Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

7th EU-Brasilien Business Summit: Med det strategiska partnerskapet ett steg längre

DELA MED SIG:

publicerade

on

Efter det politiska toppmötet mellan Brasilien och Europeiska unionen i Bryssel (24 februari) samlades representanter för europeiska institutioner, brasilianska myndigheter och företagsledare för att engagera sig i en handlingsplan för investeringar och konkurrenskraft.

Som ett resultat av ett års bilateralt arbete mellan EUROCHAMBRES, BUSINESSEUROPE, National Confederation of Industry-Brazil (CNI) och regeringar från båda sidor, återspeglar planen som presenterades vid Business Summit deras stöd för de uppsatta prioriteringarna och ett gemensamt åtagande att utöka partnerskapet och utnyttja komplementariteten mellan de två regionerna.

“Today’s Business Summit underlines both sides’ commitment to making the EU-Brazil Partnership a truly strategic one. The ingredients for upgrading the quality of our relationship are: swift progress in the bi-regional trade talks, improving our investment climate, cutting red tape, stimulating technological exchange and putting in place the right incentives for our SME’s  to trade and invest more in our respective markets, said EUROCHAMBRES President  Richard Weber.

Sedan lanseringen 2007 har det strategiska partnerskapet mellan EU och Brasilien varit en bro för bilateral dialog. Företagsledare från EU och Brasilien förväntar sig att stärka partnerskapet genom en rad åtgärder som att göra fasta åtaganden för att bekämpa protektionistiska tendenser, stimulera samarbete inom innovationsområdet, främja internationalisering av små och medelstora företag.

EUROCHAMBRES, BUSINESSEUROPE och CNI är engagerade i att främja dialog mellan näringsliv och stödja biregionala samtal, såsom associeringsavtalet mellan EU och Mercosur.

"Brasilien är en viktig handels- och investeringspartner för EU och vår ekonomiska relation kompletterar varandra. Båda sidor har ambitionen att göra mer av denna potential. Det mest lovande tillvägagångssättet skulle vara avslutandet av frihandelsförhandlingarna mellan den bredare Mercosur-regionen och EU. Men om inga framsteg kan uppnås i dessa EU-Mercosur-förhandlingar bör båda parter allvarligt överväga alternativa sätt att avlägsna hinder och öka handeln och investeringarna mellan EU och Brasilien, säger BUSINESSEUROPE:s generaldirektör Markus J. Beyrer.

The three organizations believe that although the economic contexts are different, they are still complementary. The EU’s future growth and competitiveness will depend heavily on its strategic relations with key trading partners such as Brazil.

Annons

“Europe remains our largest trade and investment partner and the EU is the second largest investment location for Brazilian companies. Therefore, the bilateral relation with EU is top of CN’s international agenda. If we want a strong and long term economic partnership, it needs to be win-win and it needs to rely on trade but also on investment and on regulatory co-operation,” said CNI President Robson Braga de Andrade.

Handlingsplan

Kärnan i den gemensamma förklaringen som undertecknats av ordförandena för EUROCHAMBRES, BUSINESSEUROPE, CNI och cheferna för EU:s institutioner, Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och Brasiliens president Dilma Rousseff (avbildad), syftar denna handlingsplan till att främja en positiv och samarbetsvillig konkurrenskraftsagenda, genom konkreta prioriteringar för olika sektorer, såsom:

  • Investeringar: Intensifiera tvåvägsinvesteringar och teknikflöden, efter skapandet av ett gynnsamt investeringsklimat i båda regionerna.
  • Regelsamarbete: Förbättra internationell harmonisering mellan tillsynsmyndigheter genom avtal om ömsesidigt erkännande om bedömningar av överensstämmelse och standarder.
  • Samarbete för konkurrenskraft: Utveckla gemensamma projekt inom viktiga industrier som olja och gas, förnybar energi och turism och öka medvetenheten om företagens sociala ansvar.
  • Industriell innovation och forskning: Förstärka effekterna av samarbete inom området informations- och kommunikationsteknik och investeringar i innovation och hållbar teknik.
  • Små och medelstora företag (Små och medelstora företag): Främja transparens, förutsägbarhet, minskad byråkrati och lägre administrativa bördor på strategiska områden, skydd av immateriella rättigheter, erkännande av små och medelstora företags roll som nyckelaktörer för att skapa jobb för båda ekonomierna.

Business Summit arrangerades av EUROCHAMBRES, BUSINESSEUROPE och National Confederation of Industry-Brazil (CNI), med stöd av den brasilianska handels- och investeringsfrämjande byrån (ApexBrasil).

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend