Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Ombudsmannen berömmer kommissionen för att ha publicerat dokument om Greklands inträde i euroområdet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Eurosedlar_2002Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly, har berömt Europeiska kommissionen för att ha publicerat 140 dokument rörande Greklands inträde i euroområdet 2001. Detta följer på ett klagomål från en tysk journalist som tidigare bara hade fått tillgång till några av dokumenten.

O'Reilly förklarade: "Särskilt i kristider är det viktigt att den europeiska allmänheten förstår hur viktiga beslut som påverkar deras liv kom till. Europa påverkas fortfarande påtagligt av dessa beslut och de olika aktörernas roll måste vara tydlig för att vara kunna dra lärdomar för framtiden."

140 dokument om Greklands konverteringsrapporter och annan korrespondens

I november 2011 bad en tysk journalist kommissionen om tillgång till handlingar som upprättats mellan januari 1999 och juni 2000 angående Greklands inträde i euroområdet. Han ville se alla dokument om de grekiska konverteringsrapporterna, såväl som förberedande dokument, brev och e-postmeddelanden mellan olika kommissionsavdelningar, de grekiska myndigheterna och myndigheterna i andra medlemsländer. Kommissionens tjänstegrenar i fråga inkluderade dåvarande kommissionsordförande Prodis kabinett, andra kommissionärers kansli och generaldirektorat samt generalsekretariatet. Eftersom han endast fick mycket begränsad tillgång till några av de begärda dokumenten och inte fick någon ytterligare feedback, vände sig journalisten till ombudsmannen i april 2012.

Kommissionen förklarade att förseningen berodde på begärans komplexitet och betonade att vissa av de relevanta dokumenten gick tillbaka till en period då elektronisk registrering ännu inte existerade.

Efter att ombudsmannen hade inlett sin utredning och inspekterat de relevanta akterna, lanserade kommissionens generalsekretariat en handlingsplan för att påskynda begäran om tillgång. Till slut identifierade den 140 dokument och släppte alla till journalisten.

JO:s beslut är finns här.

Annons

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ. Alla EU-medborgare, bosatta eller företag eller föreningar i en medlemsstat kan lämna in ett klagomål till ombudsmannen. Ombudsmannen erbjuder ett snabbt, flexibelt och kostnadsfritt sätt att lösa problem med EU:s administration. För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend