Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europas städer och regioner för att diskutera genomförandet av sammanhållningspolitiken och sociala investeringar för tillväxt vid ReK:s plenarsammanträde

DELA MED SIG:

publicerade

on

During the Committee of the Regions’ (CoR) 103rd plenum on 8-9 October, CoR President Ramón Luis Valcárcel will be joined by the chair of the European Parliament’s Committee on Regional Development, Danuta Hübner, to debate the state of play of the negotiations on structural funds rules. They will also use the opportunity to review the main challenges posed by the 2014-2020 programming phase.

ReK:s ledamöter kommer att diskutera och anta sin ståndpunkt om bättre användning av strukturfonderna (yttrande utarbetad av den autonoma regionen Galiciens president Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP)) som klargör hur man bättre kan samordna EU:s, nationella och regionala investeringar för tillväxt och förbättra effektiviteten hos samfinansierade program genom adekvat decentralisering av deras operativa förvaltning. Budget- och styrningsfrågor kommer också att behandlas utifrån en yttrande on Förslaget till EU-budget för 2014, som ska presenteras av ordföranden för den flamländska-europeiska sambandsbyrån Luc Van den Brande (BE/EPP). Behovet av att övervinna det växande strukturella EU-underskottet, effekterna på lokala och regionala myndigheter av nuvarande förfaranden för antagande av EU:s årliga budgetar och de finansiella behoven för nyckelåtgärder inom prioriterade områden som ungdomssysselsättning kommer att vara kärnan i diskussionerna.

EU regions’ and cities’ representatives will also put forward their recommendations to make the most of social investment for growth and cohesion on the basis of an yttrande av borgmästaren i Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (NL/PES), om EU:s sociala investeringspaket. ReK:s ledamöter kommer särskilt att diskutera de lokala och regionala myndigheternas roll i strategier för aktiv integration inom utbildning, yrkesutbildning, sociala bostäder, ungdomssysselsättning och kampen mot fattigdom, samtidigt som relevant finansiering och användning av sociala budgetar klargörs.

EU:s järnvägsliberalisering

ReK:s ledamöter kommer att anta sin ståndpunkt om EU:s planer på att ytterligare öppna de europeiska järnvägarna för konkurrens, en fråga som är både politiskt känslig och tekniskt komplex. Diskussioner kommer att äga rum på grundval av yttrandet om Det fjärde järnvägspaketet förberedd av Pascal Mangin (FR/EPP), ledamot av Alsace Regional Council. Enligt föredraganden är regionernas engagemang avgörande för att reformen ska lyckas. Han efterlyser en starkare roll för regionala myndigheter i styrningen av järnvägsmarknaden, mer flexibilitet vid tilldelning av kollektivtrafikkontrakt samtidigt som man säkerställer att nuvarande järnvägsleverantörer delar med sig av den information som behövs för att definiera krav för nya anbud.

Miljö: Skiffergas och plastavfall

Utvinningen av skiffergas är mycket omtvistad över hela Europa och så förslag till yttrande som ska presenteras av Brian Meaney (IE/EA), Councillor av det Clare länet och Mid - västerregional befogenhet, finnas unsurprisingly bevisar till finnas såsom kontroversiellt med 65 bordlagda ändringsförslag. I utkastet till yttrande argumenteras det för att lokala och regionala myndigheter bör ges befogenhet att utesluta känsliga områden från möjlig utvecklingsverksamhet och ges självständighet att förbjuda eller tillåta utveckling inom deras territorium.

Annons

Hantering av plastavfall är i fokus för en yttrande by Linda Gillham (Storbritannien/EA), medlem av Runnymede Borough Council. Produktionen av plastavfall fortsätter att växa: 1950 producerades endast 1.5 miljoner ton per år globalt jämfört med 60 miljoner ton per år 2008 bara i Europa, varav drygt 50 % skickades till deponi. I yttrandet granskas effekterna och åtgärderna som krävs för att lösa detta problem och efterlyser ett direkt förbud mot deponering av plast och mycket brännbart avfall till 2020.

ÖPPNA DAGAR 2013: Europeiska veckan för regioner och städer, 7-10 oktober

Plenarsessionen kommer att äga rum samtidigt som den 11:e ÖPPNA DAGAR – Europeiska veckan för regioner och städer hålls den 7-10 oktober i Bryssel. Detta årliga nyckelevenemang för EU:s regioner kommer att samla omkring 6 000 deltagare, inklusive beslutsfattare, politiker och experter från alla förvaltningsnivåer, för att diskutera de mest angelägna frågorna som EU:s regionalpolitik står inför idag. Händelsen kommer vid en kritisk tidpunkt då grundläggande reformer av EU:s sammanhållningspolitik håller på att slutföras.

Det 103:e plenarmötet kommer att hållas i Europaparlamentet, och debatterna kommer att streamas live kl www.cor.europa.eu.

 Ytterligare information:

·         Medieprogram i plenum
·         Dagordningen för plenarsessionen
·         Åsikter i plenum
·         ÖPPNINGSDAGAR 2013

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend