Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Hahn: "Europeiska territoriella samarbetsprogram kommer att ha mer fokus"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska_flaggor_231109“European Territorial Cooperation programmes will have more focus, more strategy and more support from 2014-2020,” said Regional Policy Commissioner Johannes Hahn, in the lead-up to the second annual European Cooperation Day on 21 September.

Årets kampanj kommer vid en avgörande tidpunkt då Europaparlamentet och medlemsländerna närmar sig en slutgiltig överenskommelse om regelpaketet för nästa omgång av regionalpolitisk finansiering, tillsammans med unionens sjuåriga budget. Som den föreslagna lagstiftningen ser ut kommer European Territorial Cooperation (ETC) att få 8.9 miljarder euro för nästa period.

Bakgrund

Europeiskt territoriellt samarbete är ett centralt mål för EU:s regionalpolitik. Regioner och städer från olika EU-medlemsstater uppmuntras att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Från 2007-13 finns det tre typer av samarbetsprogram:

Program för gränsöverskridande samarbete längs EU:s inre gränser. ERUF-bidrag: 5.6 miljarder euro.

Transnationella samarbetsprogram täcka större samarbetsområden som Östersjön, Alperna och Medelhavsregionerna. ERUF-bidrag: 1.8 miljarder euro.

Interregionalt samarbetsprogram (INTERREG IVC) och 3 nätverksprogram (Urbact II, INTERACT II och ESPON) täcker alla 28 medlemsländer. De utgör en ram för erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala organ i olika länder. ERUF-bidrag: 445 miljoner euro.

Annons

Framtida ETC-program måste innehålla samma fokus som alla andra regionalpolitiska program, vilket säkerställer att investeringar kanaliseras till områden med verklig tillväxtpotential. Men till skillnad från andra program som måste fokusera en viss mängd finansiering på forskning, informationsteknik, små och medelstora företag och ekonomin med låga koldioxidutsläpp, kan gränsöverskridande och transnationella samarbetsprogram välja att fokusera 80 % av sina anslag på vilka fyra investeringsområden som helst. de 11 prioriteringarna som anges i förslag till förordningar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend