Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Det civila samhällets organisationer välkomna nya FEAD

DELA MED SIG:

publicerade

on

20140220PHT36565_originalDet civila samhällets organisationer har välkomnat Europaparlamentets godkännande av den nya fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD) i går, den 25 februari. Detta godkännande visar tydligt att Europeiska unionen är engagerad i social sammanhållning och kampen mot fattigdom. Det återstår dock mycket att göra innan den utlovade hjälpen når de mest utsatta.

Godkännandet av fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda markerar slutet på långa och svåra förhandlingar. Den nya fonden ger ett betydande bidrag till att leverera varor och stöd till medborgare som lever i fattigdom och social utestängning. Men FEAD bör integreras i bredare och heltäckande nationella strategier för att bekämpa fattigdom för att maximera dess effekter på nationell nivå. Detta är det mest effektiva sättet att se till att det kommer att komplettera och inte ersätta medlemsländernas ingripande.

"Att dela ut hjälppaket kanske inte alltid verkar vara en bra sak att göra. Vi är medvetna om oron från vissa medlemsländer om att stödja den nya fonden", säger Eberhard Lueder från Röda Korsets EU-kontor. "Men det finns teorier, och det finns är den verklighet vi står inför i vårt arbete i lokalsamhällena. Över hela Europa ser vi fler och fler människor som kämpar för att ta sig igenom månaden. De ber om hjälp för att klara av trängande behov. Vi kan inte lämna dem bakom oss."

FEAD följer EU:s system för livsmedelsbistånd som skapades 1987 för att bättre utnyttja livsmedelsöverskottet inom jordbrukssektorn. Europeiska kommissionen föreslog att man skulle inrätta en ny fond inom politiken för social sammanhållning och att inte maten utan människorna skulle stå i centrum för uppmärksamheten. Det civila samhällets organisationer välkomnar också införandet av en bredare omfattning av materiellt och icke-materiellt bistånd som ska täckas av fonden. Medlemsstaterna kan nu anpassa sig till faktiska behov genom att välja mellan mat, kläder, hushållsartiklar eller aktiviteter för social integration (som komplement med ESF).

Caritas Europa, Eurodiaconia, European Anti-Poverty Network (EAPN), European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) och Röda Korsets EU-kontor krävde upprepade gånger skapandet av en ny fond som involverar icke-statliga organisationer i alla skeden, är enkel att implementera och rätt budgeterad.

"Det utmärkta samarbetet mellan det europeiska civila samhällets organisationer under hela EU:s lagstiftningsprocess angående FEAD har gjort det möjligt för oss att utveckla en fond som verkligen kan möta behoven hos lokala organisationer som bidrar till fattigdomsbekämpning", sade ledamoten Emer Costello. av fondens omfattning till livsmedelsbistånd, materiellt bistånd och social integration kommer att göra det möjligt för fonden att rikta in sig på de sämst ställda i våra samhällen genom ett brett utbud av insatser i linje med lokala realiteter och traditioner."

Medlemsstaterna uppmanas nu att involvera icke-statliga organisationer på ett meningsfullt sätt i de olika stadierna av programplaneringen, och att använda denna fond för ovillkorligt stöd till de mest utsatta och utestängda, som står längre bort från arbetsmarknaden, och att basera deras handlingar för att skydda och främja varje persons värdighet och deras grundläggande rättigheter och i strävan efter det gemensamma bästa.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend