Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Quarterly Review belyser bräcklighet i den ekonomiska återhämtningen och ihållande skillnader inom EMU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionenEn bräcklig ekonomisk återhämtning kan börja ta tag i Europeiska unionen, men det finns ihållande skillnader mellan länder, särskilt inom euroområdet, enligt Europeiska kommissionens senaste kvartalsöversyn över sysselsättning och social situation. Granskningen understryker också att arbetsmarknads- och sociala förhållanden är fortsatt kritiska, och inkluderande tillväxt kommer att kräva ytterligare strategiska investeringar och strukturreformer.

Kommissionen har tagit upp dessa skillnader med april 2012 sysselsättnings~~POS=TRUNC paketet~~POS=HEADCOMP, Landsspecifika rekommendationer för att hantera segmenterade arbetsmarknader, uppmana sysselsättningsvänliga skattereformer, säkerställa effektivare offentliga arbetsförmedlingar och anpassa utbildning och utbildning för att återspegla arbetsgivarnas behov ungdomsgaranti, Åtgärdsteam för att hjälpa medlemsstaterna att återfokusera EU: s strukturfondernas utgifter för ungdomsarbetslöshet och åtgärder för att underlätta fri rörlighet för arbetstagare, såsom reform av EURES-arbetssökningsnätverket. Dessa åtgärder kommer att kompletteras genom att utveckla den sociala dimensionen i Ekonomiska och monetära unionen (EMU) genom bättre övervakning och bedömning av potentiell sysselsättning och sociala obalanser, som är föremål för ett meddelande som antas av kommissionen den 2 oktober.

Kommissionär för sysselsättning, sociala frågor och inkludering László Andor sa: "Det finns inget utrymme för självbelåtenhet: för många människor drabbas av de allvarliga sociala konsekvenserna av krisen, och vi måste intensifiera sociala investeringar och stöd för skapande av arbetstillfällen. En hållbar återhämtning kräver ytterligare framsteg när det gäller att reformera den ekonomiska och monetära unionen, inklusive att ägna större uppmärksamhet åt sysselsättning och sociala problem och samordna sysselsättnings- och socialpolitiken närmare. Vi måste kunna upptäcka och ta itu med stora sysselsättnings- och sociala utmaningar tidigt i stället för att tillåta skillnaderna inom Europa fördjupas. "

Även om det finns tecken på en blygsam återhämtning framhäver kvartalsgranskningen att arbetsmarknaden och de sociala förhållandena fortfarande är mycket utmanande:

  1. Ungdomsarbetslösheten har nått enastående nivåer - i genomsnitt 23% för EU som helhet, och når 63% i Grekland.
  2. Långtidsarbetslösheten har ökat i de flesta medlemsstater och nått en heltidshöjd i EU som helhet. Strukturell arbetslöshet och skillnader mellan utbud och efterfrågan på både kvalitet och kvantitet av arbetskraft har ökat.
  3. Nettojobbförstörelse har sammanfallit med mer osäkra jobb - deltidsjobb, särskilt ofrivilliga, har ökat även om andelen tillfälliga kontrakt har sjunkit i EU eftersom de bar bördan av minskningen.
  4. Fattigdom har ökat i EU sedan 2007. Hushållens inkomster minskar och 24.2% av EU: s befolkning är nu i riskzonen för fattigdom eller utslagning. Barn påverkas särskilt som arbetslöshet och arbetslösa hushåll har ökat, tillsammans med fattigdom i arbetet.

Ytterligare sociala investeringar och reformer är nödvändiga

Aktiv arbetsmarknadspolitik som att ansöka om subventioner, minskad beskattning av låglönat arbetskraft, personligt stöd och utbildning av arbetssökande är avgörande i det här skedet av en återhämtad återhämtning för att hjälpa människor att arbeta och förhindra långtidsarbetslösa eller de som avslutar utbildningen från att ge upp på att söka arbete. Ju fler människor är på jobbet, desto mer bidrar de till balanserade budgetar och de fler hushållen kan spendera, vilket möjliggör fortsatt återhämtning i den ekonomiska produktionen.

Särskilda ansträngningar måste göras för att genomföra ungdomsgaranti, som antogs av EU: s ministerråd i april 2013 och godkändes av EU 27 / 28 Europeiska rådets möte i juni. För många länder behöver detta strukturella reformer som förstärkning av offentliga arbetsförmedlingstjänster, upprättande av starka partnerskap mellan offentliga myndigheter med ansvar för sysselsättning och utbildning samt större investeringar i utbildning och lärlingssystem. Medlemsstaterna ska presentera sin nationella plan för ungdomsgaranti i de kommande månaderna.

Annons

Dessutom bör medlemsstaterna fortsätta att modernisera sina nationella välfärdssystem för att öka effektiviteten i de tillgängliga resurserna och uppnå maximal effekt när det gäller social och ekonomisk integration. System för socialt skydd bör svara på människors behov i kritiska ögonblick under hela livet. Kommissionen gav vägledning för bättre sociala investeringar i sitt Social Investment Package av februari 2013, som innehöll specifika rekommendationer för att hantera barnfattigdom och hemlöshet (IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117, MEMO / 13 / 118).

Divergens i euroområdet undergräver EMU

Den senaste kvartalsrapporten understryker ihållande skillnader mellan länder, särskilt inom euroområdet:

  1. Arbetslösheten i syd och periferi i euroområdet nådde i genomsnitt 17.3% i 2012, mot 7.1% i norra och kärnan i euroområdet.
  2. Den genomsnittliga andelen ungdomar som inte har någon anställning, utbildning eller utbildning har nått 22.4% i södra och perifera, mot 11.4% i norra och kärnan.
  3. Fattigdom har ökat i två tredjedelar av medlemsstaterna, men inte i den återstående tredjedelen.

Sociala och ekonomiska skillnader utgör stora utmaningar för EMU. Dålig arbetsmarknad och socialt resultat påverkar inte bara medlemsstaterna direkt påverkat, utan springer också över till de bättre länderna genom minskad total efterfrågan, lägre produktivitet och högre räntesatser som är kopplade till politisk instabilitet och utbrott förtroendet för euron och EU.

En robust EMU med en social dimension behöver bättre övervakning och bedömning av viktiga potentiella obalanser i sysselsättning och sociala situationer i medlemsstaterna. Detta kan kombineras med en starkare samordning av sysselsättnings- och socialpolitiken för att säkerställa ett snabbt och effektivt svar på sådana utmaningar, i EMU: s intresse som helhet. Ungdomsgarantianmälan och avtalet om att inleda ett ungdomsanställningsinitiativ med en budget på € 6 miljarder är exempel på sådan kollektiv insats med fokus på att övervinna en stor sysselsättning och social utmaning som oproportionerligt påverkar vissa delar av EMU.

Dessa frågor behandlas i meddelandet om EMU: s sociala dimension som antogs av kommissionen den 2 oktober - se IP / 13 / 893).

Sysselsättning och social situation kvartalsvis granskning

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend