Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Transport: EU-bidrag på nästan 1.6 miljarder € för att stödja viktiga projekt TEN-T-infrastruktur

DELA MED SIG:

publicerade

on

Logo_TenTEuropeiska kommissionen har valt totalt 172-projekt som kommer att dra nytta av nästan 1.6 miljarder euro i EU-medfinansiering från det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att förbättra transportinfrastrukturen i Europa. 89-projekt valda från 2012 fleråriga samtal och 83 från 2012 årliga samtal kommer att använda detta ekonomiska stöd för att hjälpa till att förverkliga TEN-T-nätverksutveckling - allt från preliminära studier för nya projekt till kompletterande bidrag som syftar till att hjälpa pågående utveckling byggnadsinitiativ i alla transportsätt.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, ansvarig för transport, sade: "Transeuropeiska transportnät är några av de bästa exemplen på det värde som EU kan ge till sina medlemsstater. Ett väl fungerande nätverk är viktigt för en smidig drift av den inre marknaden och kommer att öka konkurrenskraften. Dessa projekt kommer också att hjälpa Europa att gå till en mer hållbar framtid och ge samma marknadstillträde till alla våra regioner. "

Det fleråriga programsamtalet 2012 gav 1.348 miljarder euro finansiering till projekt som finansierar TEN-T-nätverkets högsta prioriteringar, med fokus på sex modala områden:

  1. Air Traffic Management (ATM) - 3 utvalda projekt, 58.8 miljoner euro i finansiering
  2. European Rail Traffic Management System (ERTMS) - 14 projekt utvalda, 68.33 miljoner euro i finansiering
  3. Intelligenta transportsystem / Europeiskt elektroniskt avgiftssystem (ITS / EETS) - 2 projekt utvalda, 3.58 miljoner euro i finansiering
  4. Motorvägar till havs (MoS) - 13 utvalda projekt, 169.37 miljoner euro i finansiering
  5. River Information Services (RIS) - 4 projekt utvalda, 3.43 miljoner euro i finansiering
  6. Prioriterade projekt (PP) - 53 utvalda projekt (39 nya projekt, 14 pågående projekt), 1.044 miljarder euro i finansiering

2012 årliga programsamtal gav finansiering för ett stort antal mindre projekt som täcker de olika transportsätten. Denna inbjudan beviljade totalt 247.20 miljoner euro i fyra huvudsakliga prioriterade områden:

  1. Prioritet 1 - Acceleration / underlättande av genomförandet av TEN-T-projekt (inre vattenvägar, multimodala, sjöfart, järnväg, väg) - 67 utvalda projekt, 211.36 miljoner euro i finansiering
  2. Prioritet 2 - Åtgärder för att främja innovation och ny teknik för transportinfrastruktur - 6 utvalda projekt, 13.74 miljoner euro i finansiering
  3. Prioritet 3 - Stöd till offentlig-privata partnerskap (PPP) och innovativa finansiella instrument: 3 projekt utvalda, 5.75 miljoner euro i finansiering
  4. Prioritet 4 - Stöd till långsiktigt genomförande av TEN-T, särskilt korridorer: 7 projekt utvalda, 16.35 miljoner euro i finansiering

De enskilda finansieringsbesluten kommer att antas gradvis av Europeiska kommissionen under oktober och december 2013. Inom ramen för TEN-T dagarna 2013 i Tallinn kommer 32 av dessa enskilda beslut att överlämnas till ministrarna och statssekreterarna som kommer att vara närvarande.

Projekten kommer att övervakas av TEN-T verkställande myndighet, arbeta tillsammans med projektmottagarna i medlemsländerna och under regi av Generaldirektoratet för mobilitet och transport från Europeiska kommissionen.

För mer information, klicka här.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend