Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Förbättra industriellt samarbete med Brasilien: Win-win för företag på båda sidor

DELA MED SIG:

publicerade

on

250113_eu-brazil2Brasilien är en nyckelmarknad för europeiskt företag – det är EU:s största handelspartner i Latinamerika. 2011 stod Brasiliens handel med EU för 37 % av EU:s totala handel med regionen, och 43 % av alla EU:s investeringar i Latinamerika gick till Brasilien. Men rikedomen av möjligheter i denna livfulla och växande ekonomi hindras av en rad utmaningar för både EU och brasilianska företag. Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani kommer därför att resa till Brasilia idag den 10 oktober för att hålla diskussioner för att utforska möjligheter för industriellt samarbete mellan EU och Brasilien. EU strävar efter att ytterligare förbättra affärsmöjligheterna med Brasilien under ett möte i en särskild arbetsgrupp mellan EU och Brasilien, inrättad som ett pragmatiskt sätt att se på hur man ytterligare kan underbygga de viktiga ekonomiska banden mellan Brasilien och EU. Gruppen, som leds av kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, ansvarig för industri och entreprenörskap, arbetar i nära samarbete med handelskommissionär Karel De Gucht och forsknings- och innovationskommissionär Máire Geoghegan-Quinn.

Under tvådagarsresan från 10 till 11 oktober kommer möten att hållas med medlemmar av den brasilianska regeringen, inklusive minister för utveckling, industri och internationell handel Fernando Pimentel; utbildningsminister Aloizio Mercadante; Utrikesminister Luiz Alberto Figueiredo och tillförordnad minister för små- och mikroföretag och för vetenskap, teknik och innovation.

Strategiska områden som arbetsgruppen försöker ta itu med inkluderar:

  • Stärka kontakterna mellan näringsliv, för att främja ett bättre företagsklimat och fler investeringar;
  • att undersöka industriellt samarbete som en drivkraft för tillväxt, särskilt inom de innovativa och högteknologiska sektorerna; samt stärka utbytet inom industriell innovation och stärka samarbetet inom forskning och utveckling;
  • förenkla den administrativa miljön för att underlätta affärer, och;
  • stödja mikro-, små- och medelstora företag.

Brasilien föreslår för sin del att utforska ett antal konkreta områden, där ökat samarbete skulle kunna gynna båda sidor. Dessa inkluderar:

  • Tekniska och rättsliga specifikationer, särskilt om standardisering och certifiering, för att underlätta handeln mellan EU och Brasilien.
  • forskning och investeringar – inklusive att skapa ett professionellt utbytesprogram;
  • samarbeta inom forskning, innovation och teknikkluster – utbyta information, verktyg och erfarenheter för att främja samarbete inom nyckelsektorer som olja och gas, infrastruktur och förnybar energi;
  • återlansera stödet för internationaliseringen av små och medelstora företag inom specifika sektorer, och;
  • uppmuntra nya EU-företag att delta i ett brasilianskt startup-program.

EU är Brasiliens viktigaste handelspartner

EU är det främsta området för Brasiliens export och import. Mer än 18 % av Brasiliens export går till EU och 20 % av Brasiliens import kommer från EU.

Handelsdata indikerar en liten ökning av de övergripande bilaterala handelsflödena med Brasilien, från 75 miljarder euro 2011 till 76.7 miljarder euro 2012. 2012 noterade även EU för första gången ett totalt handelsöverskott för varor med Brasilien på 2.2 euro bn; 2011 var underskottet 3 miljarder euro. EU-företag exporterade varor för 40 miljarder euro till Brasilien, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Men på grund av den ekonomiska krisen i EU minskade exporten från Brasilien till EU med 4.7 % 2012, från 39 miljarder euro 2011 till 37 miljarder euro 2012.

Annons

Handlade varor

Cirka 90 % av EU:s export till Brasilien 2012 var tillverkade varor – bilar, flygplan, kemikalier och andra maskiner. Transportutrustning och maskiner utgjorde 49 % av exporten och kemikalier stod för 21 %.

Primärprodukter som mat och dryck och råvaror – sojabönor, oljekaka, järnmalm, kaffe och råolja – stod för mer än 70 % av EU:s import från Brasilien. Den största exportkategorin från Brasilien till EU är råmaterial som representerar 35 % av Brasiliens export till EU. Brasilien är fortfarande EU:s viktigaste leverantör av jordbruksprodukter. Den näst viktigaste exportkategorin är livsmedel, som stod för 28 % av Brasiliens export till EU.

Handel med tjänster och investeringar

EU hade ett överskott på 5.7 miljarder euro i tjänstehandel med Brasilien och exporterade tjänster för 12.7 miljarder euro till Brasilien 2012, medan importen uppgick till 7 miljarder euro.

Brasilien drar till sig 40 % av EU:s utländska direktinvesteringar (FDI) utflöden till Latinamerika. 2011 gick 28 miljarder euro av EU:s utländska direktinvesteringar till Brasilien, en minskning från de 43.9 miljarder euro som nåddes 2010.

EU är också den största utländska investeraren i Brasilien med mer än 40 % av det totala beståndet av utländska direktinvesteringar i landet 2011: 238.9 miljarder euro – mer än dubbelt så mycket som EU:s utländska direktinvesteringar i Kina.

EU är den viktigaste mottagaren av brasilianska utländska direktinvesteringar. Brasilianska direktinvesteringsflöden till EU minskade från 10.2 miljarder euro 2010 till 3 miljarder euro 2011.

EU har gått om USA som den största investeraren i Brasilien under de senaste åren, men Kina växer också i betydelse som investerare i Brasilien, i linje med en allmän trend i Latinamerika.

Mer information om handel mellan EU och Brasilien.

Barriärer för handel

Den brasilianska marknaden är relativt högt skyddad, med en tillämpad tulltaxa på i genomsnitt 12 %. Och sådana barriärer ökar: enligt en färsk rapport – den tionde EU-rapporten om potentiellt handelsbegränsande åtgärder – Sedan maj 2012 har det skett en kraftig ökning av användningen av handelsbegränsande åtgärder som tillämpas av Brasilien, särskilt skattelättnader kopplade till lokala innehållsförhållanden och tullhöjningar. Av alla länder som undersöktes i rapporten stod Brasilien också för mer än en tredjedel av restriktionerna relaterade till offentlig upphandling. Sådana restriktioner kan tvinga fram användningen av inhemska varor och omlokalisering av företag. Brasilien fortsätter också att starkt skydda vissa av sina inhemska industrier från utländsk konkurrens, till nackdel för deras konsumenter och andra industrisektorer.

EU uppmuntrar därför konsekvent Brasilien att minska tariffära och icke-tariffära hinder och även att upprätthålla en stabil regleringsmiljö för europeiska investerare och handlare.

Bakgrund

Efter Det sjätte politiska toppmötet mellan EU och Brasilien i januari 2013 beslutade Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso att stärka samarbetet mellan Brasilien och Europeiska unionen genom att formellt inrätta en dialog på hög nivå i form av en arbetsgrupp. Grupperna strävar efter att mer systematiskt analysera bilaterala ekonomiska frågor, inklusive konkurrenskraft och investeringar, och dess resultat kommer att ligga till grund för förberedelserna av det sjunde toppmötet mellan EU och Brasilien, som ska hållas 7.

Gruppens mål är att utforska industriella samarbetsmöjligheter mellan EU och Brasilien, särskilt med fokus på innovativa sektorer och teknologi och förbättra miljön för företag och investeringar. Koncernen har också som mål att stärka handeln med industriell innovation, forskning och utveckling samt stödja småföretag.

Under samma möte kom BusinessEurope, CNI och EuroChambres överens om att parallellt starta ytterligare en gemensam arbetsgrupp för att undersöka alternativen för att främja den bilaterala agendan. Båda grupperna arbetar nära tillsammans för att utveckla synergier och komplementaritet.

Mer information om affärssamarbete mellan EU och Brasilien.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend