Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Valrättigheter: Kommissionens åtgärder säkerställer att EU-medborgare kan rösta i europeiska och lokala val

DELA MED SIG:

publicerade

on

stora_artikel_riksdagenEU-medborgare kommer lättare att kunna använda sin rösträtt i val till Europa- och lokalval när de bor i ett annat EU-land, efter rättsliga åtgärder från Europeiska kommissionen. Nyheten kommer när kommissionen i dag avslutade överträdelseförfaranden mot Bulgarien för att ha tillämpat ytterligare krav på icke-bulgariska EU-medborgare som vill rösta eller ställa upp som kandidat i lokala och europeiska val (till exempel för att ange nummer och datum för deras bosättningsintyg). Efter ändringar i bulgarisk lag har kommissionen beslutat att avsluta rättsliga åtgärder mot landet. Kommissionen hade identifierat liknande hinder för EU-medborgares rösträtt i deras bosättningsland i ytterligare tio medlemsländer (Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien) sedan 2010, som har nu lösts utom i tre pågående ärenden. Flytten kommer åtta månader före nästa val till Europaparlamentet, som hålls den 22-25 maj 2014.

"I maj 2014 kommer europeiska medborgare att ha chansen att rösta i nästa val till Europaparlamentet. Det här är nyckelögonblicket i Europas demokrati och jag vill att de ska göra sina röster hörda om sin framtid i Europa", säger vicepresident Viviane Reding. EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. "Det är anledningen till att EU-kommissionen har vidtagit beslutsamma åtgärder för att se till att de 8 miljoner EU-medborgare i rösträttsåldern som bor i ett annat EU-land effektivt kan använda sin rösträtt – både i EU-val och lokala val."

EU-medborgarskap ger varje medborgare i en EU-medlemsstat rätt att rösta och ställa upp som kandidat i kommunala och europeiska val i vilket EU-land medborgaren än är bosatt. Denna rätt måste beviljas på samma villkor som medborgare. Två delar av EU-lagstiftningen fastställer detaljerade villkor för att medborgarna ska kunna utöva dessa rättigheter.

Sedan direktivet antogs 93 / 109 / EG (om EU-medborgarnas rätt att delta i val till Europaparlamentet) och direktiv 94 / 80 / EG (om EU-medborgarnas rätt att delta i kommunala val) har kommissionen inlett en aktiv dialog med medlemsstaterna för att säkerställa att EU-medborgarna faktiskt kan åtnjuta dessa viktiga rättigheter i praktiken. Kommissionen genomförde därför en omfattande serie kontroller för att säkerställa att EU:s regler är korrekt implementerade och tillämpade i alla nationella lagar.

Efter den senaste vågen av anslutningar till EU och efter de åtaganden som den gjorde i den första EU-medborgarskapsrapport från 2010 bad kommissionen 11 medlemsstater att anpassa eller förtydliga sin lagstiftning för att undanröja olika hinder för EU-medborgarnas rösträtt. De berörda länderna var Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slovenien och Slovakien. Frågorna sträckte sig från ytterligare registreringskrav för EU-medborgare till att ge dem adekvat information om deras rösträtt. Vissa länder misslyckades med att samla in adekvata uppgifter för att förhindra fall av dubbelröstning (att få rösta i val till Europaparlamentet i både ursprungs- och bosättningslandet, vilket är olagligt enligt EU-lag).

Överträdelseförfaranden inleddes mot Bulgarien avseende båda direktiven. Mellan 2011 och 2012 har beslutsamma åtgärder från kommissionen säkerställt att EU-lagstiftningen genomförs korrekt i de flesta av medlemsstaterna genom en kombination av konstruktiv, informell dialog och genom rättsliga åtgärder. Som ett resultat av detta har hindren lösts i alla länder utom tre. I de återstående fallen (Tjeckien, Slovenien och Slovakien) håller lagen på att ändras eller så ska ändringar träda i kraft.

Bakgrund

Annons

Rörlighetsfrihet är den mest omhuldade rättigheten för EU-medborgarskap (se pressmeddelande nr 14/2011). Faktum är att fler och fler européer drar nytta av denna rättighet och bor i en annan EU-medlemsstat: 2010 bodde uppskattningsvis 12.3 miljoner medborgare i en annan medlemsstat än sin egen (STAT/11/105). Cirka 8 miljoner av dessa är i rösträttsåldern.

Tack vare EU-medborgarskapet – som inte ersätter nationellt medborgarskap utan kompletterar det – har alla medborgare i de 28 EU-medlemsstaterna också rösträtt och valbarhet i lokala och europeiska val i det EU-land de bor i.

Men bara cirka 10 % av de EU-medborgare som bor i ett annat EU-land utnyttjar sin rätt att rösta och ställa upp i lokala val, enligt en rapport från 2012 från Europeiska kommissionen (IP / 12 / 229). Rapporten visade att även om de flesta länder har implementerat relevanta EU-regler (Direktiv 94 / 80 / EG) på ett tillfredsställande sätt återstod några hinder. Den fann också att vissa medborgare kanske inte är medvetna om sina rättigheter och att förfaranden ibland kan visa sig vara för krångliga.

I sitt 2010 EU: s medborgarskapsrapport, tog kommissionen upp frågan om det stadigt sjunkande valdeltagandet i valet till Europaparlamentet och behovet av att underlätta EU-medborgarnas deltagande i valen (IP / 10 / 1390). Ett sätt att ta itu med denna fråga är att samarbeta med medlemsstaterna för att säkerställa att EU-medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat än den egna kan delta i val till Europaparlamentet på samma villkor som nationella medborgare, i linje med EU-lagstiftningen (åtgärd 18 i EU Medborgarskapsrapport). Dessutom i sin 2013 EU: s medborgarskapsrapport EU-kommissionen tillkännagav att den skulle arbeta på lösningar för att få ett slut på praxis i vissa medlemsstater att beröva sina medborgare sin rösträtt när de flyttar till ett annat EU-land (IP / 13 / 410 och MEMO / 13 / 409).

I december 2012 antog EU:s ministerråd ett förslag från EU-kommissionen för att göra det lättare för EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat att ställa upp som kandidater i valet till Europaparlamentet 2014 (MEMO / 12 / 1020). Den nya lagen förenklar förfarandet (regleras för närvarande av Direktiv 93 / 109 / EG) för EU-medborgare att ställa upp som kandidater till Europaparlamentet i en annan EU-medlemsstat. Det är ytterligare ett av kommissionens initiativ för att främja och underlätta deltagandet i valet till Europaparlamentet.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend