Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Tull: Algirdas Šemeta välkomnar omröstning för att slutföra moderniseringen av tull

DELA MED SIG:

publicerade

on

20120220_comm_semetaAlgirdas Šemeta, kommissionsledamot med ansvar för tullfrågor, välkomnade varmt antagandet av unionens tullkodex av Europaparlamentet den 11 september.

”Tullunionen är EU:s tysta framgångssaga. I över 40 år har det skyddat våra medborgare, skyddat våra företag och underlättat de ständigt ökande handelsflödena in och ut ur unionen. Unionens tullkodex, som godkänts av Europaparlamentet i dag, kommer att säkerställa att tullen fortsätter sitt viktiga arbete, men på ett ännu mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. en som bäst möter utmaningarna i vår moderna ekonomi. Ett särskilt tack måste riktas till föredraganden, parlamentsledamot Constance Le Grip, för det utmärkta arbetet för att möjliggöra ett snabbt antagande av dessa nya regler för tullen i hela Europa.”

Tullar för 21-talet

Unionens tullkodex kommer att fungera som den nya ramförordningen om regler och förfaranden för tullen i hela EU. Det kommer att införliva ett antal viktiga metoder i lagstiftningen som hittills har implementerats från fall till fall, för att möta utmaningarna i den moderna handelsmiljön. Som sådan kommer det att erbjuda större rättssäkerhet för företag och ökad tydlighet för tulltjänstemän i hela EU. Den nya koden effektiviserar och förenklar tullregler och förfaranden och underlättar effektivare tulltransaktioner i linje med dagens behov.

Bland de förbättringar som kommer att införas med den nya koden är åtgärder för att slutföra tullens övergång till en papperslös, helt elektronisk miljö, och bestämmelser för att förstärka snabbare tullförfaranden för pålitliga handlare (auktoriserade ekonomiska aktörer).

Unionens tullkodex kommer också att göra det möjligt att överbrygga luckor som redan identifierats i tullunionens tillstånd (se IP/12/1441). Detta inkluderar behovet av en harmoniserad strategi för att hantera tullöverträdelser, för vilket kommissionen kommer att lägga fram ett separat förslag senare i år.

Nästa steg

Annons

Rådet bör nu anta förordningen för unionens tullkodex inom de kommande veckorna, så att den kan träda i kraft den 1 november 2013.

Bakgrund

Europeiska unionen är det största handelsområdet i världen och tullunionen är en grundsten för EU. Det är viktigt för den inre marknaden, för utan tullen vid våra yttre gränser skulle den fria rörligheten för varor inom EU inte vara möjlig.

Under 2012 behandlade tullen 261 miljoner deklarationer. Detta representerar 15 artiklar varje sekund. Värdet på varorna som gick genom tullen förra året uppgick till 3.5 biljoner euro.

Medlemsländernas 28 enskilda tullförvaltningar tillämpar en gemenskapstullkodex. Detta säkerställer en gemensam tillämpning av gemensamma regler vid alla EU:s yttre gränser.

Dessa gemensamma regler omfattar alla aspekter av handelspolitiken, såsom förmånshandel, genomförandet av säkerhets- och säkerhetsåtgärder, hälso- och miljökontroller, den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken, skyddet av våra ekonomiska intressen genom icke-tariffära instrument och externa relationspolitiska åtgärder.

Den 20 februari 2012 föreslog kommissionen att den moderniserade tullkodexen skulle omarbetas till unionens tullkodex.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend