Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Rösträtt: Kommissionens åtgärder säkerställer EU-medborgare kan rösta i Europaval och lokalval

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

big_article_parliamentEU-medborgare kommer att kunna använda sin rätt att rösta i EU- och lokala val lättare när de bor i ett annat EU-land, efter rättsliga åtgärder från Europeiska kommissionen. Nyheten kommer när kommissionen idag avslutade överträdelseförfaranden mot Bulgarien för att tillämpa ytterligare krav på icke-bulgariska EU-medborgare som vill rösta eller stå som kandidat i lokala och europeiska val (till exempel för att ange nummer och datum för sitt uppehållscertifikat). Efter ändringar av bulgarisk lagstiftning har kommissionen beslutat att avsluta rättsliga åtgärder mot landet. Kommissionen hade identifierat liknande hinder för EU-medborgares rösträtt i sitt hemland i ytterligare tio medlemsländer (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien) sedan 2010, som har nu har lösts utom i tre väntande fall. Flytten kommer åtta månader före nästa val för Europaparlamentet, som hålls den 22-25 maj 2014.

"I maj 2014 kommer de europeiska medborgarna att ha chansen att rösta i nästa val till Europaparlamentet. Detta är nyckelmomentet i Europas demokrati och jag vill att de ska rösta om deras framtid i Europa", säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. "Det är därför som Europeiska kommissionen har vidtagit beslutsamma åtgärder för att se till att de åtta miljoner EU-medborgare i rösträtt som bor i ett annat EU-land effektivt kan använda sin rösträtt - både vid val till EU och kommun."

EU-medborgarskap ger alla medborgare i en EU-medlemsstat rätt att rösta och stå som kandidat vid kommunala och europeiska val i vilket EU-land medborgaren bor. Denna rätt måste beviljas på samma villkor som medborgare. Två delar av EU-lagstiftningen fastställer detaljerade villkor för medborgarna för att kunna utöva dessa rättigheter.

Sedan direktivet antogs 93 / 109 / EG (om EU-medborgares rätt att delta i val till EU) och direktiv 94 / 80 / EG (om EU-medborgares rätt att delta i kommunala val) har kommissionen inlett en aktiv dialog med medlemsstaterna för att se till att EU-medborgare faktiskt kan njuta av dessa viktiga rättigheter i praktiken. Kommissionen genomförde därför en omfattande serie kontroller för att se till att EU: s regler tillämpas korrekt och tillämpas i alla nationella lagar.

Efter den senaste vågen av anslutningar till EU och efter de åtaganden som den gjorde i den första EU-medborgarskapet från 2010 bad kommissionen 11-medlemsstaterna anpassa eller förtydliga sin lagstiftning för att undanröja olika hinder för EU-medborgares rösträtt. De berörda länderna var Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien. Frågorna sträckte sig från ytterligare registreringskrav för EU-medborgare till att ge dem tillräcklig information om deras rösträtt. Vissa länder har inte samlat in adekvata uppgifter för att förhindra fall av dubbelröstning (att föra en omröstning i Europaval i både ursprungs- och hemlandet, vilket är olagligt enligt EU-lagstiftningen).

Överträdelseförfaranden väcktes mot Bulgarien i båda direktiven. Mellan 2011 och 2012 har avgörande åtgärder från kommissionen säkerställt att EU-lagstiftningen genomförs korrekt i de flesta medlemsstater genom en kombination av konstruktiv, informell dialog och genom rättsliga åtgärder. Som ett resultat har hindren lösts i alla utom tre länder. I de återstående fallen (Tjeckien, Slovenien och Slovakien) ändras lagen för närvarande eller ändringar kommer att träda i kraft.

Bakgrund

Annons

Rörelsefrihet är den mest uppskattade rätten till EU-medborgarskap (se pressmeddelande nr. 14 / 2011). Faktum är att fler och fler européer drar nytta av denna rättighet och bor i en annan EU-medlemsstat: i 2010 bodde uppskattade 12.3 miljoner medborgare i en annan medlemsstat än sin egen (STAT / 11 / 105). Cirka 8 miljoner av dessa är i röstnings ålder.

Tack vare EU-medborgarskap - som inte ersätter nationellt medborgarskap utan kompletterar det - har alla medborgare i 28 EU: s medlemsstater också rätt att rösta och delta i lokala och europeiska val i det EU-land de bor i.

Men bara runt 10% av de EU-medborgare som bor i ett annat EU-land utnyttjar sin rätt att rösta och stå i lokalval, enligt en 2012-rapport från Europeiska kommissionen (IP / 12 / 229). Rapporten fann att även om de flesta länder har implementerat de relevanta EU-reglerna (Direktiv 94 / 80 / EG) på ett tillfredsställande sätt återstod vissa hinder. Det fann också att vissa medborgare kanske inte är medvetna om sina rättigheter och förfaranden ibland kan visa sig vara för tungvärdiga.

I sitt 2010 EU: s medborgarskapsrapport, kommissionen tog upp frågan om att stadigt minska valdeltagandet i valet till EU och behovet av att underlätta EU-medborgares deltagande i valen (IP / 10 / 1390). Ett sätt att ta itu med denna fråga är att arbeta med medlemsstaterna för att se till att EU-medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än sina egna kan delta i europeiska val på samma villkor som nationella medborgare, i enlighet med EU-lagstiftningen (EU: s åtgärd 18 Citizenship Report). Dessutom i dess 2013 EU: s medborgarskapsrapport Europeiska kommissionen tillkännagav att arbeta med lösningar för att avsluta praxis i vissa medlemsstater att beröva sina medborgare deras rätt att rösta när de flyttar till ett annat EU-land (IP / 13 / 410 och MEMO / 13 / 409).

I december 2012 antog EU: s ministerråd ett förslag från Europeiska kommissionen för att göra det lättare för EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat att stå som kandidater i valet till Europaparlamentet i 2014 (MEMO / 12 / 1020). Den nya lagen förenklar förfarandet (för närvarande reglerat av Direktiv 93 / 109 / EG) för EU-medborgare att stå som kandidater för Europaparlamentet i en annan EU-medlemsstat. Det är ett annat av kommissionens initiativ för att främja och underlätta deltagande i EU-valet.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend