Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Euroområdet arbetslöshet på 12.0%, EU-28 på 10.9%

DELA MED SIG:

publicerade

on

100002010000061E00000131A8C2B2EADen säsongrensade arbetslösheten i euroområdet (EA-17) var 12.0% i augusti 2013, stabil jämfört med juli4. EU-28 arbetslöshet var 10.9%, också stabil jämfört med juli4. I båda zonerna har hastigheterna stigit jämfört med augusti 2012, då de var 11.5% respektive 10.6%. Dessa siffror publiceras av Eurostat, Europeiska unionens statistikbyrå.

I augusti 2013 var 26.595 miljoner män och kvinnor arbetslösa i EU-28, varav 19.178 miljoner var i euroområdet. Jämfört med juli 2013 förblev antalet arbetslösa nästan stabilt i både EU-28 och euroområdet. Jämfört med augusti 2012 ökade arbetslösheten med 882,000 i EU-28 och med 895,000 i euroområdet.

Medlemsstater

Bland medlemsländerna registrerades de lägsta arbetslösheten i Österrike (4.9%), Tyskland (5.2%) och Luxemburg (5.8%) och den högsta i Grekland (27.9% i juni 2013) och Spanien (26.2%).

Jämfört med för ett år sedan ökade arbetslösheten i 16 medlemsländer, minskade i elva och förblev stabil i Polen. De högsta ökningarna registrerades på Cypern (12.3% till 16.9%) och Grekland (24.6% till 27.9% mellan juni 2012 och juni 2013). De största minskningarna observerades i Lettland (15.6% till 11.4% mellan andra kvartalen av 2012 och 2013) och Estland (10.1% till 7.9% mellan juli 2012 och juli 2013).

I augusti 2013 var arbetslösheten i USA 7.3%, från 7.4% i juli 2013 och från 8.1% i augusti 2012.

Ungdomsarbetslöshet

I augusti 2013 var 5.499 miljoner unga personer (under 25) arbetslösa i EU28, varav 3.457 miljoner var i euroområdet. Jämfört med augusti 2012 minskade ungdomsarbetslösheten med 123 000 i EU28 och med 52,000 i euroområdet. I augusti 2013 var ungdomsarbetslösheten 5 23.3% i EU28 och 23.7% i euroområdet, jämfört med 23.1% respektive 23.4% i augusti 2012. I augusti 2013 observerades de lägsta priserna i Tyskland (7.7%) och Österrike (8.6%) och de högsta i Grekland (61.5% i juni 2013), Spanien (56.0%) och Kroatien (52.0% under andra kvartalet i juni) 2013).

Annons
  1. Euronområdet (EA17) består av Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Slovakien och Finland.

EU28 inkluderar Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL) , Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE) och Storbritannien (UK).

I tabellerna ingår också Island (IS), Norge (NO) och USA (USA).

  1. Icke-säsongsanpassade och trenddata kan hittas i den statistiska databasen på Eurostats webbplats. För ytterligare information hänvisas till artikeln om arbetslöshetstatistik i Statistik förklarad.
  1. Eurostat producerar harmoniserade arbetslöshetstal för enskilda EU-medlemsstater, euroområdet och EU. Dessa arbetslöshet baseras på den definition som rekommenderas av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Mätningen baseras på en harmoniserad källa, Europeiska unionens arbetskraftsundersökning (LFS).

Baserat på ILO: s definition definierar Eurostat arbetslösa personer som personer mellan 15 och 74 som:

- Är utan arbete;

- är tillgängliga för att börja arbeta inom de närmaste två veckorna, och

- och har aktivt sökt arbete någon gång under de senaste fyra veckorna.

Arbetslösheten är antalet arbetslösa i procent av arbetskraften. Arbetskraften är det totala antalet anställda plus arbetslösa. I detta nyhetsmeddelande är arbetslösheten baserad på sysselsättnings- och arbetslöshetsdata som täcker personer mellan 15 och 74.

  1. Dessa uppgifter är normalt föremål för små revideringar, orsakade av uppdateringarna av den säsongsanpassade serien när ny månadsdata läggs till. Större revisioner kan inträffa när de senaste LFS-uppgifterna ingår i beräkningsprocessen. Jämfört med de priser som publicerades i nyhetsmeddelande 126 / 2013 av 30 augusti 2013 reviderades arbetslösheten i juli 2013 från 12.1% till 12.0% för EA17 och från 11.0% till 10.9% för EU28. Bland medlemsländerna har graden reviderats med mellan 0.2 och 0.4 procentenheter för Belgien, Bulgarien, Kroatien, Luxemburg, Malta och Slovakien. Kursen har reviderats ned med 0.9 procentenheter för Cypern och med 0.8 procentenheter för Slovenien.
  2. Ungdomsarbetslösheten är antalet personer i åldern 15 till 24 arbetslösa i procent av arbetskraften i samma ålder. Därför bör ungdomsarbetslösheten inte tolkas som andelen arbetslösa i den totala ungdomsbefolkningen. För mer information hänvisas till artikeln för ungdomsarbetslöshet i Statistik förklarad.
  1. Lettland: kvartalsdata för alla serier.

Kroatien, Cypern, Rumänien och Slovenien: kvartalsuppgifter för ungdomsarbetslöshet.

  1. För Tyskland, Österrike, Finland och Island används trendkomponenten i stället för de mer flyktiga säsongrensade uppgifterna.

För de fullständiga tabellerna med statistik, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend