Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Rösträtt: Kommissionens åtgärder säkerställer EU-medborgare kan rösta i Europaval och lokalval

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

big_article_parliamentEU-medborgare kommer att kunna använda sin rätt att rösta i EU- och lokala val lättare när de bor i ett annat EU-land, efter rättsliga åtgärder från Europeiska kommissionen. Nyheten kommer när kommissionen idag avslutade överträdelseförfaranden mot Bulgarien för att tillämpa ytterligare krav på icke-bulgariska EU-medborgare som vill rösta eller stå som kandidat i lokala och europeiska val (till exempel för att ange nummer och datum för sitt uppehållscertifikat). Efter ändringar av bulgarisk lagstiftning har kommissionen beslutat att avsluta rättsliga åtgärder mot landet. Kommissionen hade identifierat liknande hinder för EU-medborgares rösträtt i sitt hemland i ytterligare tio medlemsländer (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien) sedan 2010, som har nu har lösts utom i tre väntande fall. Flytten kommer åtta månader före nästa val för Europaparlamentet, som hålls den 22-25 maj 2014.

"I maj 2014 kommer de europeiska medborgarna att ha chansen att rösta i nästa val till Europaparlamentet. Detta är nyckelmomentet i Europas demokrati och jag vill att de ska rösta om deras framtid i Europa", säger vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. "Det är därför som Europeiska kommissionen har vidtagit beslutsamma åtgärder för att se till att de åtta miljoner EU-medborgare i rösträtt som bor i ett annat EU-land effektivt kan använda sin rösträtt - både vid val till EU och kommun."

EU-medborgarskap ger alla medborgare i en EU-medlemsstat rätt att rösta och stå som kandidat vid kommunala och europeiska val i vilket EU-land medborgaren bor. Denna rätt måste beviljas på samma villkor som medborgare. Två delar av EU-lagstiftningen fastställer detaljerade villkor för medborgarna för att kunna utöva dessa rättigheter.

Annons

Sedan direktivet antogs 93 / 109 / EG (om EU-medborgares rätt att delta i val till EU) och direktiv 94 / 80 / EG (om EU-medborgares rätt att delta i kommunala val) har kommissionen inlett en aktiv dialog med medlemsstaterna för att se till att EU-medborgare faktiskt kan njuta av dessa viktiga rättigheter i praktiken. Kommissionen genomförde därför en omfattande serie kontroller för att se till att EU: s regler tillämpas korrekt och tillämpas i alla nationella lagar.

Efter den senaste vågen av anslutningar till EU och efter de åtaganden som den gjorde i den första EU-medborgarskapet från 2010 bad kommissionen 11-medlemsstaterna anpassa eller förtydliga sin lagstiftning för att undanröja olika hinder för EU-medborgares rösträtt. De berörda länderna var Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien. Frågorna sträckte sig från ytterligare registreringskrav för EU-medborgare till att ge dem tillräcklig information om deras rösträtt. Vissa länder har inte samlat in adekvata uppgifter för att förhindra fall av dubbelröstning (att föra en omröstning i Europaval i både ursprungs- och hemlandet, vilket är olagligt enligt EU-lagstiftningen).

Överträdelseförfaranden väcktes mot Bulgarien i båda direktiven. Mellan 2011 och 2012 har avgörande åtgärder från kommissionen säkerställt att EU-lagstiftningen genomförs korrekt i de flesta medlemsstater genom en kombination av konstruktiv, informell dialog och genom rättsliga åtgärder. Som ett resultat har hindren lösts i alla utom tre länder. I de återstående fallen (Tjeckien, Slovenien och Slovakien) ändras lagen för närvarande eller ändringar kommer att träda i kraft.

Annons

Bakgrund

Rörelsefrihet är den mest uppskattade rätten till EU-medborgarskap (se pressmeddelande nr. 14 / 2011). Faktum är att fler och fler européer drar nytta av denna rättighet och bor i en annan EU-medlemsstat: i 2010 bodde uppskattade 12.3 miljoner medborgare i en annan medlemsstat än sin egen (STAT / 11 / 105). Cirka 8 miljoner av dessa är i röstnings ålder.

Tack vare EU-medborgarskap - som inte ersätter nationellt medborgarskap utan kompletterar det - har alla medborgare i 28 EU: s medlemsstater också rätt att rösta och delta i lokala och europeiska val i det EU-land de bor i.

Men bara runt 10% av de EU-medborgare som bor i ett annat EU-land utnyttjar sin rätt att rösta och stå i lokalval, enligt en 2012-rapport från Europeiska kommissionen (IP / 12 / 229). Rapporten fann att även om de flesta länder har implementerat de relevanta EU-reglerna (Direktiv 94 / 80 / EG) på ett tillfredsställande sätt återstod vissa hinder. Det fann också att vissa medborgare kanske inte är medvetna om sina rättigheter och förfaranden ibland kan visa sig vara för tungvärdiga.

I sitt 2010 EU: s medborgarskapsrapport, kommissionen tog upp frågan om att stadigt minska valdeltagandet i valet till EU och behovet av att underlätta EU-medborgares deltagande i valen (IP / 10 / 1390). Ett sätt att ta itu med denna fråga är att arbeta med medlemsstaterna för att se till att EU-medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än sina egna kan delta i europeiska val på samma villkor som nationella medborgare, i enlighet med EU-lagstiftningen (EU: s åtgärd 18 Citizenship Report). Dessutom i dess 2013 EU: s medborgarskapsrapport Europeiska kommissionen tillkännagav att arbeta med lösningar för att avsluta praxis i vissa medlemsstater att beröva sina medborgare deras rätt att rösta när de flyttar till ett annat EU-land (IP / 13 / 410 och MEMO / 13 / 409).

I december 2012 antog EU: s ministerråd ett förslag från Europeiska kommissionen för att göra det lättare för EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat att stå som kandidater i valet till Europaparlamentet i 2014 (MEMO / 12 / 1020). Den nya lagen förenklar förfarandet (för närvarande reglerat av Direktiv 93 / 109 / EG) för EU-medborgare att stå som kandidater för Europaparlamentet i en annan EU-medlemsstat. Det är ett annat av kommissionens initiativ för att främja och underlätta deltagande i EU-valet.

För mer information, klicka här.

Ekonomi

Hållbara stadstransporter står i centrum för European Mobility Week

publicerade

on

Omkring 3,000 städer i Europa deltar i årets Europeiska trafikantveckan, som startade igår och kommer att pågå till onsdagen den 22 september. Kampanjen 2021 har lanserats under temat "Säkert och hälsosamt med hållbar rörlighet" och kommer att främja användningen av kollektivtrafik som ett säkert, effektivt, prisvärt och lågemissionsalternativ för alla. 2021 är också 20-årsjubileet för den bilfria dagen, från vilken European Mobility Week har vuxit.

”Ett rent, smart och spänstigt transportsystem är kärnan i våra ekonomier och centralt för människors liv. Därför är jag på 20 -årsjubileet av European Mobility Week stolt över de 3,000 städerna i Europa och utanför för att visa hur säkra och hållbara transportalternativ hjälper våra samhällen att hålla kontakten under dessa utmanande tider, säger transportkommissionär Adina Vălean .

För detta milstolpeår har EU -kommissionen skapat ett virtuellt museum som visar veckans historia, dess inverkan, personliga berättelser och hur det kopplar till EU: s bredare hållbarhetsprioriteringar. På andra håll inkluderar aktiviteter i Europa cykelfestivaler, utställningar av elfordon och verkstäder. Årets evenemang sammanfaller också med en offentligt samråd om kommissionens idéer om en ny ram för rörlighet i städer, och Europeiska järnvägsåret med dess Anslutande Europa Express -tåg.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

EU samarbetar med andra OECD-länder för att föreslå förbud mot exportkrediter för kolkraftprojekt

publicerade

on

Organisationer för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har ett extra möte idag (15 september) och torsdag (16 september) för att diskutera ett eventuellt förbud mot exportkrediter för internationella koleldade kraftproduktionsprojekt utan åtgärdskompensation. Diskussionerna kommer att fokusera på ett förslag som EU och andra länder (Kanada, Sydkorea, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA) lade fram tidigare denna månad. Förslaget stöder en grönare världsekonomi och är ett viktigt steg för att anpassa exportkreditbyråernas verksamhet till Parisavtalets mål.

Exportkrediter är en viktig del för att främja internationell handel. Som deltagare i OECD: s arrangemang om officiellt stödda exportkrediter spelar EU en stor roll i ansträngningarna för att säkerställa lika villkor på internationell nivå och för att säkerställa att det gemensamma målet att bekämpa klimatförändringar är enhetligt. EU har förbundit sig att avsluta biståndet för exportkrediter för kol utan att kompensera åtgärder, och åtar sig samtidigt på internationell nivå till en rättvis övergång.

I januari 2021 uppmanade Europeiska unionens råd till en global utfasning av miljöskadliga fossila bränslesubventioner på en tydlig tidtabell och till en resolut och rättvis global omvandling. mot klimaneutralitet, inklusive gradvis avveckling av kol utan kompenserande åtgärder i energiproduktion och, som ett första steg, omedelbart slut på all finansiering av ny kolinfrastruktur i tredjeländer. I sin handelspolitiska översyn i februari 2021 lovade EU-kommissionen att föreslå att exportkreditstödet för kolkraftsektorn omedelbart upphör.

Annons

I juni i år erkände G7-medlemmar också att fortsatta globala investeringar i icke-reducerad kolkraftproduktion var oförenliga med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 ° C och lovade att avsluta nytt direkt statligt stöd för global kolkraftproduktion internationellt i slutet av 2021, inklusive genom statlig finansiering.

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend