Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Dela gränser, växande närmare: Fira europeiskt regionalt samarbete

DELA MED SIG:

publicerade

on

ue_comm_300x289Värdet för samhällen, regioner och medlemsländer av EU:s regionalpolitiks gränsöverskridande, transnationella och interregionala projekt och program är i fokus denna vecka. Kampanjen, inför Europeiska samarbetsdagen den 21 september, kommer vid en kritisk tidpunkt.

Europeiskt territoriellt samarbete (ETC) utgör en relativt liten del av EU:s regionalpolitik. Men om det nuvarande avtalet om regionalpolitisk finansiering för 2014–2020 godkänns av Europaparlamentet och rådet, skulle dess budget öka till 8.9 miljarder euro. Under de nya reformerna av regionalpolitiken, som för närvarande befinner sig i slutskedet av förhandlingarna, kommer ETC-programmen också att vara mer fokuserade på investeringar som skapar rätt förutsättningar för framtida tillväxt.

Regional Policy Commissioner Johannes Hahn said: “These co-operation programmes and projects bring European citizens closer together, sharing ideas across borders and finding solutions to shared problems. We have hundreds of ETC projects in EU regions and member states and in some neighbouring regions outside the EU. They are actively improving the daily lives of European citizens across borders, by creating jobs, protecting the environment, strengthening health care services, and investing in transport and energy infrastructure. I hope that the funding that has been proposed will be confirmed, so as to bolster the good work they are doing and ensure their continued momentum into the future.”

Den här veckan kommer många EU-program att slå sig samman den 21 september och runt den för att visa upp resultaten och fördelarna med samarbete mellan regioner över gränserna. Bredden av det europeiska territoriella samarbetet är i sig en bedrift. Det sträcker sig från samhällsbaserade projekt som kopplar samman människor i Nordirland och gränsregionen i Irland, till gemensamma aktiviteter som överbryggar samhällen i till exempel Österrike och Slovenien, till bredare transport- eller miljöstrategier som förenar EU:s medlemsstater och regioner, som på Balkan. För andra året kommer mer än 100 evenemang att äga rum i 30 länder för att öka medvetenheten om de positiva effekterna av samarbete genom EU:s regionalpolitik.

Den 19 september kommer kommissionsledamot Hahn att vara på plats Twitter att debattera värdet av EU:s regionalpolitik över gränserna kl. 14-00. Frågor kan redan twittras och nämner #EUChat och #ecday till JHahnEU.

Bakgrund

Europeiskt territoriellt samarbete är ett centralt mål för EU:s regionalpolitik. Regioner och städer från olika medlemsländer uppmuntras att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. De viktigaste typerna av samarbetsprogram är:

Annons
  1. Program för gränsöverskridande samarbete längs EU:s inre gränser.
  2. Transnationella samarbetsprogram täcka större samarbetsområden, till exempel genom makroregionala strategier för Donau och Östersjön.
  3. Interregionalt samarbetsprogram (INTERREG IVC) och 3 nätverksprogram (Urbact II, INTERACT II och ESPON) täcker alla 28 medlemsländer. De utgör en ram för erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala organ i olika länder.

EC Day-kampanjen samordnas av INTERACT-programmet med stöd av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Regionkommittén.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend