglerna kommer nu att utvidgas till att omfatta en mängd olika finansiella instrument inklusive råvaruderivat som påverkar livsmedels- och energipriserna, som handlas inom och utanför börserna.

Som svar på LIBOR-skandalen säkerställde parlamentsledamöterna att överföring av falsk eller vilseledande information eller tillhandahållande av falska eller vilseledande indata som manipulerar beräkningen av ett riktmärke faller under marknadsmissbruksregler för att täcka all möjlig och framtida manipulation

Nästa steg

Annons

De nya reglerna antogs med 659 röster för, 20 emot och 28 nedlagda röster.

Parlamentet bör inleda förhandlingarna med medlemsländerna om direktivet om marknadsmissbruk (straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk) i oktober.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend