Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

Femte verksamhetsrapporten från Grekland Task Force: Stöd viktiga reformer

DELA MED SIG:

publicerade

on

greklandThe Commission’s Task Force for Greece has published its fifth activity report, covering the period April-September 2013. This period has witnessed a broadening and deepening of the technical assistance provided by the Task Force, which supports the Greek authorities in implementing the economic reform agenda linked to the country’s financial assistance programme, as well as in making the best possible use of the country’s allocation of EU Structural and Cohesion funding.

Vicepresident Olli Rehn, ansvarig för ekonomiska och monetära frågor och euron, sa: "Medan vi ser uppmuntrande tecken på stabilisering i den grekiska ekonomin och förväntar oss en återgång till positiv tillväxt under 2014, är situationen fortfarande mycket svår för grekiska medborgare, inte minst det dramatiskt höga antalet arbetslösa. Strukturreformprogrammet är en agenda för en hållbar återhämtning av tillväxt och sysselsättning, och arbetsgruppen för Grekland arbetar hårt för att stödja de grekiska myndigheterna i genomförandet. Det är särskilt uppmuntrande att se den starka förbättringen i Greklands absorption av EU-finansiering, vilket är en viktig investeringskälla vid denna tidpunkt.”

Goda framsteg har gjorts när det gäller att låsa upp infrastrukturinvesteringar. Arbetet med fyra stora motorvägar med ett sammanlagt värde av 7.6 miljarder euro, som har ställts in i tre år på grund av krisen, är nära att återupptas, med EU-klarering och ekonomiskt stöd som förväntas under de kommande veckorna. Arbetsgruppen har gett råd och vägledning för att hjälpa till att kickstarta slutförandet av dessa projekt.

En av de mest slående förbättringarna som arbetsgruppen, tillsammans med andra delar av Europeiska kommissionen, har bidragit till har varit Greklands ökade absorption av struktur- och sammanhållningsfinansiering. Av de 20 miljarder euro som för närvarande finns tillgängliga för Grekland från EU-budgeten hade 67.5 % betalats ut i slutet av september, upp från 49 % i slutet av 2012. Sedan december 2011 har Grekland stigit från 18:e plats till sjätte i EU-ligan tabell över strukturfondernas absorption, vilket representerar ett välbehövligt tillskott av likviditet till ekonomin.

Inom området för offentliga finanser och skatteuppbörd har tekniskt bistånd varit avgörande för att inrätta nya strukturer för förvaltning av offentliga finanser och förvaltning av offentliga inkomster. Det finns tecken på ökad effektivitet inom skatteförvaltningen och antalet genomförda revisioner av stora skattebetalare har mer än fördubblats under årets första sju månader jämfört med 2012 (164 mot 66).

Arbetsgruppen har också ett nära samarbete med myndigheterna för att förbättra kvaliteten på lärlings- och yrkesutbildningar.

Lastly, the Task Force has provided support for a national anti-corruption strategy and the appointment of a national coordinator to oversee its implementation, which is already underway. Training in identifying money laundering and tax evasion has been provided to over 500 officials. Technical assistance has supported the preparation of legislation to set up a new registry of bank accounts and helped boost the capacity of the Financial Intelligence Unit (the anti-money laundering and counter-terrorism funding authority). This has resulted in the reporting of 1130 cases of suspected tax evasion, the transmission of 313 cases to the Prosecutor’s Office and freezing of assets worth €133 million.

Annons

Välriktat tekniskt bistånd med lämpliga resurser spelar en viktig roll för att stödja de nödvändiga reformerna av den grekiska ekonomin, liksom de grekiska myndigheternas fortsatta engagemang och beslutsamhet.

Framöver anser arbetsgruppen att tekniskt bistånd kommer att vara särskilt viktigt på följande tre områden för att stödja Greklands ekonomiska återhämtning:

  • Stödja skatteförvaltningens sunda funktion för att göra det möjligt för de grekiska myndigheterna att öka de offentliga intäkterna och uppnå en rättvisare fördelning av skattebördan.
  • Att föra reformen av centrala ministerier och enheter framåt, för att bygga en offentlig förvaltning som bättre kan tillgodose medborgarnas och företagens behov och med kapacitet att stödja genomförandet av reforminsatser.
  • Hjälper till att skapa en stödjande och förutsägbar affärsmiljö, eftersom tillväxt och jobbskapande är beroende av blomstrande företag med tillgång till likviditet och marknader och som kan ta tillvara nya kommersiella möjligheter.

Bakgrund

Arbetsgruppen för Grekland startades den 20 juli 2011 med uppdraget att identifiera och samordna det tekniska bistånd som Grekland har begärt för att uppfylla åtaganden som gjorts i sitt ekonomiska anpassningsprogram. Den arbetar också för att påskynda absorptionen av EU-medel för att upprätthålla ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.

This initiative was supported by the European Council on 21 July 2011, which stated that “…member states and the Commission will immediately mobilise all resources necessary in order to provide exceptional technical assistance to help Greece implement its reforms…”

Arbetsgruppen inledde sitt arbete tre månader senare. Idag samordnar den tekniskt bistånd över 12 breda politikområden, som var och en omfattar ett antal specifika projekt: påskyndande av sammanhållningspolitiska projekt; finansiella institutioner/tillgång till finansiering; administrativ reform; budget och beskattning; anti-penningtvätt och anti-korruption; arbetsmiljö; hälsoreform; reform av rättsväsendet; arbetsmarknad, social trygghet, innovation och utbildning; asyl och migration; privatisering och fastighetsregister; och nätverksindustrier och tjänster.

Den rapporterar till president Barroso och arbetar under politisk ledning av vicepresident Olli Rehn. Chefen för arbetsgruppen, Horst Reichenbach, rapporterar regelbundet om framstegen till de grekiska myndigheterna och till kommissionen.

Arbetsgruppen består av cirka 60 anställda och är gemensamt baserade i Bryssel och Aten.

Många medlemsstater – särskilt Frankrike, Tyskland och Nederländerna – har också ställt ett stort antal högre experter och tjänstemän till förfogande, ofta med full kostnad för detta bidrag.

Länk till 5:e kvartalsrapporten.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend