Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Att EU: s lagstiftning passar för ändamålet: Resultat och nästa steg i smart lagstiftning

DELA MED SIG:

publicerade

on

20110105_speeches_1Den 2 oktober kommer kommissionen att ta ytterligare ett viktigt steg för att se till att EU-lagstiftningen är lämplig för syfte genom att ange var den kommer att vidta ytterligare åtgärder för att förenkla eller dra tillbaka EU-lagstiftningen. Den kommer att offentliggöra resultaten av en granskning av hela EU: s lagstiftning och redogöra för nästa steg.

Kommissionen kommer också att förteckna ett brett utbud av ytterligare åtgärder för lagstiftning om genomförande som genomförs eller som föreslås för rådet och Europaparlamentet.

Denna övning är en del av kommissionens Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT). Det handlar om att ta bort onödiga administrativa bördor och hålla det nationella genomförandet så lätt som möjligt. Detta kommer att gynna både medborgare och företag, förutsatt att även övriga institutioner och medlemsländer visar en liknande ambitionsnivå.

REFIT, som lanserades i december 2012, är avgörande för att få Europa tillbaka på rätt spår mot mer tillväxt och jobb. Det är kommissionens åtagande att skapa ett enkelt, tydligt, stabilt och förutsägbart regelverk för företag, arbetstagare och medborgare.

Reglering på EU-nivå ger mervärde inom områden som konkurrens, handel och den inre marknaden för att skapa ett lika villkor som skapar möjligheter för företag och konsumenter. Det skyddar också hälsa och säkerhet för medborgare, konsumenter och arbetstagare. EU-lagstiftningen skapar en gemensam ram genom att ersätta tjugoåtta olika nationella lagar med en EU-lagstiftning. Det gör det möjligt för EU: s medlemsländer att arbeta tillsammans för att hantera problem som inte respekterar nationella gränser. Samtidigt anklagas EU-lagstiftningen ofta för att tillämpa för många krav för att kväva företag, särskilt de minsta. Som svar på denna oro har kommissionen gjort en samlad ansträngning under de senaste åren för att effektivisera lagstiftningen och minska lagstiftningsbördan.

För mer information om smart reglering, klicka här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend