Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Flygsäkerhet: Parlamentets utskott rösta äventyrar viktiga åtgärder för att förbättra flygsäkerheten

DELA MED SIG:

publicerade

on

landning-planetFollowing the Transport Committee’s vote on 30 September to reject proposals to improve crew protection against fatigue, Vice-President Siim Kallas said: “This vote puts at risk key measures to improve aviation safety. Safety is the first priority for the EU and the sole objective of this revision. Pilot fatigue is a very serious issue and that’s why there are already strong EU rules in place. This proposal goes a step further bringing together the best safety practices from all member states and the latest scientific evidence. With these rules, we want to consolidate Europe’s position as the safest place to fly. To do that, we need a debate based on facts, not based on misleading scare stories and false claims. We look forward to a transparent debate with members of Parliament before the vote in Plenary.”

Syftet med denna nya lagstiftning för att modernisera de höga europeiska standarderna för luftfartssäkerhet är att förtydliga och förbättra de nuvarande bestämmelserna om flyg- och tjänstetidbegränsningar (känd som flygtidbegränsningar, eller FTL) - med hänsyn till de senaste vetenskapliga och tekniska bevisen.

Förslaget innehåller mer än 30-bestämmelser som syftar till att förbättra besättningsskyddet mot trötthet utan att försämra deras arbetsvillkor. De inkluderar viktiga frågor som vila under flygning för kabinpersonal, nattflyg och flygplatsvakt och reserv.

Avvisningen av utkastet till kommissionens förordning om FTL skulle ha negativa effekter på säkerheten, eftersom en rad tydliga förbättringar av besättningsskyddet mot trötthet inte skulle antas. Vi skulle i så fall återgå till de gamla reglerna.

Nedan följer 10 viktiga exempel på konkreta säkerhetsförbättringar som kommer att gå förlorade om den nya förordningen om trötthetsbeslut inte kan antas:

  • Nattflygplikt kommer att gå tillbaka upp till 11h45 istället för 11h i den nya förordningen. Endast en EU-medlemsstat har fastställt lägre gränser enligt nationell lagstiftning (11h15). ingenstans är gränsen under 11h. Dessutom kommer fler flyg att betraktas som dagstidningar och omfattas av längre tullperioder.
  • Vänteläget hemma kommer inte längre att begränsas till 6 timmar när det kombineras med maximal flygtid. Gränserna som fastställs enligt nationell lag kommer att tillämpas eller flygbolaget kommer att besluta. Standby kan gå upp till 24 timmar - inklusive i Tyskland, Frankrike och Belgien. Efter dessa 24 timmar får piloter fortfarande flyga till den maximala flygtidstiden.
  • Kombinationen av standby på flygplatsen med flygplikt kommer inte att vara begränsad vid 16 timmar. Det kommer att vara 20 timmar eller 26 timmar, eller till och med utan begränsning alls i vissa medlemsstater.
  • Total flygtid i 12 på varandra följande månader kommer inte att begränsas till 1000 timmar utan till 1300 timmar.
  • Det kommer inte att öka veckovila med 12 timmar två gånger i månaden.
  • Tidszonkorsning kommer inte att kompenseras med upp till 5 vilodagar på hemmabasen; istället kommer det att vara 2 dagar eller ännu mindre i vissa medlemsstater.
  • Flyg- och kabinpersonal har enligt lag inte rätt till horisontell vila under flygning i de flesta medlemsstater. Nuvarande nationella regler gör det möjligt för flygbolagen att endast erbjuda ekonominsäten för vila.
  • Ingen extra vila tillhandahålls för scheman som stör besättningsmedlemmarnas kroppsklockor (som tidiga startar och nattflygningar).
  • Flygbolagen behöver inte säkerställa att besättningsmedlemmarna får utbildning och pågående utmattningshanteringsutbildning, där flygbesättningar bland annat får lära sig hur man bäst kan planera sin sömn. Träning i utmattningshantering skulle hjälpa till att minska fall av trötthet.
  • Nationella tillsynsmyndigheter kommer att ha mindre tillgång till information om hur specifika flygbolag hanterar trötthet hos sina besättningsmedlemmar.

FTL-säkerhetsregler påverkar inte tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, inklusive regler om arbetstid, hälsa och säkerhet på arbetet eller befintliga och framtida kollektiva arbetsavtal (CLA). Förhållandet mellan säkerhet och sociala regler är dessutom baserat på principen att den mest skyddande regeln gäller.

Vid avslaget till förslaget till förordning följde EP: s transportkommitté inte åsikten från de flesta yrkesverksamma inom luftfartssäkerhet till förmån för en omfattande och välbalanserad strategi som kommer att leda till säkerhetsförbättringar för flygvärdinna och piloter inom den europeiska luftfartssektorn - till för passagerarna.

Annons

Förslaget till kommissionens förordning fick en positiv omröstning vid EASA-kommitténs sammanträde den 12 juli 2013 och överlämnades till parlamentet för en tre månaders granskning.

Nästa steg

Förslaget till avslag kommer att behandlas av Europaparlamentets plenum i oktober.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend