Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

EU-28:s underskott i varuhandeln med Japan minskade till 1.9 miljarder euro under första halvåret 2013

DELA MED SIG:

publicerade

on

r-JAPAN-EU-HANDEL-stor570Under det senaste decenniet har EU-28:s internationella handel med varor med Japan kännetecknats av en regelbunden nedgång i Japans andel av EU-28:s totala handel med varor, mer betydande för import än för export, och ett kontinuerligt underskott. Andelen export till Japan av EU-28 totalt sjönk från 4.9 % 2002 till 3.3 % 2012 och importens andel från Japan sjönk också, från 7.9 % till 3.6 %. Som ett resultat minskade EU-28:s handelsunderskott med Japan från 30.3 miljarder euro 2002 till 9.0 miljarder euro 2012.

Under de första sex månaderna 2013 sjönk EU-28:s export till Japan något jämfört med samma period 2012 från 27.0 miljarder euro till 26.3 miljarder euro, medan importen minskade kraftigare, från 33.8 miljarder euro till 28.2 miljarder euro. Följaktligen fortsatte EU-28:s handelsunderskott med Japan att minska, från 6.8 miljarder under första halvåret 2012 till 1.9 miljarder under samma period 2013. Japan var EU-28:s 7:e viktigaste handelspartner och stod för cirka 3.2 % av handeln med varor i EU-28.

Med anledning av det 21:e toppmötet mellan Europeiska unionen och Japan, som äger rum den 19 november 2013 i Tokyo i Japan, utfärdar Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor, uppgifter om handel och investeringar mellan EU och Japan.

Tyskland: Japans viktigaste handelspartner inom EU

Bland EU-28 medlemsländer var Tyskland (8.0 miljarder euro eller 31 % av EU:s export) den överlägset största exportören till Japan under de första sex månaderna 2013, följt av Frankrike (3.4 miljarder euro eller 13 %), Italien ( 3.0 miljarder euro eller 11 %) och Storbritannien (2.6 miljarder euro eller 10 %). Tyskland (7.3 miljarder euro eller 26 % av EU:s import) var också den största importören, följt av Nederländerna2 (5.1 miljarder eller 18 %) och Storbritannien (4.2 miljarder euro eller 15 %). De största handelsunderskotten med Japan under första halvåret 2013 noterades av Nederländerna (-3.5 miljarder euro) och Storbritannien (-1.6 miljarder euro), och de största överskotten av Italien (+1.6 miljarder euro) och Frankrike (€ +1.0 miljarder).

EU-28:s internationella handel med varor med Japan i miljarder euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japan
Exporten 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Import 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balansera -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
Totalt extra-EU28
Exporten 885.3 861.9 945.2 +1 049.5 XNUMX +1 152.4 XNUMX +1 234.3 XNUMX +1 309.1 XNUMX +1 094.0 XNUMX +1 353.2 XNUMX +1 554.2 XNUMX +1 680.3 XNUMX
Import 937.0 935.3 +1 027.4 XNUMX +1 183.9 XNUMX +1 364.6 XNUMX +1 446.8 XNUMX +1 585.2 XNUMX +1 235.6 XNUMX +1 532.1 XNUMX +1 727.1 XNUMX +1 794.0 XNUMX
Balansera -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japan / Totalt
Exporten 4.9% 4.8% 4.6% 4.2% 3.9% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.3%
Import 7.9% 7.8% 7.3% 6.3% 5.7% 5.5% 4.8% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6%

EU-28-medlemsstaternas internationella handel med varor med Japan i miljoner euro

Annons
Exporten Import Balansera
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
EU28 +26 967 XNUMX +26 326 XNUMX +33 759 XNUMX +28 177 XNUMX -6 791 -1 852
Belgien 2 +1 905 XNUMX +1 822 XNUMX +3 702 XNUMX +3 023 XNUMX -1 797 -1 201
Bulgarien 11 14 34 31 -23 -18
Tjeckien 270 284 631 526 -361 -243
Danmark 786 698 167 140 620 558
Tyskland +8 311 XNUMX +8 062 XNUMX +8 467 XNUMX +7 330 XNUMX -156 732
estland 34 35 26 12 8 23
Irland 965 855 281 306 685 549
Grekland 27 25 70 61 -43 -37
Spanien +1 039 XNUMX +1 031 XNUMX +1 251 XNUMX 927 -212 104
Frankrike +3 653 XNUMX +3 423 XNUMX +2 833 XNUMX +2 413 XNUMX 820 +1 010 XNUMX
Kroatien 49 35 74 78 -26 -43
Italien +2 650 XNUMX +3 002 XNUMX +1 897 XNUMX +1 357 XNUMX 753 +1 645 XNUMX
Cypern 0 0 20 13 -19 -13
lettland 18 22 8 5 9 17
Litauen 12 17 12 14 -0 2
luxemburg 31 26 73 86 -42 -60
Ungern 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Nederländerna2 +1 618 XNUMX +1 625 XNUMX +6 001 XNUMX +5 074 XNUMX -4 383 -3 449
Österrike 588 594 487 376 101 218
Polen 197 256 489 463 -291 -208
Portugal 103 70 183 125 -80 -54
Rumänien 121 112 138 112 -17 0
slovenien 18 23 26 49 -8 -25
Slovakien 42 74 212 142 -169 -68
Finland 526 504 171 159 354 345
Sverige +1 015 XNUMX 860 918 696 97 164
Storbritannien +2 733 XNUMX +2 628 XNUMX +5 100 XNUMX +4 200 XNUMX -2 367 -1 572
Totalt extra-EU28 +826 026 XNUMX +870 568 XNUMX +895 974 XNUMX +840 544 XNUMX -69 947 +30 024 XNUMX
Japan / Totalt 3.3% 3.0% 3.8% 3.4%

0 = mindre än 0.5 miljoner

EU-28 internationell handel med varor med Japan per produkt miljoner euro

Exporten Import Balansera
Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013
Totalt +26 967 XNUMX +26 326 XNUMX +33 759 XNUMX +28 177 XNUMX -6 791 -1 852
Primära varor: +3 379 XNUMX +3 341 XNUMX 704 547 +2 675 XNUMX +2 794 XNUMX
Mat & dryck +2 347 XNUMX +2 261 XNUMX 82 74 +2 266 XNUMX +2 187 XNUMX
Råmaterial 816 921 505 422 311 499
Energi 216 159 118 51 98 108
Tillverkade varor: +23 067 XNUMX +22 381 XNUMX +32 215 XNUMX +27 153 XNUMX -9 148 -4 772
Elkostnad +7 107 XNUMX +6 872 XNUMX +3 461 XNUMX +3 157 XNUMX +3 646 XNUMX +3 715 XNUMX
Maskiner och fordon3 +9 331 XNUMX +9 206 XNUMX +21 868 XNUMX +18 162 XNUMX -12 537 -8 956
Andra tillverkade artiklar3 +6 629 XNUMX +6 302 XNUMX +6 886 XNUMX +5 834 XNUMX -257 469
Övriga 521 603 840 477 -319 126

EU-27:s överskott i handeln med tjänster med Japan nästan fördubblades mellan 2010 och 2012

Under 2012 exporterade EU-27 tjänster för 24.2 miljarder euro till Japan, medan importen från Japan uppgick till 15.6 miljarder euro, vilket innebär att EU-27 hade ett överskott på 8.6 miljarder euro i handel med tjänster med Japan, jämfört med ett överskott på 5.9 miljarder euro 2011 och 4.6 miljarder euro 2010. Överskottet 2012 berodde främst på dator- och informationstjänster (+2.6 miljarder euro), finansiella tjänster (+2.1 miljarder euro) och resor (+1.5 miljarder euro). Japan stod för drygt 3 % av den totala extra handeln med tjänster inom EU-27.

EU-27 internationell handel med tjänster med Japan

miljoner euro

Exportera Importera Balansera
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Totalt +19 842 XNUMX +21 802 XNUMX +24 173 XNUMX +15 252 XNUMX +15 909 XNUMX +15 592 XNUMX +4 590 XNUMX +5 892 XNUMX +8 581 XNUMX
varav:
Transport +5 246 XNUMX +5 449 XNUMX +5 279 XNUMX +5 254 XNUMX +4 727 XNUMX +4 724 XNUMX -8 722 555
Resa +2 092 XNUMX +2 176 XNUMX +2 538 XNUMX 905 725 +1 010 XNUMX +1 188 XNUMX +1 451 XNUMX +1 528 XNUMX
Andra tjänster +12 492 XNUMX +14 172 XNUMX +16 344 XNUMX +8 985 XNUMX +10 333 XNUMX +9 802 XNUMX +3 507 XNUMX +3 839 XNUMX +6 542 XNUMX
varav:
Kommunikationstjänster 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Byggtjänster 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
försäkringstjänster 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Finansiella tjänster +2 854 XNUMX +3 205 XNUMX +2 921 XNUMX 917 +1 417 XNUMX 794 +1 936 XNUMX +1 788 XNUMX +2 127 XNUMX
Dator- och informationstjänster +1 771 XNUMX +2 215 XNUMX +2 845 XNUMX 239 229 247 +1 532 XNUMX +1 987 XNUMX +2 598 XNUMX
Royalties och licensavgifter +2 207 XNUMX +2 252 XNUMX +2 276 XNUMX +2 519 XNUMX +2 956 XNUMX +2 463 XNUMX -311 -705 -187
Andra företagstjänster4 +3 946 XNUMX +5 520 XNUMX +6 717 XNUMX +4 549 XNUMX +5 084 XNUMX +5 657 XNUMX -603 436 +1 060 XNUMX
Personliga, kulturella och fritidstjänster 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Statliga tjänster inte 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
Totalt extra-EU27 +566 558 XNUMX +603 941 XNUMX +657 387 XNUMX +463 563 XNUMX +482 902 XNUMX +510 641 XNUMX +102 995 XNUMX +121 040 XNUMX +146 746 XNUMX
Japan / totalt extra-EU27 3.5% 3.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1%

Betydande volatilitet i direktinvesteringsflöden mellan EU-27 och Japan

Utländska direktinvesteringar (FDI) flöden mellan EU-27 och Japan uppvisar stora variationer. Under 2012 investerade EU-27 0.4 miljarder euro i Japan, en minskning från 3.1 miljarder 2011. Japanska investeringar i EU-27 sjönk också 2012, till 3.4 miljarder euro jämfört med 10.4 miljarder euro 2011.

EU-27 flöden av utländska direktinvesteringar med Japan i miljoner euro

2009 2010 2011 2012
EU27 FDI i Japan +1 332 XNUMX -1 952 +3 081 XNUMX 434
Japanska utländska direktinvesteringar i EU27 +2 647 XNUMX -845 +10 405 XNUMX +3 374 XNUMX
  1. Fram till den 30 juni 2013 omfattade Europeiska unionen (EU-27) 27 medlemsländer. Från den 1 juli 2013 omfattar Europeiska unionen (EU-28) även Kroatien. Data för internationell handel med varor finns tillgängliga för alla 28 medlemsländer, medan data för internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar endast är tillgängliga för 27 medlemsländer.
  2. Den holländska importen, och därmed handelsunderskottet, överskattas på grund av "Rotterdam-effekten", dit varor avsedda för resten av EU anländer och registreras i harmoniserad EU-statistik för utrikeshandeln i holländska hamnar. Detta har sedan en positiv effekt på utrikeshandelsbalanserna med Japan i de medlemsländer till vilka varorna återexporteras, eftersom dessa försändelser skulle registreras som handel inom EU med Nederländerna snarare än handel utanför EU med Japan. I mindre utsträckning är de belgiska handelssiffrorna på liknande sätt överskattade.
  3. Maskiner och fordon omfattar kraftgenererande och industriella maskiner, datorer, elektriska och elektroniska delar och utrustning, vägfordon och delar, fartyg, flygplan och järnvägsutrustning.

Andra tillverkade artiklar inkluderar läder, gummi, trä, papper, textilier, metaller, byggnadsinventarier, möbler, kläder, skor och accessoarer, vetenskapliga instrument, klockor, klockor och kameror.

  1. Övriga företagstjänster omfattar merchanting och andra handelsrelaterade tjänster, operationella leasingtjänster och diverse affärs-, professionella och tekniska tjänster.

EU-28:s underskott i varuhandeln med Japan minskade till 1.9 miljarder euro under första halvåret 2013

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend